მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

საჯარო დაწესებულება

7 მოთხოვნა
დასაქმებულთა გენდერული ბალანსი
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ავტორი: liza khazalia თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კ...
დასაქმებულთა გენდერული ბალანსი
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ავტორი: liza khazalia თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კ...
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კ...
  მოგესალმებით,    განმეორებით გაცნობებთ, გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენი 2022 წლის 15 აგვისტოს წერილით მოთხოვნილი ინფორმაცია სცილდებოდა  მასწავლებელ...
დაუკავშირდით განათლების მართვის საინფორმაციო  სისტემას ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: მირანდა თე...
This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
მოგესალმებით, გთხოვთ გამომიგზავნოთ მასწავლებელთა ეროვნული გამოცდის შედეგების მიხედვით სტატისტიკური მონაცემები, ადმინისტაციული ერთეულების და სქესის დაყ...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?