მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 8)

მოიძებნა 1265 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

მიუსაფარი ცხოველებისთვის ბოლო ხუთი წლის განმავლობაშ ჩატარებული აქტივობები მოგესალმებით,  თქვენი განცხადება გადაიგზავნა კომპეტენციის ფარგლებში განსახილველად. გიგზავნით აღნიშნულის დამადასტურებელ წერილს.  პატივისცემით,  ═...
პასუხის გამომგზავნი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: elene თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ძაღლების მიერ ადამიანებზე თავდასხმის სტატისტიკა თბილისში მოგესალმებით,  თქვენი განცხადება გადაიგზავნა კომპეტენციის ფარგლებში განსახილველად. გიგზავნით აღნიშნულის დამადასტურებელ წერილს.  პატივისცემით,  ═...
პასუხის გამომგზავნი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: თორნიკე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ვაკის რეკონსტრუქციისთვის რა თანხა გამოიყო 2022 წელს მოგესალმებით, გთხოვთ განცხადების ტექსტი გამოაგზავნოთ სრულყოფილად, თქვენი სახელი და გვარი მიუთითოთ და ხელმოწერაც ელექტრონულად დააფიქსიროთ. საქართველოს...
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: tornike თარიღი: .
უარყოფილია.
საახაწლო დეკორაციებისთვის გამოყოფილი თანხა მოგესალმებით, გთხოვთ განცხადების ტექსტი გამოაგზავნოთ სრულყოფილად, თქვენი სახელი და გვარი მიუთითოთ და ხელმოწერაც ელექტრონულად დააფიქსიროთ. საქართველოს...
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
უარყოფილია.
სოციალურად დაუცველი დევნილების რაოდენობა 2010-2022 წლებში MOH 7 22 00571172 24/11/2022 სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ბატონ ირ...
პასუხის გამომგზავნი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მონიკა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში მიუსაფარი ცხოველებისთვის გაწეული ხარჯების სტატისტიკა მოგესალმებით, განცხადების დასარეგისტრირებლად საჭიროა გამოგვიგზავნოთ შემდეგი მონაცემები : 1. სახელი, გვარი. 2. პირადი ნომერი 3. ფაქტობრივი მისამართი 4...
პასუხის გამომგზავნი: ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: elene თარიღი: .
უარყოფილია.
ძაღლების მიერ ადამიანებზე თავდასხმის სტატისტიკა საქართველოში, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით მოგესალმებით, საქსტატი არ ფლობს თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას. პატივისცემით, მარიამ ყაველაშვილი დეპარტამენტის უფროსი საერთაშორისო და საზოგად...
პასუხის გამომგზავნი: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: თორნიკე თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
მიუსაფარ ცხოველთა სტატისტიკური მაჩვენებელი მოგესალმებით, საქსტატი არ ფლობს თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას. პატივისცემით, მარიამ ყაველაშვილი დეპარტამენტის უფროსი საერთაშორისო და საზოგა...
პასუხის გამომგზავნი: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: elene თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
თბილისში ტაქსის მძღოლების მიერ განხორციელებული თავდასხმები მგზავრების მიმართ მოგესალმებით, საქსტატი არ ფლობს თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას. პატივისცემით, მარიამ ყაველაშვილი დეპარტამენტის უფროსი საერთაშორისო და საზოგად...
პასუხის გამომგზავნი: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: liza khazalia თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ნარკოტიკულ საშუალებზბე დამოკიდებულ ადამიანთა სტატისტიკა მოგესალმებით, საქსტატი არ ფლობს თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას. პატივისცემით, მარიამ ყაველაშვილი დეპარტამენტის უფროსი საერთაშორისო და საზოგა...
პასუხის გამომგზავნი: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: lizaa khaz თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ტელევიზიების რეიტინგი საქართველოში მოგესალმებით, საქსტატი არ ფლობს თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას. პატივისცემით, მარიამ ყაველაშვილი დეპარტამენტის უფროსი საერთაშორისო და საზოგადო...
პასუხის გამომგზავნი: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: მარი მამუჭაძე თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
გენდერული ბალანსი მოგესალმებით, გთხოვთ ზუსტად მოგვწეროთ ხელმოწერი პირის ვინაობა (სახელი, გვარი)
პასუხის გამომგზავნი: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
უარყოფილია.
ჭიათურის მერის არჩევნებში მიღებული მოქალაქეების რაოდენობა 2004 წლიდან 2022 წლამდე გთხოვთ წერილი გდმოაგზავნეთ დღევანდელი რიცხვით, მიუთითეთ ვინ ბრძანდებით, ხელი მოაწერეთ ქართულად, დაურთეთ პირადობის ასლი და გადმოაგზავნეთ. ═══════════...
პასუხის გამომგზავნი: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: nini თარიღი: .
უარყოფილია.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა დასაქმების სტატისტიკა ელექტრონულ ფოსტაზე თქვენი მომართვის საფუძველად, გაცნობებთ, რომ ინფორმაციის გამოსათხოვად საჭიროა, სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დირ...
პასუხის გამომგზავნი: დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ანანო თარიღი: .
უარყოფილია.
სკოლებში არსებული შშპ პირები 2019-2022 მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს:...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: nini თარიღი: .
უარყოფილია.
საჯარო სკოლებში რემონტისთვის გამოყოფილი თანხები 2019-2020 მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: tornike თარიღი: .
უარყოფილია.
სკოლებში არსებული შშპ პირები 2019-2022 მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
უარყოფილია.
2015-2022 წლებში სტატუსშეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს:...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე თარიღი: .
უარყოფილია.
სოციალურად დაუცველი დევნილების რაოდენობა 2010-2022 წლებში მოგესალმებით, თქვენი წერილი მიღებულია. 568350       პატივისცემით,                                                                                   ...
პასუხის გამომგზავნი: დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ შონია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სოციალურად დაუცველი დევნილების რაოდენობა 2010-2022 წლებში მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ თქვენი განცხადება დარეგისტრირდა N 13319/22 პატივისცემით, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მომსახურებისა...
პასუხის გამომგზავნი: სახალხო დამცველის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: მარიამ შონია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
დევნილთა რაოდენობა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: გიორგი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
არასრულწლოვანი და სტუდენტების დასაქმება მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო ავტორი: Nutsa Chaduneli თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კახეთში ფაროსანასგან მიღებული ზარალი 2018-22 წელს მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სეტყვის სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: გიორგი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

გამოიწერე ეს მოთხოვნები