იუსტიციის სახლი

საჯარო დაწესებულება

15 მოთხოვნა
არასრულწლოვანთა ქორწინებების სტატისტიკა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: ელენე თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, იუსტიციის სახლის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაც...
საქართველოს მოქალაქეობის გაცემის სტატისტიკა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: ელენე თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, იუსტიციის სახლის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაც...
განქორწინების სტატისტიკა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: ელენე თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, იუსტიციის სახლის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაც...
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე, მიწისა და უძრავი ქონების რეგისტრაციის სტატისტიკა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: ელენე თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, იუსტიციის სახლის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაც...
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე, მიწისა და უძრავი ქონების რეგისტრაციის სტატისტიკა 2016-2022 წლებში
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: ფრონელი თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ სტატისტიკური ინფორმაცია, საქართველოში არსებული მიწის და სხვა უძრავი ქონების უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე შესყიდვის/საკუთ...
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე, მიწისა და უძრავი ქონების რეგისტრაციის სტატისტიკა 2016-2022 წლებში
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: ფრონელი თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ სტატისტიკური ინფორმაცია, საქართველოში არსებული მიწის და სხვა უძრავი ქონების - უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე შესყიდვის/საკუ...
სტატისტიკა 2019, 2020 და 2021 წელს განქორწინების შესახებ
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: მარიამ ჭრიკიშვილი თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, საქართველოს დაწესებულება "იუსტიციის სახლი" საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმ...
სტატისტიკა საქართველოს მოქალაქეობის მიღების შესახებ
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: natalia თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, საქართველოს დაწესებულება "იუსტიციის სახლი" საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმ...
2021 წელს განქორწინებულ პირთა სტატისტიკა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: ანა თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, იუსტიციის სახლის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თან...
საქართველოს მოქალაქეებზე გაცემული პირადობის მოწმობა, ასაკობრივი კატეგორიით
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: Mariam Lazaria თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, იუსტიციის სახლის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს, საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თან...
ბიომეტრიული პასპორტები 2020-2021 წლებში
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: ანუკი თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, იუსტიციის სახლის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თან...
სტატისტიკა, თუ რომელი გვარით არის ყველაზე მეტი ადამიანი რეგისტრირებული საქართველოში.
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: მარიამ ხუხუნაშვილი თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, საქართველოსი იუსტიციის სახლის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხი...
სტატისტიკა, თუ რამდენი ადამიანია სახელით - დავითი - რეგისტრირებული საქართველოში.
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: Nuka თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, იუსტიციის სახლის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თან...
2020 წლიდან დღემდე რეგისტრირებული არასრულწლოვანთა ქორწინებები
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: gaioz თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, საქართველოს იუსტიციის სახლის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კ...
2021 წლის ნოემბერში მწვანე პასპორტის მოთხოვნის სტატისტიკა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: ირინოლა თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, იუსტიციის სახლის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს, საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თან...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?