მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 9)

მოიძებნა 2738 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

ფსიქოლოგთა რაოდენობა კერძო სკოლებში თბილისში მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. *MES9230000685424* MES 9 23 0000685424 13/06/2023 სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსს ბატ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: sopo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ლაგოდეხი; 26 მაისის ქ.№25 წერილის ნომერი: 92-9223163125 თარი...
საჯარო დაწესებულება: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ლაგოდეხი; 26 მაისის ქ.№25 წერილის ნომერი: 92-9223163125 თარი...
საჯარო დაწესებულება: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ლაგოდეხი; 26 მაისის ქ.№25 წერილის ნომერი: 92-9223163125 თარი...
საჯარო დაწესებულება: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
რატომ გახდა საჭირო ტაქსების ბას ლაინებში დაშვება 2023 წლი9 ივნისის N 19/01231602848-01 განცხადების პასუხად, გაცნობებთ, რომ თქვენი განცხადება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-80 მუხლის...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: თევდორე ყარაგვეზაშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სამსახურამდე მგზავრობის საშუალო დრო თქვენი 2023 წლის 9 ივნისის N19/01231602817-01 განცხადების პასუხად, გაცნობებთ, რომ თქვენი განცხადება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-8...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: თევდორე ყარაგვეზაშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოში რეგისტრირებულ მიუსაფარ ცხოველთა ვაქცინირების სტატისტიკა, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით მოგესალმებით. გიგზავნით თქვენი წერილის პასუხად. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ. -- თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
შპს "ეტალონის" მიერ 2019-2022 წლებში ჩატარებული სასმელი წყლის ვარგისიანობის კვლევების შედეგები მათ მიერ გაზიარებული ფაილები: https://drive.google.com/file/d/1_XVD5iMt91r80FTsRxcSwS-1EpnVljan/view?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ნასტასია. გაეცანით Teona Tomashvili-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კონტროლის ფორმების განხორციელების თაობაზე მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: Tatuli თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კონტროლის ფორმების განხორციელების თაობაზე მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და სა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: Tatuli თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კონტროლის ფორმების განხორციელების თაობაზე მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: Tatuli თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული სტარტაპები 2018-2023 წწ. მოგესალმებით,   გიგზავნით სსიპ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო წერილს.   გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება.     პატივი...

Attachment 2017 2023 09.05.20223.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ გთხოვთ დაგვიდასტუროდ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 64-642316095 თარიღი: 09/06/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი: 01017047251 მისამართი: თ...

Attachment 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
გათავისუფლებული თანამშრომლების სასამართლო დავები საჯარო ინფორმაციის წერილზე პასუხის ნახვა შესაძლებელია ბმულზე: https://drive.google.com/file/d/14dLP59dSkJp8s3w9_Mzoq0UdoAdQFbQk/view?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ავტორი: Tekla Adamia. გაეცანით Tekla Adamia-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
წარმატებული
ცხოველების პოპულაციების მართვა-კონტროლის მიმართულებით გაწეული საქმიანობა მოგესალმებით. გიგზავნით თქვენი წერილის პასუხად. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ. -- თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო...

Attachment 2015 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: რუსუდან ჯაყელი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საწვავი მოგესალმებით, დმანისის საკრებულოდან, გიგზავნით თქვენი მ/წლის 30 მაისის წერილის პასუხს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე, გთხოვთ მიღება დაგვიდასტ...

Attachment 2020 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული
გათავისუფლებული თანამშრომლების სასამართლო დავები მოგესალმებით, გიდასტურებთ შეტყობინების მიღებას. პატივისცემით, Tekla Adamia
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ფინანსთა სამინისტრო ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
წარმატებული
დავის კატეგორიების მიხედვით განხილული საქმეები მოგესალმებით, 10 სამუშაო დღე გავიდა და რა ეტაპზეა ჩემი წერილი? პატივისცემით, ნინო შუბითიძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: უზენაესი სასამართლო ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოს საჯარო სკოლებში ფსიქოლოგთა რაოდენობა, საშუალო აკადემიური მოსწრება და შინაგანაწესის დარღვევების რაოდენობა მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. *MES6230000648350* MES 6 23 0000648350 06/06/2023 მოქალაქე ანის ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #2682 ელ-ფოსტა] ქალბ...

Attachment 11.xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ანი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ფსიქოლოგთა რაოდენობა საჯარო სკოლებში მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. *MES8230000661249* MES 8 23 0000661249 08/06/2023 მოქალაქე ლიზი ქურდაძე ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #2692 ელ-ფოსტ...

Attachment ..xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: lizi თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
კასპის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ წერილის ნომერი: 82-8223159100 თარიღი: 08/06/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი: 01017047251 მისამართი: თბილისი ვ. გორგასალის ქ. N 59 ქალბ...
საჯარო დაწესებულება: კასპის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ბოლო 5 წლის განმავლობაში მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობა მოგესალმებით. გიგზავნით თქვენი წერილის პასუხად. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ. -- თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო T...
საჯარო დაწესებულება: ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: Mariam თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ფოტოკონკურსი: „მე ვხედავ ევროპას“ მოგესალმებით, გიგზავნით მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციას; გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება; პატივისცემით, 19273-05-2-202306071757 N 05/19273 07.06.2023 ბატ...
საჯარო დაწესებულება: ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საწვავი მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ წერილის და თანდართული ფაილების მიღება. პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი ════════════════...

Attachment Copy of 1.xlsx Attachment Copy of.xlsx

საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
წარმატებული

გამოიწერე ეს მოთხოვნები