მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 5)

მოიძებნა 2874 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება მოგესალმებით,  არსებულ განცხადებას გთხოვთ თან დაურთოთ პირადობის მოწმობის დამადასტურებელი მოწმობის ორივე მხარე.  პატივისცემით ,  [1]1676024512408...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნინო ცქვიტიშვილი თარიღი: .
უარყოფილია.
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, გიგზავნით წერილის პასუხს. პატივისცემით,  სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი *MES4230001782817* MES 4 23 000...
საჯარო დაწესებულება: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
განათლების საერთაშორისო ცენტრის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. ქალბატონო მირანდა, სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრში შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ თქვენი განცხადების პასუხი იხილეთ თანდართული დო...
საჯარო დაწესებულება: განათლების საერთაშორისო ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ.  ქალბატონო მირანდა,   სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარმოდგენილ თქვენს განცხადებასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ "საჯარ...
საჯარო დაწესებულება: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, გიგზავნით საპასუხო წერილს. პატივისცემით, სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური  ტელ: (+995 32) 2 200 220 (3335)...
საჯარო დაწესებულება: საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *MES5230001775645* MES 5 23 0001775645 28/12/2023 განმცხადებელ მირანდა თეთრაძეს ელ. ფოსტა: [მოთხოვნის #2649 ელ-ფოსტა] ქა...
საჯარო დაწესებულება: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება   პატივისცემით,       სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი...
საჯარო დაწესებულება: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კულტურის სტრატეგიის თანდართული დანართები მოგესალმებით,    თქვენი   განაცხადი   მიღებულია.     რეგისტრაციის  N 47281   პატივისცემით, ══════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: თამარი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
"ასწავლე საქართველოსთვის" პროგრამის სტატისტიკა მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, თქვენს დამატებით შეკითხვებთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ პროგრამის  "ასწავლე საქართველოსთვის" ფარგლებში თქვენთვის   მო...

Attachment 2023 2024 2.xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
წარმატებული
სტატუსშეჩერებული მოსწავლეების შესახებ გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *MES7230001758547* MES 7 23 0001758547 25/12/2023 მოქალაქე ქეთი მაჭავარიანს ელ ფოსტა: [მოთხოვნის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ქეთი მაჭავარიანი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში გაცემული სახელფასო დანამატები და პრემიები პოზიციების და წლების მიხედვით 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. *MES7230001750437* MES 7 23 0001750437 21/12/2023 მოქალაქე ელენე ნოდიას ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #1732 ელ-ფოსტ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ  მიღება. *MES3230001750109* MES 3 23 0001750109 21/12/2023 მოქალაქე მირანდა თეთრაძეს ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #1824 ელ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *MES7230001750428* MES 7 23 0001750428 21/12/2023 მოქალაქე მირანდა თეთრაძეს ელ ფოსტა: [მოთხოვნის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
2013-2023 წლებში გათავისუფლებულ თანამშრომლებთან წაგებული სასამართლოები - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება   *MES0230001756858* MES 0 23 0001756858 25/12/2023 მოქალაქე მირანდა თეთრაძეს ელ ფოსტა: [მოთხოვ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საზღვარგარეთის სასწავლო კურსები და ამ კურსებზე გაგზავნილი თანამშრომლების რაოდენობა და მათი სამუშაო პოზიციები - 2013-2023 წწ გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *MES1230001756859* MES 1 23 0001756859 25/12/2023 მოქალაქე ელენე ნოდიას ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #194...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
გათავისუფლებული თანამშრომლების სასამართლო დავები გეგზავნებათ ინფორმაცია,გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *MES4230001756861* MES 4 23 0001756861 25/12/2023 მოქალაქე თეკლა ადამიას ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #268...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-მიწოდების სტატისტიკა გეგზავნებათ ინფორმაცია,გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *MES2230001756869* MES 2 23 0001756869 25/12/2023 მოქალაქე ლანა როყვას ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #2598...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
პირველკლასელი მოსწავლეების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში გაცნობებთ, რომ თქვენი განცხადება დარეგისტრირდა N 15122/23 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მომსახურებისა და პირველადი რეაგირების დეპ...
საჯარო დაწესებულება: სახალხო დამცველის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: გიორგი ხურციძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ხელყოფისა და კიბერდანაშაულის შემთხვევები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს გენერალური პროკურატურა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გენერალური პროკურატურა ავტორი: ანი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კონსტიტუციის 15-ე მუხლთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოში შესული საჩივრების სტატისტიკა გაცნობებთ, რომ თქვენი განცხადება დარეგისტრირდა N15074/23 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მომსახურებისა და პირველადი რეაგირების დეპა...
საჯარო დაწესებულება: სახალხო დამცველის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: ანანო კეკელიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ტყის ხანძრების, მეწყრებისა და წყალდიდობების სტატისტიკა საქართველოში გთხოვთ დამიდასტუროთ წერილის მიღება პატივისცემით, ლია  გუმბერიძე   სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო ადმინისტრაციული სამსახური საქმისწარმოების ს...

Attachment .xlsx Attachment 1995 2022.xlsx

საჯარო დაწესებულება: გარემოს ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ხატია თორდუა თარიღი: .
წარმატებული
სტატუსშეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა 2018-2023 წლებში   მოგესალმებით, მომართვა უნდა შეცვალოთ  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის ბატონ დიმიტრი ბერიძის სახელზე და კვალიფიციური ელექტრონული...
საჯარო დაწესებულება: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: ანი თარიღი: .
უარყოფილია.
თბილისის სატრანანსპორტო საშუალების სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ, დააკონკრეტოთ რა სახის სტატისტიკას ითხოვთ (სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით - მეტრო, ავტობუსები, ს...
საჯარო დაწესებულება: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია მოთხოვნის ავტორი: Mari თარიღი: .
უარყოფილია.
უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ რეგისტრირებული ბიზნესი შიდა ქართლში მოგესალმებით ქალბატონო ლელა, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში წარმოდგენილი №01/21860 მომართვის პასუხად გიგზავნით წერილს № 14002. გთხოვთ, დაგვიდა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლელა თარიღი: .
წარმატებული

გამოიწერე ეს მოთხოვნები