საჯარო დაწესებულება

ხობის მუნიციპალიტეტის მერია

16 მოთხოვნა
ხობის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები ქალბატონო ანა, მოგმართავთ განმეორებით (მესამედ): თქვენს განცხადებაში მითითებულია ზოგადად ჩატარებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ელექტრონული ფო...
საჯარო დაწესებულება: ხობის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
უარყოფილია.
ორგანიზაციის სტრუქტურა მოგესალმებით  ეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაილია сб, 24 дек. 2022 г. в 15:45, მაკა სიხუაშვილი <[1][მოთხოვნის #1326 ელ-ფოსტა]>: მოგესალმები...
საჯარო დაწესებულება: ხობის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მაკა სიხუაშვილი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ხობის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება ელზა კორტავა ხობის მუნიციპალიტეტის მერია [1]ww.khobi.ge References Visible links 1. http://ww.khobi.ge/ წე...

Attachment 2019 2023..xlsx Attachment 2019 2023..xlsx

საჯარო დაწესებულება: ხობის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ხობის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება ელზა კორტავა ხობის მუნიციპალიტეტის მერია [1]ww.khobi.ge References Visible links 1. http://ww.khobi.ge/ წე...

Attachment 2013 2023.xlsx Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ხობის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ხობის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები პატივისცემით, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია ვებ-გვერდი: [1]https://dusheti.gov.ge/ ფეისბუქის ანგარიში: [2]https://www.facebook.com/pg/dusheti.gov....
საჯარო დაწესებულება: ხობის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ხობის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 რალა ჩემია ხობის მუნიციპალიტეტის მერია გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 50-502313026 თარიღი: 10/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკე...
საჯარო დაწესებულება: ხობის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ხობის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო რალა ჩემია ხობის მუნიციპალიტეტის მერია გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 50-50231304 თარიღი: 10/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელ...
საჯარო დაწესებულება: ხობის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული მანქანების რაოდენობა წლების მიხედვით 2013-2023 რალა ჩემია ხობის მუნიციპალიტეტის მერია გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 50-502313633 თარიღი: 16/05/2023 ადრესატი: ელისაბედი ქ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ხობის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელისაბედი თარიღი: .
წარმატებული
ხობის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ რალა ჩემია ხობის მუნიციპალიტეტის მერია გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 50-502313059 თარიღი: 10/05/2023 ადრესატი: ელენე ნოდია...
საჯარო დაწესებულება: ხობის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
ხობის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება ელზა კორტავა ხობის მუნიციპალიტეტის მერია [1]ww.khobi.ge References Visible links 1. http://ww.khobi.ge/ წე...
საჯარო დაწესებულება: ხობის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
ხობის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები რალა ჩემია ხობის მუნიციპალიტეტის მერია გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 50-502312230 თარიღი: 02/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკე...

Attachment 2017 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ხობის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება ელზა კორტავა ხობის მუნიციპალიტეტის მერია [1]ww.khobi.ge References Visible links 1. http://ww.khobi.ge/ წე...

Attachment 2013 2023.xlsx Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ხობის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
ხობის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება ელზა კორტავა ხობის მუნიციპალიტეტის მერია [1]ww.khobi.ge References Visible links 1. http://ww.khobi.ge/ წე...
საჯარო დაწესებულება: ხობის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ხობის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება ელზა კორტავა ხობის მუნიციპალიტეტის მერია [1]ww.khobi.ge References Visible links 1. http://ww.khobi.ge/ წე...

Attachment ..xlsx Attachment ..xlsx

საჯარო დაწესებულება: ხობის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი გიდასტურებთ წერილის მიღებას. მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, ელენე ნოდია

Attachment 2013 2023..xlsx Attachment 2013 2023..xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ხობის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?