საჯარო დაწესებულება

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

19 მოთხოვნა
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები წარმოგიდგენთ თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფრმაციას. დანართი: ,,excel file" გთხოვთ, დამიდასტურეთ ინფორმაციის მიღება.  პატივისცემით, სალომე ლომიძე საჯა...

Attachment 2013 2014 2015 2016 2017 2018 A 2 1.xls

საჯარო დაწესებულება: ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
რუსთავის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ წარმოგიდგენთ, მოთხოვნილ ინფორმაციას ტენდერებთან დაკავშიირებით.  პატივისცემით, სალომე ლომიძე საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე  პასუხისმგებელი პირი წერი...

Attachment 2013 2023 3.xlsx Attachment 2013 2023 3.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
რუსთავის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, სალომე ლომიძე საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე  პასუხისმგებელი პირი ═════════════════════════════...

Attachment 2013 2023.1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
რუსთავის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ მოთხოვნილ ინფორმაციას ღონისძიებებთან დაკავშირებით. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, სალომე ლომიძე...

Attachment 2018 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
რუსთავის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ მოთხოვნილ ინფორმაციას. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება პატივისცემით, სალომე ლომიძე საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ მოთხოვნილ ინფორმაციასთან დაკავშირებით პასუხს. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება პატივისცემით, სალომე ლომიძე საჯარო ინფორმაც...
საჯარო დაწესებულება: ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
უარყოფილია.
რუსთავის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია მოგესალმებით, გიგზავნით N01-3823116267 წერილს დანართთან ერთად. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება.  პატივისცემით, სალომე ლომიძე საჯარო ინფორმაციის გაცემ...
საჯარო დაწესებულება: ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
რუსთავის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა წარმოგიდგენთ ინფორმაციას 2013- 2023 წლებში საერთაშორისო/არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაწყებულ სოციალური პროექტების შესახებ. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წ...
საჯარო დაწესებულება: ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ გთოხვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, სალომე ლომიძე საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე  პასუხისმგებელი პირი წერილის ნომერი: 01-3823114402...
საჯარო დაწესებულება: ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
რუსთავის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები მოგესალმებით, რუსთავის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური პროგრამების სტატისტიკური მონაცემები მოგესალმებით საჯარო ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ, შეავსოთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის სტანდარტული ფორმა (განთავსებულია [1]https://rustavi.gov.ge/pag...
საჯარო დაწესებულება: ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლელა თარიღი: .
უარყოფილია.
საჯარო დაწესებულება: ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მაკო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქ. რუსთავში კანონიერი და უკანონო მიშენებების სტატისტიკა მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ მოთხოვნილ ინფორმაციას. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, სალომე ლომიძე საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე ...

Attachment 1.xlsx Attachment 1.xls Attachment 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
ქ. რუსთავში ავარიული შენობების და რეაბილიტირებული შენობების რაოდენობა პატივისცემით, სალომე ლომიძე საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე  პასუხისმგებელი პირი ═════════════════════════════════════════════════════════════════════...

Attachment 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
ავარიული შენობების რაოდენობა და მათი რეაბილიტაცია მოგესალმებით საჯარო ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ, შეავსოთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის სტანდარტული ფორმა (განთავსებულია [1]https://rustavi.gov.ge/pag...
საჯარო დაწესებულება: ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ani თარიღი: .
უარყოფილია.
ინფორმაცია ქალაქში რეგისტრირებულ კორპუსის მიშენებებზე მოგესალმებით საჯარო ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ, შეავსოთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის სტანდარტული ფორმა (განთავსებულია [1]https://rustavi.gov.ge/pag...
საჯარო დაწესებულება: ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Lika Lomtadze თარიღი: .
უარყოფილია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?