მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 3)

მოიძებნა 2962 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

"ჯორჯიან მანგანეზის" 2016 წლის საქმე მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავტორი: სოფო თარიღი: .
იგვიანებს.
ჩინური კომპანიები საქართველოში      ქალბატონო ნინო,     თქვენი მომართვის პასუხად, გიგზავნით ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციას 2024 წლის 1 იანვრიდან 1 ივნისამდე საქართველოში ჩინური კა...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
წარმატებული
ჩინური ბიზნეს სუბიექტები საქართველოში      ქალბატონო ნინო,     თქვენი მომართვის პასუხად, გიგზავნით ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციას საქართველოში ჩინური კაპიტალის მონაწილეობით რეგისტრირებულ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
წარმატებული
საქართველოს მიერთება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის სახელით გაკეთებულ განცხადებებზე მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ნინო თარიღი: .
იგვიანებს.
საქართველოს მიერთება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის სახელით გაკეთებულ განცხადებებზე მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ნინო თარიღი: .
იგვიანებს.
"საკრებულოს სხდომებში მოქალაქეთა ჩართულობის კვლევა"- საბაკალავრო ნაშრომი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მარიამი თარიღი: .
იგვიანებს.
სამართლიანი ადმინისტრაციული წარმოება   მოგესალმებით,გიგზავნით პასუხს საჯარო ინფორმაციაზე. გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.   პატივისცემით,   თინათინ ბაბუნაშვილი საქართველოს საკონს...
საჯარო დაწესებულება: საკონსტიტუციო სასამართლო მოთხოვნის ავტორი: ელენე თარიღი: .
წარმატებული
მანქანები მოგესალმებით ქალბატონო ანა, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში წარმოდგენილი განცხადების (საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში რეგისტრაციის №01/10728;...

Attachment 2018 2024.xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
NGO-ების გადასახადები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შემოსავლების სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შემოსავლების სამსახური ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
წარმატებული
ცხელი ხაზი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი  მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #99. 0198 ცხელი ხაზი: 116001 [1...
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
ემიგრანტების რიცხოვნობა ასაკის მიხედვით მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: Eleonora Tchania თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
აუტისტური სპექტრის მოსწავლეების რაოდენობა სკოლებში მოგესალმებით, დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება   პატივისცემით,       სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ფანჩ თარიღი: .
წარმატებული
NGO-ების მიერ გადახდილი გადასახადები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შემოსავლების სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შემოსავლების სამსახური ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
წარმატებული
აუტისტური სპექტრის მოსწავლეების რაოდენობა სკოლებში მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ 2024 წლის 1 იანვრიდან სამინისტროს სახელწოდებაა: განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო. გთხოვთ, წერილი წა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ფანჩ თარიღი: .
წარმატებული
მოსავლის დაზღვევა თქვენი მომართვის პასუხად გაცნობებთ, რომ  უნდა ისარგებლოთ  საქართველოს მთავრობის ვებ-გვერდზე (gov.ge) განთავსებული შესაბამისი აპლიკაციით - „მისწერე პრ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს მთავრობა მოთხოვნის ავტორი: ზაზა თარიღი: .
განხილვაშია.
სტატისტიკა გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება   23/05/2024 *MES5240000562920* MES 5 24 0000562920 სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მელანო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
დმანისის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტები: წერილის ნომერი: 108-1082414332 თარიღი: 22/05/2024 ადრესატი: ეკა მურადაშვილი პირადი ნომერი: 15001025433 მისამართი: დმანისი ს. გომარეთი დმანისის მუნი...

Attachment 5.xlsx

საჯარო დაწესებულება: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მესხი თარიღი: .
წარმატებული
სსიპები და ააიპები გიდასტურებთ წერილის მიღებას პატივისცემით, ანა აბაშიძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
სსიპები და ააიპები გიდასტურებთ წერილის მიღებას. პატივისცემით, ანა აბაშიძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
სსიპები და ააიპები თიანეთის მუნიციპალიტეტში სსიპ-ები არ გვაქვს

Attachment TianeTi.xlsx

საჯარო დაწესებულება: თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
სსიპები და ააიპები გიდასტურებთ წერილის მიღებას, მადლობა პატივისცემით, ანა აბაშიძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
შტატგარეშე დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი  მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #99. 0198 ცხელი ხაზი: 116001 [1...

Attachment NCDC raodenoba 2018 04.2024.xlsx

საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
სსიპები და ააიპები გიგზავნით თქვენი განცხადების პასუხს. წერილის ნომერი: 56-562413736 თარიღი: 16/05/2024 ადრესატი: ანა აბაშიძე პირადი ნომერი: 01005038140 მისამართი: თბილ...
საჯარო დაწესებულება: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
მანქანები გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება   02/05/2024 *MES3240000503699* MES 3 24 0000503699 მოქალაქე ანა აბაშიძეს ელ. ფოსტა: [მოთხოვნის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ახალშობილთა გარდაცვალიბის შესახებ მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო ავტორი: ნათია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

გამოიწერე ეს მოთხოვნები