მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 8)

მოიძებნა 2829 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება. წერილის ნომერი: 98-982321476 თარიღი: 02/08/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 მისამ...
საჯარო დაწესებულება: ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები მოგესალმებით დაგვიდასტურეთ მიღება -- ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია www.khulo.gov.ge [ელ-ფოსტა] +995 551 00 52 72 წერილის ნომერი: 98-982315058 თარიღი: 3...
საჯარო დაწესებულება: ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ წერილის ნომერი: 58-582321289 თარიღი: 31/07/2023 ადრესატი: ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 01001101451 საქართველო, ქალაქი თბილისი, მუხიანის დასახლება, III...
საჯარო დაწესებულება: მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო დაწესებულება: საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მოთხოვნის ავტორი: Temur თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ქართულ საწარმოებში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ცისია ხაჩიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბავშვთა რაოდენობა ბავშვთა სახლებში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების Mariam Kavelashvili საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. [Personally Identifiable Information removed]...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ლეონორა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მცხეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იურიდიული პირები გიდასტურებთ მოთხოვნილი ინფორმაციის მიღებას, უღრმესი მადლობა ოპერატიულობისათვის! პატივისცემით, გვანცა

Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: გვანცა თარიღი: .
წარმატებული
ოჯახში ძალადობის სტატისტიკა წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლეონორა თარიღი: .
წარმატებული
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება გაცნობებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად:  1. განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა) იმ ადმი...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: ლეონორა თარიღი: .
უარყოფილია.
საწვავი გიგზავნით თქვენი განცხადების პასუხს და გთხვთ დამიდასტუროთ მიღება       პატივისცემით, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი ტელ: 995 599 23 0...
საჯარო დაწესებულება: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ფემიციდის მაჩვენებლი მცხეთის მუნიციპალიტეტში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შსს მომსახურების სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შსს მომსახურების სააგენტო ავტორი: გვანცა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საწვავი გიგზავნით წერილის პასუხს. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ. წერილის ნომერი: 01-121232131 თარიღი: 01/08/2023 ადრესატი: ანა აბაშიძე პირადი ნომერი: 01005038...
საჯარო დაწესებულება: ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საწვავი გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციას. გთხოვთ,მიღება დაგვიდასტუროთ. вт, 25 июл. 2023 г. в 14:24, Ana abashidze <[1][მოთხოვნის #2740 ელ-ფოსტა]>: მოგესალმ...
საჯარო დაწესებულება: მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საჯარო ინფორმაცია მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება,   პატივისცემით,    ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის კანცელარია tel: 0369 23 21 21 წერილის ნომერ...
საჯარო დაწესებულება: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: შორენა თარიღი: .
წარმატებული
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან დევნილის სტატუსის მქონე საქართველოს სახელმწიფო სასწავლებლებში ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა და რეიტინგული სასწავლო დაწესებულებები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი ავტორი: ლუკა დანელია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები მოგესალმებით,  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. წერილის ნომერი: 126-1262319930 თარიღი: 18/07/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 0101...

Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა -- გამარჯობა, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია Zugdidi, Rustaveli str. 90 Tel: 0415   25 01 24...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები -- გამარჯობა, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია Zugdidi, Rustaveli str. 90 Tel: 0415   25 01 24...

Attachment 2017 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები -- გთხოვთ, წერილის მიღება დაგვიდასტუროთ პატივისცემით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 36-3623177109 თარიღი: 26/06/2023 ადრესატი: ან...

Attachment 2018.xlsx Attachment 2019.xlsx Attachment 2020.xlsx

This request has 6 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
სატრანსპორტო გადაზიდვების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ოთარ თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ტურიზმის დადებითი და უარყოფითი მხარეები მაღალმთიან რეგიონებში მოგესალმებით, გიგზავნით 2023 წლის 18 ივლისის (ადმინისტრაციაში შემოსვლის თარიღი: 18.07.2023, შიდა რეგისტრაციის ნომერი №2378) წერილის პასუხს. გთხოვთ...
საჯარო დაწესებულება: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მოთხოვნის ავტორი: Nia Taganashvili თარიღი: .
კატეგორიზაციის მოლოდინში
მოზარდებში ფსიქიკური დარღვევები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების National Center for Disease Control and Public Health საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. გიდასტურებთ წ...

Attachment 2020 2022 15 19.xlsx Attachment 2010 2019 15 19.xlsx

მოზარდებში ფსიქიკური დარღვევები 2 მოგესალმებით, 24.07-ში მიღებული გაქვთ შუალედური წერილი N778703, იმის თაობაზე რომ, მოთხოვნა გადაგზავნილია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრ...
მარტვილის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა წერილის ნომერი: 58-58232078 თარიღი: 26/07/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათ...
საჯარო დაწესებულება: მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
მარტვილის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. წერილის ნომერი: 58-58232076 თარიღი: 26/07/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუჩა,...
საჯარო დაწესებულება: მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული

გამოიწერე ეს მოთხოვნები