საჯარო დაწესებულება

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო

19 მოთხოვნა
საზღვარგარეთის სასწავლო კურსები და ამ კურსებზე გაგზავნილი თანამშრომლების რაოდენობა და მათი სამუშაო პოზიციები - 2013-2023 წწ მოგესალმებით,   გიგზავნით წერილს სამინისტროდან. გთხოვთ, მიღება დაგვიდასტუროთ.   პატივისცემით,         პატივისცემით,   [1]cid:imag...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების დღესასწაულების აღნიშვნის სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენი განაცხადი მიღებულია. რეგისტრაციის N 41928 პატივისცემით, მისამართი: სანაპიროს ქ. 4, თბილისი 0108, საქართველო ცხელი ხაზი: (+99...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ადმინისტრაციული წარმოებისა და საჩივრების სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენი განაცხადი მიღებულია. რეგისტრაციის N 12468 პატივისცემით,
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ფანჩ თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შტატგარეშე თანამშრომლები და მათი ხელფასები მოგესალმებით,   თქვენ მიერ გამოგზავნილი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის რეგისტრაციისთვის, საჭიროა, წარმოადგინოთ ხელმოწერილი განცხადება, მიმართვა  სამინისტ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
უარყოფილია.
მეჩეთების რაოდენობა საქართველოში მოგესალმებით, თქვენი განაცხადი მიღებულია. რეგისტრაციის N 41932 პატივისცემით, მისამართი: სანაპიროს ქ. 4, თბილისი 0108, საქართველო ცხელი ხაზი: (+995)...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
გათავისუფლებული თანამშრომლების სასამართლო მოგესალმებით, კანონით გათვალისწინებული 10 დღე გავიდა და კვლავ ველოდები თქვენგან პასუხს. გთხოვთ, მომწეროთ განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება. პატი...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-მიწოდების სტატისტიკა გამარჯობა, მაინტერესებს, როდის მომაწვდით ჩემ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას. პატივისცემით, ლანა როყვა
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მომხმარებლის ლანა მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.
კულტურის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-გაცემის სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენი განაცხადი მიღებულია. რეგისტრაციის N 15990 პატივისცემით,
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ყველა ვადა გავიდა და კვლავ ველოდები თქვენგან მოთხოვნილ ინფორმაციას. გთოხვთ, შეასრულოთ კანონით დაკისრებული...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით,   თქვენი წერილი მიღებულია. რეგისტრაციის   N 13884   პატივისცემით, [1]1652707332698 მისამართი: სანაპიროს ქ. 4, თბილისი 0108, საქარ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საკადრო წმენდის შედეგად გათავისუფლებულ პირთა სასამართლო დავების სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენი განაცხადი მიღებულია. რეგისტრაციის N 6784 პატივისცემით, მისამართი: სანაპიროს ქ. 4, თბილისი 0108, საქართველო ცხელი ხაზი: (+995...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
უარყოფილია.
საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით, ერთი თვე გავიდა რაც განცხადება დავწერე და პასუხი არ მიმიღია. გთხოვთ, მომწეროთ მიზეზი, რატომ არ ასრულებთ კანონით დაკისრებულ ვალდებულებას...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენ მიერ გამოგზავნილი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის რეგისტრაციისთვის, საჭიროა, წარმოადგინოთ მიმართვა სამინისტროს სახელზე. პატივისცემით,...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
უარყოფილია.
რამდენი საჯარო ინფორმაცია შემოვიდა და გაეცა პასუხი 2021 წელს მოგესალმებით,   თქვენი განაცხადი მიღებულია.   რეგისტრაციის  N  27816     პატივისცემით, [1]1652707332698 მისამართი: სანაპიროს ქ. 4, თბილის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
უარყოფილია.
რამდენი საჯარო ინფორმაცია შემოვიდა და გაეცა პასუხი 2021 წელს მოგესალმებით, თქვენ მიერ გამოგზავნილი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის რეგისტრაციისთვის, საჭიროა, წარმოადგინოთ ხელმოწერილი განცხადება, სამინისტროს სახელზე....
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
უარყოფილია.
საშობაო მეჯლისის ხარჯები მოგესალმებით, თქვენ მიერ გამოგზავნილი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის რეგისტრაციისთვის, საჭიროა, წარმოადგინოთ ხელმოწერილი განცხადება, სამინისტროს სახელზე....
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საკადრო წმენდის შედეგად გათავისუფლებულ პირთა სასამართლო დავების სტატისტიკა მოგესალმებით, საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. თქვენგან არ მიმიღია საჯარო...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ავტორი: ლიზი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?