საჯარო დაწესებულება

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

5 მოთხოვნა
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სააღრიცხვო ბარათები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. შეგახსენებთ, რომ 2...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ავტორი: დეა გიგაური თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სააღრიცხვო ბარათები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ავტორი: დეა გიგაური თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაზიანების ფაქტები მოგესალმებით, მსურს გავიგო ზუსტი თარიღი, თუ როდის მივიღებ გამოთხოვილ საჯარო ინფორმაციას წერილზე #1064. წერილი დარეგისტრირდა კანცელარიაში 28 სამუშაო დ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ავტორი: მარიამ ტაკიძე თარიღი: .
შიდა განხილვის პროცესშია.
კულტურის მემკვიდრეობების რაოდენობა ბათუმში. მოგესალმებით, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და სა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ავტორი: ნინი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო მოგესალმებით, გთხოვთ, მომწეროთ სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. გთხოვთ, ინფორმაცია გამომიგზავნოთ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ავტორი: სოფო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?