მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 8)

მოიძებნა 2962 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

მოთხოვნის მიმღები: ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://docs.google.com/spreadsheets/d/18jwMF_DXTh8-T-nDuxYLbdT76hK4ZF0c/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CsXcQ0AVTa_EvMOMCtLi_6qQXuKKBktv/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
გამარჯოა, გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია ბოლო 3 წლის განმავლობაში ალკოჰოლური და ნარკოტიკული თრობის ქვეშ ჩადენილი დანაშაულთა სტატისტიკასთან დაკავშირებით საქართველოს მასშტაბით წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ქეთევან ავლოხაშვილი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uFAocD41pUgzwtNHjGRmv7QTgzNKxCTE/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://drive.google.com/drive/folders/1j9lo9li6uQBa0v2yCi7btMLEWlMp2Gjc?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
წარმატებული
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 https://drive.google.com/drive/folders/15XlmtSgYf75Ba4fVJb_twJl540O4cFyc?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
წარმატებული
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში https://drive.google.com/drive/folders/1sMeSErmmuvEOCo7a7DX2LhFEGDYCAaUN?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://drive.google.com/file/d/13bvSCqtax_c2pc0AKEk8NkdBUmUbFbIy/view?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
წარმატებული
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში https://drive.google.com/drive/folders/14_8xQiw89b9ar9J7Zs2uJjTd1KRepaWn?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში https://drive.google.com/drive/folders/1J_tIN0ECQVm3W5K1K7ehS3YbRgI-SrBN?usp=drive_link
მოთხოვნის მიმღები: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მიუსაფარი ცხოველები მოგესალმებით. გიგზავნით თქვენი წერილის პასუხად. გთხოვთ მიღება დამიდასტუროდ. -- თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო T...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ქეთევან ნიკოლეიშვილი თარიღი: .
წარმატებული
ღვინის გაყიდვები საქართველოში მოგესალმებით,   გიგზავნით თქვენი 10 იანვრის წერილის პასუხს (იხ. დანართი)   გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება.       პატივისცემით,     ს...
საჯარო დაწესებულება: ღვინის ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ელენე თარიღი: .
წარმატებული
დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება მოგესალმებით,  არსებულ განცხადებას გთხოვთ თან დაურთოთ პირადობის მოწმობის დამადასტურებელი მოწმობის ორივე მხარე.  პატივისცემით ,  [1]1676024512408...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნინო ცქვიტიშვილი თარიღი: .
უარყოფილია.
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, გიგზავნით წერილის პასუხს. პატივისცემით,  სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი *MES4230001782817* MES 4 23 000...
საჯარო დაწესებულება: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
განათლების საერთაშორისო ცენტრის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. ქალბატონო მირანდა, სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრში შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ თქვენი განცხადების პასუხი იხილეთ თანდართული დო...
საჯარო დაწესებულება: განათლების საერთაშორისო ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ.  ქალბატონო მირანდა,   სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარმოდგენილ თქვენს განცხადებასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ "საჯარ...
საჯარო დაწესებულება: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, გიგზავნით საპასუხო წერილს. პატივისცემით, სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური  ტელ: (+995 32) 2 200 220 (3335)...
საჯარო დაწესებულება: საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *MES5230001775645* MES 5 23 0001775645 28/12/2023 განმცხადებელ მირანდა თეთრაძეს ელ. ფოსტა: [მოთხოვნის #2649 ელ-ფოსტა] ქა...
საჯარო დაწესებულება: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება   პატივისცემით,       სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი...
საჯარო დაწესებულება: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კულტურის სტრატეგიის თანდართული დანართები მოგესალმებით,    თქვენი   განაცხადი   მიღებულია.     რეგისტრაციის  N 47281   პატივისცემით, ══════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: თამარი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
"ასწავლე საქართველოსთვის" პროგრამის სტატისტიკა მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, თქვენს დამატებით შეკითხვებთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ პროგრამის  "ასწავლე საქართველოსთვის" ფარგლებში თქვენთვის   მო...

Attachment 2023 2024 2.xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
წარმატებული
სტატუსშეჩერებული მოსწავლეების შესახებ გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *MES7230001758547* MES 7 23 0001758547 25/12/2023 მოქალაქე ქეთი მაჭავარიანს ელ ფოსტა: [მოთხოვნის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ქეთი მაჭავარიანი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში გაცემული სახელფასო დანამატები და პრემიები პოზიციების და წლების მიხედვით 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. *MES7230001750437* MES 7 23 0001750437 21/12/2023 მოქალაქე ელენე ნოდიას ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #1732 ელ-ფოსტ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ  მიღება. *MES3230001750109* MES 3 23 0001750109 21/12/2023 მოქალაქე მირანდა თეთრაძეს ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #1824 ელ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული

გამოიწერე ეს მოთხოვნები