საჯარო დაწესებულება

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

9 მოთხოვნა
რუსეთის მოქალაქეებზე საქართველოში რეგისტრირებული უძრავი ქონება და რუსეთის მოქალაქეების მიერ შეძენილი ქონება, 2022 წლის სტატისტიკა გამარჯობა   საჯარო რეეტრის ერ. სააგენტოს საქმისწარმოების სამსახურში შემოსული თქვენი წერილი, გავატარეთ, მიენიჭა ნომერი N             KA0117158605...
პასუხის გამომგზავნი: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
განხილვაშია.
დასაქმებულთა გენდერული ბალანსი საქართველოში მოგესალმებით,   გთხოვთ იხილოთ თანდართული დოკუმენტაცია.       საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო / National Agency of Public Registry საქარ...
პასუხის გამომგზავნი: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: lizaa khaz თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ელექტრონული მონაცემთა ბაზა - მეწარმე/იურიდიული პირების მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ავტორი: გიორგი ხუხუნაიშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
იურიდიული პირების მონაცემთა ბაზა ელექტრონულ ფორმატში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქა...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მომხმარებლის გიორგი ხუხუნაიშვილი მიერ, თარიღით .
უარყოფილია.
დასაქმებულთა გენდერული ბალანსი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ავტორი: liza khazalia თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქალი მეწარმეები საქართველოში მოგესალმებით,   გაცნობებთ, რომ ელექტრონული ფოსტით შემოსული ელენე გოზალიშვილის (პირადი ნომერი: 35001125338) წერილი დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტე...
პასუხის გამომგზავნი: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: elene თარიღი: .
განხილვაშია.
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციის სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 4 აგვისტოს მოვითხოვე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-4...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოში რეგისტრირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები მოგესალმებით, ამ განცხადებასთან დაკავშირებით პასუხი მომზადებულია 24 აგვისტოს N140684 წერილით. პასუხი ასევე გამოიგზავნა ფოსტით.                ...
პასუხის გამომგზავნი: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
უარყოფილია.
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციის სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ სტატისტიკა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები მოსახლეობის რამდენმა პროცენტმა დაირეგისტრირა სახელმწიფო პროგრ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?