საჯარო დაწესებულება

ციფრული მმართველობის სააგენტო

2 მოთხოვნა
ციფრული მმართველობის სააგენტოს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, ციფრული მმართველობის სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ციფრული მმართველობის სააგენტო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
იბერუსაფრთხოებასთან მიმართებით უფლებამოსილებები, პროგრამები და აქტივობები მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37, 38 და 40 მუხლების თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: კიბერუ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ციფრული მმართველობის სააგენტო ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?