აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საჯარო დაწესებულება

1 მოთხოვნა
მეწარმეთა სტატისტიკა
განმარტება გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მომხმარებლის larani98 მიერ, თარიღით .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს, უწყებიდან აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?