მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 6)

მოიძებნა 2829 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

სარწყავი და სადრენაჟე სისტემები - სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს მელიორაციის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზო...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს მელიორაცია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კლიმატ-ტექნოლოგიებისა და ბიზნესების სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენი წერილი გატარდა კანცელარიაში - N 1246 პატივისცემით,         1525 (995) 32 296 00 10   უზნაძის 18. 0102 თბილისი, საქართ...
საჯარო დაწესებულება: აწარმოე საქართველოში მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სათბური გაზების ემისიები - სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება. გიგზავნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურენობის სამინისტროს N7881/01 წერილს ნინო კვანტალიანი საქმისწარმოე...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ხილულ გამონაბოლქვზე ჯარიმების სტატისტიკა გიდასტურებთ მიღებას. მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, ელენე ნოდია
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
სტატისტიკა განახლებადი ენერგიის შესახებ გიდასტურებთ მიღებას. მადლობა, ელენე ნოდია
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
მიწის სპორადული რეგისტრაციის შედეგები This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: არჩილ მარშანია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სახელმწიფო ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით განკარგვა მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
უარყოფილია.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ განცხადებაზე პასუხის ნახვა შესაძლებელია ამ ლინკზე: https://askgov.ge/ka/request/zugdidis_municipalitetis_meriash
მოთხოვნის მიმღები: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული ადამიანური დანაკარგი მოგესალმებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ლიზი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
წყლის, ქარისა და მზის ელექტროსადგურების სტატისტიკა გიდასტურებთ წერილის მიღებას. მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, ელენე ნოდია

Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად გარდაცვლილთა სტატისტიკური მაჩვენებლები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და სა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: არჩილ მარშანია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მიწების განაწილება მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სასამართლო დავები მიწის რეგისტრაციაზე მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები - 2021-2023 მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
იჯარით გაცემული მიწები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და ს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
წყლისა და სანაპირო ზოლების სტატისტიკა მოგესალმებით!  გიგზავნით # 7753/01  წერილს.  გთხოვთ, მიღება დამიდასტუროთ! პატივისცემით,   ირმა ქოჩიაშვილი საქმისწარმოების სამმართველო   ს...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ბალდის კანიონი მოგესალმებით, გიგზავნით წერილს. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ დოკუმენტის მიღება; სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანუ...
საჯარო დაწესებულება: დაცული ტერიტორიების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: Temur თარიღი: .
წარმატებული
შავი სია მოგესალმებით, 2018 წლის 1 ივლისს ძალაში შევიდა „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომლის მე-3 მუხლ...
საჯარო დაწესებულება: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
უარყოფილია.
სმენა და მეტყველება დაქვეითებული ადამიანებისთვის განკუთვნილი სოციალური დახმარებები გიდასტურებთ წერილის მიღებას. მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, ელენე ნოდია

Attachment 1.xlsx Attachment 2.xlsx Attachment 3.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სოციალური მომსახურების სააგენტო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
მხარჯავი დაწესებულებების რაოდენობა ქალბატონო ელენე,   გაცნობებთ, რომ თქვენს განცხადებაზე მომზადდა შესაბამისი პასუხი და გამოგეგზავნათ თქვენს მიერ მითითებულ იურიდიულ მისამართზე. ფოსტი...
საჯარო დაწესებულება: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ფანჩ თარიღი: .
წარმატებული
საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მშენებლობისთვის აღებული სახელმწიფო საგარეო ვალის ბატონო თემურ,   გიგზავნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წერილს დანართით. გთხოვთ, დაადასტრუოთ ელ-ფოსტის მიღება.     პატივისცემით,    ...
საჯარო დაწესებულება: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Temur თარიღი: .
წარმატებული
სექსუალური შევიწროების შემთხვევები საზოგადეობრვი ტრანსპორტში წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: გიგა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
რამდენი ქართველი სტუდენტი სწავლობს საზღვარგარეთ სასწავლებლებში ქალბატონო მარიამ,   სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან ქვემდებარეობით გადმოგზავნილია თქვე...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
სახელები მოგესალმებით ბატონო ნიკა, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში წარმოდგენილი განცხადების (რეგისტრაციის №01/24572; თარიღი: 24.08.2023) პასუხად გიგზავნით...

Attachment 100 1990 20230824 4.xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Nika Nasrashvili თარიღი: .
წარმატებული

გამოიწერე ეს მოთხოვნები