მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 5)

მოიძებნა 1265 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

უნივერსიტეტებში Covid-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის სტატისტიკა 2019-2021 წლების მონაცემებით მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ქეთი თარიღი: .
უარყოფილია.
სამუშაო ადგილებზე სექსუალური შევიწროვების შესახებ 2019-2021 წლებში მოგესალმებით, გიგზავნით  წერილს  პატივისცემით, სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური მის: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. 15ა ცხელი ხაზი: 1575 LIO 3 2...
წარმატებული
დანაშაულის სტატისტიკა საქართველოში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ლიზი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ვაკის რეკონსტრუქციისთვის რა თანხა გამოიყო 2022 წელს 2022 წლის 6 დეკემბრის №08-02/111100 წერილის პასუხად დანართის სახით გეგზავნებათ ვაკის რეკონსტრუქციისა და ინფრასტრუქტურული ღონისძიებისთვის გაწეულ ხარჯე...
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: tornike თარიღი: .
წარმატებული
პასუხის გამომგზავნი: შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური მოთხოვნის ავტორი: მარიამ შონია თარიღი: .
წარმატებული
ცხოველების თემა საკმაოდ სენსიტიური საკითხია დღემდე , ამიტომ სათანადო ყურადღებას იმსახურებს მოგესალმებით. გთხოვთ წერილი მოგვწეროთ სახელმწიფო ენაზე/ ქართულ ენაზე. განცადების ავტორის მონაცემები: 1.  სახელი, გვარი. 2.  პირადი ნომერი  3.  ფაქტობრი...
პასუხის გამომგზავნი: ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნანკა თარიღი: .
უარყოფილია.
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
განხილვაშია.
ქალზე და მამაკაცზე სექსუალური შევიწროება მოგესალმებით , გთხოვთ ატვირთოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.  ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Fro...
პასუხის გამომგზავნი: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: natia თარიღი: .
უარყოფილია.
არასრულწლოვნებზე ძალადობის ფაქტები 2022 წელს წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
პასუხის გამომგზავნი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ შონია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ელექტრონული მონაცემთა ბაზა - მეწარმე/იურიდიული პირების მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ავტორი: გიორგი ხუხუნაიშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
1987 წელს სტიქიის შედეგად წამოსული ეკომიგრანტები სვანეთიდან მოგესალმებით, გიგზავნით წერილის პასუხს. პატივისცემით, სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ════════════════════════════════════════════════════...
პასუხის გამომგზავნი: რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია მოთხოვნის ავტორი: მარიამ ხაბულიანი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ბულინგის შემთხვევები სკოლებში - სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება. *MES9220001572979* MES 9 22 0001572979 08/12/2022 მოქალაქე თათია ნაზარაშვილს ელ ფოსტა: [მოთხოვნის #1184 ელ...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: თათია ნაზარაშვილი თარიღი: .
განხილვაშია.
დასაქმებულთა გენდერული ბალანსი საქართველოში მოგესალმებით,   გთხოვთ იხილოთ თანდართული დოკუმენტაცია.       საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო / National Agency of Public Registry საქარ...
პასუხის გამომგზავნი: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: lizaa khaz თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კოვიდ - 19 ის შემთხვევები საქართველოს საბავშვო ბაღებში გთხოვთ, დაგვიდასტურეთ მიღება ср, 23 нояб. 2022 г. в 12:01, lizaa khaz <[1][მოთხოვნის #1253 ელ-ფოსტა]>: მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების თბილისის ბ...
პასუხის გამომგზავნი: თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: lizaa khaz თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სოციალურად დაუცველი დევნილების რაოდენობა 2010-2022 წლებში მოგესალმებით , გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებული დოკუმენტი და დაგვიდასტუროთ მიღება .  SSA 7 22 00629607 08/12/2022 მოქ. მარიამ შონიას პ/ნ - 62002005748 ელ...
პასუხის გამომგზავნი: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ შონია თარიღი: .
წარმატებული
შვილების მხრიდან მშობელთა მიმართ განხორციელებული ძალადობის შესახებ 2018-2021 წლებში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ძაღლების მიერ ადამიანებზე თავდასხმის სტატისტიკა საქართველოში, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით   EMSC 8 22 00620512 06/12/2022 მოქალაქე თორნიკე ხუფენიას ელ. ფოსტა-[მოთხოვნის #1200 ელ-ფოსტა] T-579151164 ბატონო თორნიკე, სსიპ საგანგებო სიტუაციები...
პასუხის გამომგზავნი: საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: თორნიკე თარიღი: .
განხილვაშია.
არასრულწლოვანთა მიმართ სექსუალური შევიწროვების შესახებ 2019-2021 წლებში MOH 9 22 00630349 08/12/2022 მოქალაქე ნინო შველიძეს [მოთხოვნის #1292 ელ-ფოსტა] ქალბატონო ნინო, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრო...
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ბავშვთა გაშვილების შემთხვევათა სტატისტიკა გიგზავნით წერილს 1000318 3 22 00625898 07/12/2022 ქალბატონ მარიამ მაისურაძეს ელ. ფოსტა: [მოთხოვნის #1219 ელ-ფოსტა] ტელ:597996679 ქალბატონო მარიამ, ს...
პასუხის გამომგზავნი: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მარიამი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
2021 წელს განხორციელებული პროექტების რაოდენობა, სადაც USAID და თქვენი სამინისტრო იყვნენ პოარტნიორები. მოგესალმებით!  გიგზავნით #11282/01  წერილს.  გთხოვთ, მიღება დამიდასტუროთ. პატივისცემით,   ირმა ქოჩიაშვილი საქმისწარმოების სამმართველო   ს...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: თაკო ზირაქაშვილი თარიღი: .
წარმატებული
ბავშვთა გაშვილების შემთხვევათა სტატისტიკა მოგესალმებით, გეგზავნებათ პასუხი თქვენს განცხადებაზე. სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო...
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ბავშვთა გაშვილების შემთხვევათა სტატისტიკა მოგესალმებით, გეგზავნებათ პასუხი თქვენს განცხადებაზე. სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო...
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
არასრულწოლოვანთა ქორწინებისა და განქორწინების სტატისტიკა გეგზავნებათ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 01/283512 წერილი             Public Service Development Agency   [1]cid:imag...
პასუხის გამომგზავნი: იუსტიციის სახლი მოთხოვნის ავტორი: მარიამი თარიღი: .
წარმატებული
დასაქმებულთა გენდერული ბალანსი     პატივისცემით,   [1]cid:image002.png@01D85FD7.D2A2C680     სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი...
პასუხის გამომგზავნი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: liza khazalia თარიღი: .
წარმატებული
მოზარდების სუიციდის შემთხვევები 2021-2022 წლებში წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
პასუხის გამომგზავნი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: tornike თარიღი: .
განხილვაშია.

გამოიწერე ეს მოთხოვნები