მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 109)

მოიძებნა 2769 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

აპლიკანტები საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამებზე მოგესალმებით, გიდასტურებთ მიღებას, დიდი მადლობა. პატივისცემით, ჯუმბერ ბერიძიშვილი

Attachment .xlsx Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: განათლების საერთაშორისო ცენტრი ავტორი: Jubo თარიღი: .
წარმატებული
ინფორმაცია საპატიმროებიდან მოგესალმებით,   იმისათვის, რომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში  რეგისტრაციაში მივიღოთ  თქვენი მოთხოვნა გთხოვთ გამოაგზავნოთ   განცხადების ფორმით...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლალი ცერცვაძე თარიღი: .
უარყოფილია.
კოვიდ-რეგულაციების დარღვევიდან ჯარიმების სახით შემოსული თანხის საერთო ოდენობა მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: კოვიდპანდემიის დაწყების დღიდან დღემდე, რა თანხა შემოვიდა ბიუჯეტში კოვიდ-რეგულაციებ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ლალი ცერცვაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ავტოსაგზაო შემთხვევები სახელმწიფოს ბალანსზე არსებული ავტომობილების მონაწილეობით მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადო ადმინისტრაციული კოდექსის (თავის III, ინფორმაციის თავისუფლება) შესაბამისად, გთხოვთ, კანონით დადგენილ ვადაში მომაწოდოთ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ლალი ცერცვაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ჩარიცხულ სტუდენტთა სტატისტიკა ფაკულტეტების მიხედვით This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლალი ცერცვაძე თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
დასაქმებული პატიმრების სტატისტიკა მოგესალმებით, მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოში მოქმედი საკულტო ნაგებობები მოგესალმებით, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების სტატისტიკა მოგესალმებით, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ტელევიზიების სარეკლამო შემოსავლების სტატისტიკა This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: კომუნიკაციების კომისია მოთხოვნის ავტორი: Jubo თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
გადაყვანილი მომხმარებლები პანდემიამდელ და პანდემიის პერიოდში მოგესალმებით, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შეწყალებულ პირთა სტატისტიკა დანაშაულთა კატეგორიის მიხედვით მოგესალმებით, 597 11 44 72 ძმ ზუბალაშვილების 4, თბილისი [email address] Yours sincerely, Anastasia Raiki
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავტორი: Anastasia Raiki თარიღი: .
წარიმართა საფოსტო მომსახურებით
აუტიზმის ქვეპროგრამა მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის (თავი III, ინფორმაციის თავისუფლება) შესაბამისად, კანონით დადგენილ ვადებში, გთხოვთ, მომაწოდო...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ლალი ცერცვაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სტატისტიკა მოგესალმებით, დიდი მადლობა! ვადასტურებ ინფორმაციის მიღებას.
წარმატებული
ვაქცინაციის სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით (დღიური ჩაშლა) მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ რეგიონების მიხედვით COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრილ პირთა დღიურად დათარიღებული რაოდენობა ამა წლის თხუთმეტი მა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: Mariam Gegelashvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ჭიათურის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობა და შრომის ანაზღაურება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელ პირს გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთია...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: თამუნა ქიმაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ხარაგაულის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობისა და შრომის ანაზღაურების სტატისტიკა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელ პირს გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: თამუნა ქიმაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
უმაღლეს სასწავლებლებში შშმ სტუდენტების სტატისტიკა Thank you for submitting a request to delist an IP address. To complete the process, please confirm your email address by clicking the following link...
საჯარო დაწესებულება: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ინფორმაცია სტატუსშეჩერებული სტუდენტების შესახებ This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: მაგდა მემანიშვილი თარიღი: .
უარყოფილია.
კორონავირუსით გარდაცვლილთა სტატისტიკა ქალბატონო მარიამ, გთხოვთ, ინფორმაცია გამოგზავნოთ ცენტრის ოფიციალურ მეილზე წერილობით, რომ დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში მოხვდეს და პასუხი გაგეცე...
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Mariam Lazaria თარიღი: .
უარყოფილია.
2021 წელს ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ , 2021 წელს საქართველოში ჩადენილი დანაშაულების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია: - რამდენი რეგისტრირებული დანაშაული...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო ავტორი: Mariam Lazaria თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
1+4 საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილე სტუდენტების სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ აღნიშნული ინფორმაცია 10 დღის ვადაში. პატივისცემით, ანასტასია რაიკი
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: Anastasia Raiki თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
საქართველოს საპატრიარქოსთვის გადაცემული ტყეების სტატისტიკა მოგესალმებით, გმადლობთ, გიდასტურებთ მიღებას. პატივისცემით, ჯუმბერ ბერიძიშვილი

Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ავტორი: Jubo თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ინფორმაცია „შშმ სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო რეაბილიტაციის“ - პროგრამის შესახებ. გამარჯობა, გეგზავნებათ, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასი შემოსული თქვენი განცხადების პასუხი. გთხოვთ დაადასტუროთ მიღება. -----Исходное сообщение-----...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მარიამ ტაკიძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ოჯახური ძალადობის სტატისტიკა საქართველოში წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ეკატერინე აბაშიძე თარიღი: .
წარმატებული
ავთვისებიანი სიმსივნეებით დაავადებულ მოქალაქეთა საზღვარგარეთ მკურნალობის დაფინანსება 01/19387 აღნიშნულ საფოსტო მისამართზე შეტყობინებების მიღება დაბლოკილია. საჭიროების შემთხვევაში ურთიერთობისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ [1][email addre...

Attachment Copy of 2011 2021.xls

გამოიწერე ეს მოთხოვნები