39 მოთხოვნა
რამდენმა რუსმა მოქალაქემ დატოვა საქართველო 2023 წელს - სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების იუსტიციის სახლი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: ელენე ფანჩ თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
რუსი მიგრანტების რაოდენობა საქართველოში 2023 წლის დეკემბრის მონაცემებით გამარჯობა, შეგახსენებთ რომ ჩემ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას ჯერ კიდევ ველოდები, გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება და მომაწოდოთ ინფორმაცია დაუყონებლივ. პატივ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: ირაკლი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
რეკლამა და მედია მოგესალმებით, გიგზავნით სსიპ „იუსტიციის სახლის“ მიერ მომზადებულ საპასუხო წერილს,  სსიპ "იუსტიციის სახლის" მიერ 01.01.2023 წლიდან - 01.04.2023 წლამდე...
საჯარო დაწესებულება: იუსტიციის სახლი მოთხოვნის ავტორი: ავთანდილ ზარნაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ელექტრონული შტამპი გამარჯობა, გთხოვთ, დამიდასტუროთ, რომ მიიღეთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილი. გთხოვთ, მომწეროთ, როდის შეძლებთ ამ ინფორმაციის გაზიარებას. მადლო...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: Teona Tomashvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
Რამდენი უცხო ქვეყნის მოქალაქე იმყოფება ამჟამად საქართველოში This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: იუსტიციის სახლი მოთხოვნის ავტორი: Ani lomtadze თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
კოვუდის დროს დაღუპულლი ადამიანის სიები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების იუსტიციის სახლი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: Ani lomtadze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
იუსტიციის სახლის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, იუსტიციის სახლში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ საქართველოში უძრავი ქონების შესყიდვის სტატისტიკა 2021 წლიდან დღემდე მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების იუსტიციის სახლი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: ნინო ჩანადირი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
რუსეთის მოქალაქეების ბიზნესი და ბინადრობის ნებართვა საქართველოში - სტატისტიკა მონაცემები ხელმისაწვდომია ბმულზე - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vFs_8DAs6krN8FTDtYyy3N-81M0csTWw/edit?usp=sharing&ouid=109697871730259182458...
მოთხოვნის მიმღები: იუსტიციის სახლი ავტორი: Tekla Adamia. გაეცანით Jubo-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მიმაჩნია, რომ საგრძნობლად იმატა ბოლო თვეების განმავლობაში რუსეთი მოქალაქეების მხრიდან საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთის ფაქტმა. წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: იუსტიციის სახლი მოთხოვნის ავტორი: ნანკა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
რუსეთის მოქალაქეების რეგისტრირებული უძრავი ქონება და მოთხოვნები მოქალაქეობაზე მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების იუსტიციის სახლი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: ნასტასია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ჩაბარებულ ბავშვთა რაოდენობა ბავშვთა სახლებში . მოგესალმებით, გიგზავნით თქვენი მოთხოვნის საფუძველზე მომზადებულ წერილს. გთხოვთ იხილოთ მიბმული ფაილები.       პატივისცემით, მარიამ თიგიშვილი...
საჯარო დაწესებულება: იუსტიციის სახლი მოთხოვნის ავტორი: მონიკა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოში რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებზე რეგისტრირებული ქონების 2021 წლის სტატისტიკა მოგესალმებით, გიგზავნით სსიპ- იუსტიციის სახლის მიერ მომზადებულ წერილს.   პატივისცემით, სალომე ტოხვაძე / Salome Tokhvadze ადმინისტრაციისა და ს...
საჯარო დაწესებულება: იუსტიციის სახლი მოთხოვნის ავტორი: ლიკა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ შპს რეგისტრაციის სტატისტიკა 2020-2022 წლებში     From: Mariam Tigishvili Sent: Tuesday, January 3, 2023 10:49 AM To: 'foi+request-1324-' <[ელ-ფოსტა]> Subject: პასუხი : ინფორმაციის გამოთხოვა...
საჯარო დაწესებულება: იუსტიციის სახლი მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქონების პირად საკუთრებაში დამტკიცების განაცხადების რაოდენობა მოგესალმებით, გიგზავნით თქვენი მოთხოვნის საფუძველზე მომზადებულ წერილს. გთხოვთ იხილოთ მიბმული ფაილები.     პატივისცემით, მარიამ თიგიშვილი / Ma...
საჯარო დაწესებულება: იუსტიციის სახლი მოთხოვნის ავტორი: ელენე თარიღი: .
წარმატებული
რამდენი რუსი გავიდა საქართველოდან 2022 წელს ? მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ სსიპ "იუსტიციის სახლი-" ს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირია თეა გიუნაშვილი, გთხოვთ განცხადება საჯარო ინფორმ...
საჯარო დაწესებულება: იუსტიციის სახლი მოთხოვნის ავტორი: tornike თარიღი: .
უარყოფილია.
არასრულწოლოვანთა ქორწინებისა და განქორწინების სტატისტიკა გეგზავნებათ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 01/283512 წერილი             Public Service Development Agency   [1]cid:imag...

Attachment 2010 20221122.xlsx

საჯარო დაწესებულება: იუსტიციის სახლი მოთხოვნის ავტორი: მარიამი თარიღი: .
წარმატებული
რუსეთის მოქალაქეებზე რეგისტრირებული ქონება 2022 წელს მოგესალმებით, გიგზავნით სსიპ -იუსტიციის სახლის მიერ მომზადებულ პასუხს. გთხოვთ, დამიდასტუროთ მიღება.   პატივისცემით, სალომე ტოხვაძე / Salome T...
საჯარო დაწესებულება: იუსტიციის სახლი მოთხოვნის ავტორი: ლიკა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
არასრულწლოვანთა ქორწინების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების იუსტიციის სახლი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: თათია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან საზღვრის კვეთა მოგესალმებით   გიგზავნით თქვენი წერილის პასუხს.   პატივისცემით,     [1]logo სსიპ - საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტოს კანცელარია Ch...
საჯარო დაწესებულება: იუსტიციის სახლი მოთხოვნის ავტორი: ოთარი ცუხიშვილი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
რუსეთის მოქალაქეების მიერ უძრავი ქონების დაქირავება/შესყიდვის სტატისტიკა მოგესალმებით, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: რ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: გიგი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
არასრულწლოვანთა ქორწინებების სტატისტიკა მონაცემების ნახვა შესაძლებელია ამ ლინკზე: https://askgov.ge/ka/request/gankorcinebis_statistika#incoming-1056
მოთხოვნის მიმღები: იუსტიციის სახლი ავტორი: ელენე ნოდია. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
წარმატებული
განქორწინების სტატისტიკა გეგზავნებათ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს  2022   წლის     17  აგვისტოს                             01/189889                    წერილ...

Attachment 2010 2021.xlsx Attachment 2010 2021.xlsx

საჯარო დაწესებულება: იუსტიციის სახლი მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
რუსეთის მოქალაქეების ბინადრობის უფლება საქართველოში მოგესალმებით, გიგზავნით, სსიპ ,, იუსტიციის სახლის“ მომზადებულ პასუხს, რუსეთის მოქალაქეების საქართველოში რეგისტრირებული ქონების შესახებ.   From:...
საჯარო დაწესებულება: იუსტიციის სახლი მოთხოვნის ავტორი: ოთარი ცუხიშვილი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
რუსეთის მოქალაქეების რეგისტრირებული ქონება საქართველოში მოგესალმებით, საქართველოს იუსტიციის სახლის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: ოთარი ცუხიშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?