მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 6)

მოიძებნა 2734 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები დამიდასტურეთ [1][IMG][2] 2021.rar [3][IMG][4] 2020.rar -- პატივისცემით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია 599 85 63 65 ნატო წულუკიძე ადმინისტრაცი...
საჯარო დაწესებულება: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები დამიდასტურეთ -- პატივისცემით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია 599 85 63 65 ნატო წულუკიძე ადმინისტრაციული სამსახურის  საქმისწარმოების განყოფილები...

Attachment 2023 mosakrebeli.xlsx Attachment 2021 mosakrebeli.xlsx Attachment 2020 saboloo.xlsx

This request has 12 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
საქართველოში არსებული სკოლების ბაზა     პატივისცემით,       სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო ოფისი: (+995) 32 2 200...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ქეთი სულამანიძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ადიგენის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა მოგესალემებით, გთხოვთ, დამიდასტუროთ მიღება. წერილის ნომერი: 112-1122312420 თარიღი: 04/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 ს...
საჯარო დაწესებულება: ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ადიგენის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები მოგესალმებით, გიგზავნით წერილს დანართით . გთხოვთ, დამიდასტუროთ მიღება. წერილის ნომერი: 112-1122312225 თარიღი: 02/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე...

Attachment 2013 2014.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ონის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 დაგვიდასტურეთ მიღება წერილის ნომერი: 78-782314218 თარიღი: 22/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი,...
საჯარო დაწესებულება: ონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ონის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. წერილის ნომერი: 78-782313111 თარიღი: 11/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუჩა...
საჯარო დაწესებულება: ონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები წერილის ნომერი: 78-782313114 თარიღი: 11/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ავთო ვარ...
საჯარო დაწესებულება: ონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ონის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები წერილის ნომერი: 78-782313115 თარიღი: 11/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 მისამართი: თბილისი ავთო ვარაზის 107 ქალბატონ ა...
საჯარო დაწესებულება: ონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ონის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო წერილის ნომერი: 78-782313116 თარიღი: 11/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუჩა...
საჯარო დაწესებულება: ონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ონის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები დაგვიდასტურეთ მიღება წერილის ნომერი: 78-782313118 თარიღი: 11/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 მისამართი: თბილისი ავთო ვარ...
საჯარო დაწესებულება: ონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ონის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია დაგვიდასტურეთ მიღება წერილის ნომერი: 78-782313121 თარიღი: 11/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი,...

Attachment 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ონის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა დაგვიდასტურეთ მიღება წერილის ნომერი: 78-782313124 თარიღი: 11/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი,...
საჯარო დაწესებულება: ონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ ქალბატონო მირანდა, მოგესალმებით, ჩვენი მხრიდან სწორად არის გადმოგზავნილი დანართი, რომელიც ეხება სახელებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. ხელმეორედ გიგზა...

Attachment 08.06..xlsx Attachment 08.06..xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
განხილვაშია.
მარტვილის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია წერილის ნომერი: 58-582311513 თარიღი: 25/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუჩა...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
საჯარო დაწესებულება: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
საწვავის ხარჯები მოგესალმებით  გიგზავნით  საჯარო ინფორმაციის პასუხს გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება წერილის ნომერი: 11-11231592 თარიღი: 08/06/2023 ადრესატი: ანა აბაშიძე...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
ბათუმში ავარიულ კორპუსებში მცხოვრებთა რაოდენობა   წერილის ნომერი: 01-1423180268 თარიღი: 30/06/2023 ადრესატი: ნინო ქორიძე პირადი ნომერი: 61601090105 საქართველო, ქალაქი ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები დამიდასტურეთ -- პატივისცემით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია 599 85 63 65 ნატო წულუკიძე ადმინისტრაციული სამსახურის  საქმისწარმოების განყოფილები...

Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
Რამდენი უცხო ქვეყნის მოქალაქე იმყოფება ამჟამად საქართველოში This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: იუსტიციის სახლი მოთხოვნის ავტორი: Ani lomtadze თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ობოლი და მშობლის მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების სტატისტიკა 2000-2022 წწ. MOH 7 22 00226021 18/08/2022 მოქალაქე მირანდა თეთრაძეს ქალბატონო მირანდა, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და...

Attachment 2011 2019.xlsx Attachment 2012 2022 1.xlsx Attachment 1.xlsx

This request has 7 xlsx attachments

ელექტრონულ კომერციაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული დარღვევები მოგესალმებით, გიგზავნით კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს წერილს გთხოვთ აუცილებლად დაგვიდასტუროთ მიღება.       [1]cid:image001.jpg@01D84DAE.0...
საჯარო დაწესებულება: კონკურენციის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
წარმატებული
საჯარო დაწესებულება: შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები თქვენი 2023 წლის  19/01231032298-01 წერილის პასუხად  ა(ა)იპ" თბილისის ზოოლოგიური პარკი"  გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციას. პატივისცემით, პაატა ბედიაშვ...

Attachment 3 giz.xlsx Attachment .xlsx Attachment .xlsx

This request has 6 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ინფორმაცია ავტობუსებით მგზავრობაზე სალამი, გიგზავნით თქვენი წერილის პასუხს.   პატივისცემით     შპს ”თბილისის სატრანსპორტო კომპანია” 0112, ქ.თბილისი, ვაგზლის მოედანი №2  ...

Attachment 1..2016 2023.1.xlsx Attachment 2 2016 2023..xlsx

საჯარო დაწესებულება: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია მოთხოვნის ავტორი: თევდორე ყარაგვეზაშვილი თარიღი: .
წარმატებული

გამოიწერე ეს მოთხოვნები