მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 113)

მოიძებნა 2829 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

2020-2021 წლის სტატისტიკა ქალზე სექსუალური შევიწროების პრევენციის შესახებ მოგესალმებით, ამ ფორმით საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა არ ხდება, იხილეთ აქ - https://www.ombudsman.ge/geo/sadjaro-informatsiis-gatsemaze-pasukhismgebel...
საჯარო დაწესებულება: სახალხო დამცველის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: ირინოლა თარიღი: .
უარყოფილია.
სიმსივნის დიაგნოზის სტატისტიკა წლების მიხედვით მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენი ადამიანი დაავადდა სიმსივნით 2015-2021 წლებში საქართველოში. მადლობა, წინასწარ პატი...
პასუხი არ მოსულა
2021 წლის ნოემბერში მწვანე პასპორტის მოთხოვნის სტატისტიკა მოგესალმებით, იუსტიციის სახლის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს, საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თან...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: ირინოლა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
COVID-19_ის საწინააღმდეგო აცრების სტატისტიკა საქართველოში მოგესალმებით, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს საქართველოს კონსტიტუციი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მასწავლებელთა ეროვნული გამოცდის სტატისტიკა სქესის და ადმინისტრაციული ერთეულის მიხედვით. მოგესალმებით, გთხოვთ გამომიგზავნოთ მასწავლებელთა ეროვნული გამოცდის შედეგების მიხედვით სტატისტიკური მონაცემები, ადმინისტაციული ერთეულების და სქესის დაყ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ავტორი: ნინი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შიდსით დაავადებულთა სტატისტიკა 2021 წლის მონაცემებით, დაყოფა სქესის და ასაკის მიხედვით მოგესალმებით, გთხოვთ გამომიგზავნოთ საქართველოში 2021 წლის სტატისტიკური მონაცემები შიდსით დაავადებულთა, დაყოფილი სქესის და ასაკის მიხედვით. პატივისცემ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: ნინი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კიბერ ინციდენტების სტატისტიკა მოგესალმებით, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად: გთხოვთ, მომაწოდოთ სსიპ "ციფრული მმართველობის სააგენ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავტორი: მამუკა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
Statistical data on NEET youth in Georgia მოგესალმებით, Dear Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia, I am kindly asking you for the detailed information and statistica...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: Lika Merabishvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოში მომხდარი დანაშაულთა სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ , 2020-2021 წლებში საქართველოში ჩადენილი დანაშაულების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია: - გაიზარდა თუ შემცირდა ეს მაჩ...
პასუხი არ მოსულა
აბორტების სტატისტიკა საქართველოში მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია, 2020-2021 წლებში საქართველოში ჩატარებული აბორტების რაოდენობის შესახებ: - გაიზარდა თუ შემცირდა ეს მაჩვენ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: მარიამ თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
უარი საზღვრის კვეთაზე და უვიზო რეჟიმის წესების დარღვევები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ინტერნეტთან წვდომა და და ციფრული უნარ-ჩვევების სწავლება სკოლებში განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
COVID-19-ით გარდაცვლილთა სტატისტიკა მესტიის მუნიციპალიტეტში მოგესალმებით, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს, საქართველოს კონსტიტუცი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: Tengiz Sultanishvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
უსახლკარობის სტატისტიკა მოგესალმებით, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს საქართველოს კონსტიტუციისა და...
ახალგაზრდების ჩართულობა სავალდებულო სამხედრო სამსახურში This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Avto თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის ქალ კადეტთა სტატისტიკა This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი მოთხოვნის ავტორი: Javakhishvili თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
შსს-ს აკადემიის მიერ მომზადებული ქალი პოლიციელების სტატისტიკა მოგესალმებით, აკადემიური კვლევის ხელშეწყობისთვის, გთხოვთ მოგვაწოდოთ 2018; 2019; 2020 წლების სტატისტიკა შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: ● თითოეული...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შსს აკადემია ავტორი: Javakhishvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოში ველობილიკების რაოდენობა და ადგილმდებარეობა მოგესალმებით, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო სკოლებში მომუშავე სპეციალური მასწავლებლების სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით. მოგესალმებით, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო უწყებებში დასაქმებული შშმ პირების სტატისტიკა მოგესალმებით, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციუ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
Statistical data on NEET youth in Georgia This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Lika Merabishvili თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
სტატისტიკა ფინანსური წიგნიერების არსებული მდგომარეობის შესახებ ახალგაზრდებში 18 ნოემბერი 2021 წ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს გ ა ნ ც ხ ა დ ე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: tjangulashvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
პოლიეთილენის და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეალიზაციის კონტროლი საცალო ქსელებში 2019 წლის აპრილიდან 18 ნოემბერი 2021წ. ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა (საჯარო ინფორმაციის მიღები...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ზურა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
პოლიეთილენის და ბიოდეგრადირებადი პარკების იმპორტი საქართველოში 2019 წლის აპრილიდან 18 ნოემბერი 2021წ. სსიპ შემოსავლების სამსახურის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა (საჯარო ინფორმაციი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შემოსავლების სამსახური ავტორი: ზურა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მშობიარობის შემდგომი დეპრესიის სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ საქართველოში დაფიქსირებული მშობიარობის შემდგომი დეპრესიის შემდეგი სტატისტიკა: - აღწერილი შემთხვევების სტატისტიკა?...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: მარიამ გამხარაშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

გამოიწერე ეს მოთხოვნები