მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 8)

მოიძებნა 2733 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის გაცემული დაფინანსება და მათი ათვისება ქალბატონო მერი,   გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას.   პატივისცემით,   ნიკოლოზ მელქაძე     სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარ...

Attachment EU.XLSX.xlsx Attachment EU.XLSX.xlsx

საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მერი ტაბატაძე თარიღი: .
წარმატებული
უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ უძრავი ქონების შესყიდვის სტატისტიკა 2021 წლიდან დღემდე მოგესალმებით, თქვენი განცხადება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში მიღებულია რეგისტრაციაში ნომრით N01/17930 (19.06.2023). პატივისცემით,

Attachment 2.xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო ჩანადირი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება მოგესალმებით, განცხადებაში თქვენი გვარი არ გაქვთ დაფიქსირებული, ასეთი ფორმით ვერ გატარდება. მიუთითეთ და ისე გამოგზავნეთ.     საქართველოს გენერალ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: ლიკა თარიღი: .
უარყოფილია.
M-სექტორი ორნიშნა კოდებით კვარტალურად მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: სალომე წიკლაური თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გაბათილებული ბიულეტინები This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: ცენტრალური საარჩევნო კომისია მოთხოვნის ავტორი: chumbur თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
უმუშევრობის დონე სამცხე-ჯავახეთში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
2023 წელს ქონებრივი დეკლარაციის არაკეთილსინდისიერად შევსების შემთხვევები და მიღებული ჯარიმები მოგესალმებით, თქვენს განცხადებაზე გიგზავნით ბიუროს პასუხს გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება [1]https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4y_WHdH...
საჯარო დაწესებულება: საჯარო სამსახურის ბიურო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
აღრიცხვაზე მყოფ ვაქცინაცინირებულ მიუსაფარ ცხოველთა სტატისტიკა საქართველოში, ადმინისტრაციული ერთეულის მიხედვით მოგესალმებით. გიგზავნით თქვენი წერილის პასუხად. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. წერილის ნომერი: 73-01231672456 თარიღი: 16/06/2023 ადრესატი: ანა...

Attachment 2015 2023 2.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
თაღლითობის შემთხვევები დღევანდელი მდგომარეობით გამარჯობა, გიგზავნით წერილს, გთხოვთ დაგვიდასტურთ მიღება *MIA42301698460* MIA 4 23 01698460 15/06/2023 მოქალაქე ანი ლომთაძეს ელფოსტა: [მოთხოვნის #2763...
საჯარო დაწესებულება: დაცვის პოლიცია მოთხოვნის ავტორი: Ani lomtadze თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
კონტროლის ფორმების განხორციელების თაობაზე გამარჯობა, გეგზავნებათ თქვენი 2023 წლის 12 ივნისის განცხადების პასუხი.  გთხოვთ დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება. დანართი:"1" ფურცელი. პატივისცემით, ზ...
საჯარო დაწესებულება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: Tatuli თარიღი: .
წარმატებული
ქედის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო ანა მაღლაკელიძეს წერილის ნომერი: 94-942316649 თარიღი: 15/06/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლად...

Attachment .xlsx Attachment .xl.xlsx Attachment ..xlsx

This request has 11 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მირანდა თეთრაძეს წერილის ნომერი: 94-942316629 თარიღი: 15/06/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი: 01017047251 მისამართი: თბილისი ვ. გორგასალი...

Attachment 2013 2023.xlsx Attachment 2020 2021 2022.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საწვავი გამარჯობა, გეგზავნებათ თქვენი 2023 წლის 30 მაისის განცხადების პასუხი. გთხოვთ დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება. დანართი:"2" ფურცელი. პატივისცემით, ზუგ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ავტომობილების საშუალო რიცხვი ბას ლაინების მქონე ქუჩებზე წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: თევდორე ყარაგვეზაშვილი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
კონტროლის ფორმების განხორციელების თაობაზე მოგესალმებით ქალბატონო თათული, გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციას. გთხოვთ ელ-ფოსტის მიღება დაგვიდასტუროთ. პატივისცემით, არჩილ ძ...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: Tatuli თარიღი: .
წარმატებული
კონტროლის ფორმების განხორციელების თაობაზე მოგესალმებით ქ-ნო თათული, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი წერილის ნომერი: 21-21231654...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: Tatuli თარიღი: .
წარმატებული
გათავისუფლებული თანამშრომლების სასამართლო დავები ქალბატონო თეკლა,   გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას.   პატივისცემით,   ნიკოლოზ მელქაძე     სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპა...
საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
წარმატებული
საჯარო ინფორმაციის წერილი - რეკლამები ქალბატონო თეკლა,   გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას.   პატივისცემით,   ნიკოლოზ მელქაძე     სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპა...
საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ევროპაში სწავლის/ტრენინგების დაფინანსებული პროგრამები 30 წლამდე დევნილობის სტატუსის მქონე ახალგაზრდებისთვის მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: Vano თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქედის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ საქართველოს მოქალაქეს ელენე ნოდიას ელ-ფოსტა:[1][მოთხოვნის #2501 ელ-ფოსტა] References Visible links 1. mailto:[ელ-ფოსტა] წერილის ნომერი: 94-942316...
საჯარო დაწესებულება: ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
კატეგორიზაციის მოლოდინში
ფსიქოლოგთა რაოდენობა კერძო სკოლებში თბილისში მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. *MES9230000685424* MES 9 23 0000685424 13/06/2023 სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსს ბატ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: sopo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ლაგოდეხი; 26 მაისის ქ.№25 წერილის ნომერი: 92-9223163125 თარი...
საჯარო დაწესებულება: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ლაგოდეხი; 26 მაისის ქ.№25 წერილის ნომერი: 92-9223163125 თარი...
საჯარო დაწესებულება: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ლაგოდეხი; 26 მაისის ქ.№25 წერილის ნომერი: 92-9223163125 თარი...
საჯარო დაწესებულება: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
რატომ გახდა საჭირო ტაქსების ბას ლაინებში დაშვება 2023 წლი9 ივნისის N 19/01231602848-01 განცხადების პასუხად, გაცნობებთ, რომ თქვენი განცხადება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-80 მუხლის...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: თევდორე ყარაგვეზაშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

გამოიწერე ეს მოთხოვნები