ციფრული მმართველობის სააგენტო

საჯარო დაწესებულება

1 მოთხოვნა
იბერუსაფრთხოებასთან მიმართებით უფლებამოსილებები, პროგრამები და აქტივობები
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ციფრული მმართველობის სააგენტო ავტორი: Jubo თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37, 38 და 40 მუხლების თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: კიბერუ...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?