საჯარო დაწესებულება

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

17 მოთხოვნა
არასამთავრობო ორგანიზაციების რაოდენობა მოგესალმებით, თუ შეიძლება, რომ მომწეროთ დღესდღეისობით რამდენი არასამტავრობო ორგანიზაცია არის რეგისტრირებული საქართველოში? თუ სექტორში დასაქმებულთა რ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ავტორი: ნინო ბერიშვილ თარიღი: .
იგვიანებს.
რეგისტრირებული კერძო საკუთრების საზღვრები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ავტორი: ზაზა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მიწის სპორადული რეგისტრაციის შედეგები This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
მიწების განაწილება მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქალი მეწარმეები საქართველოში მოგესალმებით,   გაცნობებთ, რომ ელექტრონული ფოსტით შემოსული ელენე გოზალიშვილის (პირადი ნომერი: 35001125338) წერილი დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტე...
საჯარო დაწესებულება: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: elene თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ადმინისტრაციული წარმოებისა და საჩივრების სტატისტიკა მოგესალმებით,   გთხოვთ იხილოთ თანდართული დოკუმენტაცია.         საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო / National Agency of Public Registry ს...
საჯარო დაწესებულება: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ფანჩ თარიღი: .
წარმატებული
მსურს მივიღო ინფორმაცია საქართველოში რეგისტრირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით. მსურს ჩავატარო სოციალური პროექტი, რომლის ფარგლებშიც გუნდთან ერთად, შევქმნი აპლიკაციას, რომელიც გაამარტივებს თავშესაფრის ცხოველის მოძებნას, შედეგად მისი...
მოთხოვნის მიმღები: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ავტორი: ნინო. გაეცანით ნინო-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
რუსეთის მოქალაქეებზე საქართველოში რეგისტრირებული უძრავი ქონება და რუსეთის მოქალაქეების მიერ შეძენილი ქონება, 2022 წლის სტატისტიკა მოგესალმებით,   გთხოვთ იხილოთ თანდართული დოკუმენტაცია.         საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო / National Agency of Public Registry ს...
საჯარო დაწესებულება: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სტატისტიკა საჯარო რეესტრში განცხადებების შესახებ. მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ავტორი: Daviti თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
დასაქმებულთა გენდერული ბალანსი საქართველოში მოგესალმებით,   გთხოვთ იხილოთ თანდართული დოკუმენტაცია.       საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო / National Agency of Public Registry საქარ...
საჯარო დაწესებულება: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: lizaa khaz თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ელექტრონული მონაცემთა ბაზა - მეწარმე/იურიდიული პირების მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ავტორი: გიორგი ხუხუნაიშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
იურიდიული პირების მონაცემთა ბაზა ელექტრონულ ფორმატში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქა...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მომხმარებლის გიორგი ხუხუნაიშვილი მიერ, თარიღით .
უარყოფილია.
დასაქმებულთა გენდერული ბალანსი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ავტორი: liza khazalia თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციის სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 4 აგვისტოს მოვითხოვე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-4...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოში რეგისტრირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები მოგესალმებით, ამ განცხადებასთან დაკავშირებით პასუხი მომზადებულია 24 აგვისტოს N140684 წერილით. პასუხი ასევე გამოიგზავნა ფოსტით.                ...
საჯარო დაწესებულება: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
უარყოფილია.
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციის სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ სტატისტიკა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები მოსახლეობის რამდენმა პროცენტმა დაირეგისტრირა სახელმწიფო პროგრ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?