მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 6)

მოიძებნა 1265 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

საპენსიო ფონდის ცვლილება 2018-2022 წლებში This transfer expires on 2022-12-13 [1]Click 'Download images' to view images [2][საპენსიო სააგენტო მოთხოვნის ელ-ფოსტა] sent you საჯარო ინფორმაცია...
პასუხის გამომგზავნი: საპენსიო სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ანანო თარიღი: .
განხილვაშია.
რუსეთის მოქალაქეების შემოსვლა საქართველოში ბატონო ოთარ, თქვენი ელექტრონული წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ წერილში დასმული საკითხი (მონაცემები ფიზიკური პირების მიერ საზღვრის კვეთის თაობაზე) სცილ...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ოთარი ცუხიშვილი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
უცხოელი ტურისტების დისკრიმინაცია გამარჯობა გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.
პასუხის გამომგზავნი: ბათუმის საქალაქო სასამართლო მოთხოვნის ავტორი: Nutsa Chaduneli თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ვეტერანების შვილების დაფინანსება ვეტერანთა შვილების დაფინანსების ყოველწლიური მონაცემები.   იხილეთ დანართი:     პატივისცემით, ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური საქა...
პასუხის გამომგზავნი: ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ანანო თარიღი: .
წარმატებული
2015-2022 წლებში სოციალურად დაუცველთა რაოდენობის ცვლილება მოგესალმებით , გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებული დოკუმენტი და დაგვიდასტუროთ მიღება .  SSA 8 22 00612354 05/12/2022 მოქ. ნინი ელისაშვილს პ/ნ - 01027088611 ე...
წარმატებული
პოლიტიკური პარტიების გაუქმების შესახებ მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენს მიერ გამოგზავნილ მოთხოვნას მისცეთ განცხადების ფორმა (ვის სახელზე იგზავნება, ვის მიერ იგზავნება, მოთხოვნა და ელექტრონული ხ...
პასუხის გამომგზავნი: საკონსტიტუციო სასამართლო მოთხოვნის ავტორი: ბარბარე ბერიძე თარიღი: .
უარყოფილია.
რამდენმა სტუდენტმა შეწყვიტა სწავლა პირველივე წელს ? მოგესალმებით საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა)...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: tornike თარიღი: .
უარყოფილია.
სტატუსშეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა 2010-2022 წლებში     პატივისცემით,   [1]cid:image002.png@01D85FD7.D2A2C680     სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ შონია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
რამდენმა ადამიანმა გაიარა იურიდიული კონსულტაცია 2020 წლიდან დღემდე მოგესალმებით! გიგზავნით ინფორმაციას იურიდიული დახმარების სამსახურიდან. გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  სსიპ იურიდიული დახმარების სა...
პასუხის გამომგზავნი: იურიდიული დახმარების სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ელენე თარიღი: .
წარმატებული
2008 წლის ომის დევნილები MOH 1 22 00609886 05/12/2022 სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ბატონ ი...
სტაჟირების მსურველთა აპლიკანტების ყოველწლიური მონაცემები To: 'ანანო' <[მოთხოვნის #1211 ელ-ფოსტა]> Subject: RE: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - სტაჟირების მსურველთა აპლიკანტების ყოველწლიური მონაცემები მოგესალმე...
პასუხის გამომგზავნი: სტაჟირება საჯარო სამსახურში მოთხოვნის ავტორი: ანანო თარიღი: .
წარმატებული
დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის გამოცდაზე დარეგისტრირებულთა ყოველწლიური სტატისტიკა გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება     პატივისცემით, *MES2220001539159* 02/12/2022 MES 2 22 0001539159 განმცხადებელ ანანო აბულაძეს ელ. ფოსტა: [მოთხოვ...
პასუხის გამომგზავნი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: ანანო თარიღი: .
წარმატებული
უკანონოდ მოპოვებული წიაღისეული-სტატისტიკა ზედამხედველობის დეპარტამნტის წერილი, გთხოვტ დაგვიდასტუროთ მიღება *DES02200089883* DES 0 22 00089883 02/12/2022 მოქალაქე თათია ნაზარაშვილს ელექტრონული...
პასუხის გამომგზავნი: გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი მოთხოვნის ავტორი: თათია ნაზარაშვილი თარიღი: .
წარმატებული
რამდენი რუსი გავიდა საქართველოდან 2022 წელს ? მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ სსიპ "იუსტიციის სახლი-" ს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირია თეა გიუნაშვილი, გთხოვთ განცხადება საჯარო ინფორმ...
პასუხის გამომგზავნი: იუსტიციის სახლი მოთხოვნის ავტორი: tornike თარიღი: .
უარყოფილია.
იურიდიული პირების მონაცემთა ბაზა ელექტრონულ ფორმატში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქა...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მომხმარებლის გიორგი ხუხუნაიშვილი მიერ, თარიღით .
უარყოფილია.
სექსუალური შევიწროების შემთხვევები 2018-2022 მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შრომის ინსპექცია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ად...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შრომის ინსპექცია ავტორი: ბარბარე ბერიძე თარიღი: .
წარმატებული
2020-2022 წლებში უსახლკარო ცხოველების რაოდენობა თბილისის მასშტაბით მოგესალმებით. გიგზავნით თქვენი წერილის პასუხად. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროდ. -- თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო...
პასუხის გამომგზავნი: ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნიკოლოზ სულაბერიძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
დანაშაულის სტატისტიკა საქართველოში, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით მოგესალმებით, გიგზავნით პასუხს nini (ნინო მეფარიშვილის) წერილზე საჯარო ინფორმაციის მოწოდებასთან დაკავშირებით. გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება. პა...
პასუხის გამომგზავნი: თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა მოთხოვნის ავტორი: nini თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
თბილიში საახალწლოდ დახარჯული ბიუჯეტი 2018 წლიდან 2022 წლის ჩათვლის, ასევე ახალ წელს შემოსული თანხა. თქვენი 2022 წლის 24 ნოემბრის N19/01223282860-01  განცხადების პასუხად, გიგზავნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურიდან...
პასუხის გამომგზავნი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: nini თარიღი: .
წარმატებული
2008 წლის ომის დევნილები მოგესალმებით, თქვენი წერილი მიღებულია.605376 პატივისცემით,                                                                                        ...
პასუხის გამომგზავნი: დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ ხაბულიანი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
2022 წელს, მშრალი ქვის დამუშავების რამდენი დარღვევა დაფიქსირდა ქალაქ თბილისში ქალბატონო თამუნა, თქვენი 2022 წლის 17 ნოემბრის N19/01223213108-01 განცხადების პასუხად, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციიდან მ...
პასუხის გამომგზავნი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: თაკო ზირაქაშვილი თარიღი: .
წარმატებული
ულიცენზიოდ მომუშავე ექიმების რაოდენობა 2015-2022 წლებში გთხოვთ, დაადასტუროთ წერილის მიღება! NCDC 9 22 00599497 01/12/2022 მოქალაქე მარიამ შონიას ქალბატონო მარიამ, თქვენი ამა წლის 30 ნოემბრის N593988 წერილ...
პასუხის გამომგზავნი: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: მარიამ შონია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
არასრულწლოვანთა მიერ ბავშვების გაშვილების სტატისტიკა 2010-2022 წლების განმავლობაში გთხოვთ დაადასტუროთ წერილის მიღება! NCDC 6 22 00599520 01/12/2022 მოქალაქე მარიამ შონიას ქალბატონო მარიამ, თქვენი ამა წლის 30 ნოემბრის N593902 წერილი...
პასუხის გამომგზავნი: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: მარიამი თარიღი: .
უარყოფილია.
პროექტების მახასიათებლების სტატისტიკა მოგესალმებით,   გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება     პატივისცემით,   [1]cid:image002.png@01D810AD.7A357520   [2]cid:image003.png@01D6...
პასუხის გამომგზავნი: აწარმოე საქართველოში მოთხოვნის ავტორი: მარიამი თარიღი: .
წარმატებული
ფიზიკის მასწავლებელთა და საათების რაოდენობა, ასაკობრივი და გენდერული განაწილება უახლესი მონაცემებით     პატივისცემით,   [1]cid:image002.png@01D85FD7.D2A2C680     სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
წარმატებული

გამოიწერე ეს მოთხოვნები