მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 9)

მოიძებნა 1256 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

დასაქმებულთა გენდერული ბალანსი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ავტორი: liza khazalia თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
იუნკერთა სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ეროვნული თავდაცვის აკადემია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველო...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ეროვნული თავდაცვის აკადემია ავტორი: მარიამი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
არასრულწლოვანთა აბორტი სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს....
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: თათია ნაზარაშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
2012-2022 წლებში საქართველოს თავდაცვის ძალებში გაწევრიანების მსურველტა სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავტორი: ნიკოლოზ სულაბერიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
2012-2022 წლებში საქართველოს თავდაცვის ძალებში გაწევრიანების მსურველტა სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავტორი: ნიკოლოზ სულაბერიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თავშესაფარში მყოფი ძაღლების რაოდენობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: elene თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბორჯომში დასაქმებულთა რიცხვი სეზონების მიხედვით 2018-2022 მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: nini თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოს რესტორნების კანონდარღვევები 2012-2022 წლებში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სურსათის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სურსათის ეროვნული სააგენტო ავტორი: ნიკოლოზ სულაბერიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კახეთში ფაროსანასგან მიღებული ზარალი 2018-22 წელს მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: nini თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
2023 წელს დაგეგმილი საგრანტო პროექტები სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მოგესალმებით, ბმულის სახით გიგზავნით წერილს, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. პატივისცემით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია [1]1651841500760 Refe...
პასუხის გამომგზავნი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: თაკო ზირაქაშვილი თარიღი: .
განხილვაშია.
საქართველოში დემენციით დაავადებულთა სტატისტიკა 2015-2021 წლამდე მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს....
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: მარიამ ხაბულიანი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
1987 წელს სტიქიის შედეგად წამოსული ეკომიგრანტები სვანეთიდან მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მარიამ ხაბულიანი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
იურიდიულ კომიტეტში შემავალი პარტლამენტარების ზუსტი რაოდენობა და მათი სახელი და გვარები. მოგესალმებით გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება 11214/2-7/22 საქართველოს პარლამენტის აპარატი 11214/2-7/22 22-11-2022 მოქალაქე თაკო ზირაქაშვილს (ელექტრონულ...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს პარლამენტი მოთხოვნის ავტორი: თაკო ზირაქაშვილი თარიღი: .
განხილვაშია.
ბოლო 10წლის განმავლობაში შექმნილი სადაზღვევო პაკეტები მოგესალმებით, გიგზავნით წერილს,  გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება! პატივისცემით,   სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური...
პასუხის გამომგზავნი: დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ნინი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
პასუხის გამომგზავნი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მარიამ ხაბულიანი თარიღი: .
განხილვაშია.
1987 წელს სტიქიის შედეგად წამოსული ეკომიგრანტები სვანეთიდან გიდასტურებთ წერილის მიღებას ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია
პასუხის გამომგზავნი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ ხაბულიანი თარიღი: .
კატეგორიზაციის მოლოდინშია.
ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტა MOH 1 22 00560240 21/11/2022 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალურ დირე...
პასუხი არ მოსულა
ბოლო 10 წლის ავტოავარიების სტატისტიკა, მისამართების მიხედვით წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
პასუხის გამომგზავნი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლევან კვიწინაძე თარიღი: .
განხილვაშია.
1987 წელს სტიქიის შედეგად წამოსული ეკომიგრანტები სვანეთიდან მოგესალმებით, თქვენი წერილი მიღებულია.N 557310 პატივისცემით,                                                                                      ...
პასუხის გამომგზავნი: დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ ხაბულიანი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
1987 წელს სტიქიის შედეგად წამოსული ეკომიგრანტები სვანეთიდან მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართვე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: მარიამ ხაბულიანი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
1987 წელს სტიქიის შედეგად წამოსული ეკომიგრანტები სვანეთიდან მოგესალმებით, საჯარო დაწესებულების დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: მარიამ ხაბულიანი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ავარიული შენობების რეაბილიტაცია მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და ს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ნინი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თბილისის ტრანპორტის ტარიფების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების თბილისის სატრანსპორტო კომპანია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ავტორი: ნინი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებების სტატისტიკა გიგზავნით, მოთხოვნის პასუხს *MIA72203234475* MIA 7 22 03234475 16/11/2022 ბატონ არჩილ მარშანიას მისამართი: თბილისი, ნუცუბიძის პლატო, მე-4 მკ/რ, კორპ....
პასუხის გამომგზავნი: გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ მოთხოვნის ავტორი: არჩილ მარშანია თარიღი: .
წარმატებული
2020 წელს რამდენი სსიპ ჰყავდა ბათუმის მერიას? მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და სა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: თაკო ზირაქაშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

გამოიწერე ეს მოთხოვნები