მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 109)

მოიძებნა 2962 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

სასამართლო საქმეები ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით - ქუთაისის საქალაქო სასამართლო This is the Email Security Gateway at host mx1.court.ge. I'm sorry to inform you that the message below could not be delivered. When delivery was atte...
საჯარო დაწესებულება: ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მოთხოვნის ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
სასამართლო საქმეები ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით - ბათუმის საქალაქო სასამართლო This is the Email Security Gateway at host mx1.court.ge. I'm sorry to inform you that the message below could not be delivered. When delivery was atte...
საჯარო დაწესებულება: ბათუმის საქალაქო სასამართლო მოთხოვნის ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
2021 წელს მომხდარი ავარიების სტატისტიკა, რომლებიც გამოწვეული იყო სიჩქარის გადაჭარბებით. წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ქალთა მიმართ ძალადობის სტატისტიკა საქართველოში, ადმინისტრაციული ერთეულებისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით თქვენი ორგანიზაციის დასახელება მოიწერეთ და საკონტაქტო პატივისცემით,   საქართველოს გენერალური პროკურატურა ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 44          ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: მარი თარიღი: .
უარყოფილია.
ნარჩენების გადამუშავება მოგესალმებით, ნარჩენების გადამუშავების შესახებ ინფორმაცია სცილდება სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს კომპეტენციის ფარგლებს, აღნიშნულთან დაკავშირებით მიმ...
საჯარო დაწესებულება: გარემოს ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების აქტივობა ერთაინ ეროვნულ გამოცდებში This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ექსპორტირებული ღვინის რაოდენობა მოგესალმებით, ნინო, გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას ბმული ფაილების სახით - ექსპორტის რაოდენობა და ღირებულება 2014-დან დღემდე და 2021 წლი...

Attachment 2014 2021.xlsx Attachment 2014 2021.xlsx Attachment 2021.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ღვინის ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
წარმატებული
ნარჩენების გადამუშავება მოგესალმებით, ქალბატონო, ნინო. წერილში აღნიშნულ თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინის...
საჯარო დაწესებულება: მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ნარჩენების გადამუშავება მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ კომპეტენციაში შედის რეგიონებში (თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რეს...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია მოთხოვნის ავტორი: მარიამ ქურთაული თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ნარჩენების გადამუშავება გამარჯობათ, თუ შეიძლება გადმოგვიგზავნეთ ხელმოწერილი დოკუმენტი  ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: ნინ...
საჯარო დაწესებულება: გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
უარყოფილია.
ოჯახური ძალადობა. 2022-02-11 23:13-ში, ნინი დაწერა:...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინი თარიღი: .
კატეგორიზაციის მოლოდინში
2021 წელს სოციალური სერვისებით მოსარგებლე პირთა სტატისტიკა მოგესალემბით,   მსგავსი მოთხოვნები შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ შემდეგ ელ.მისამართზე [სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]   პატივისცემით...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ქ. თბილისის მოსახლეობის რიცხოვნობის სტატისტიკა ანა მოგესალმებით, გიგზავნით ქ. თბილისის მოსახლეობის რიცხოვნობას ასაკის, საქალაქო-სასოფლო დასახლებების და სქესის მიხედვით 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ბიო/ორგანული სასუქ-დანამატების იმპორტი მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მაკა ცერცვაძე თარიღი: .
უარყოფილია.
თამბაქოს პროდუქტების გაყიდვები მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: სოსო თარიღი: .
უარყოფილია.
ეკონომიკის განვითარება მოგესალმებით, გთხოვთ თქვენ მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი განცხადება შესაბამისობაში მოიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინი თარიღი: .
უარყოფილია.
სამხედრო პირების დემოგრაფია   MOD 0 22 00166225 11.02.2022 მკვლევარ ალექსანდრა შალიბაშვილს ელ-ფოსტა: [მოთხოვნის #117 ელ-ფოსტა] ქალბატონო ალექსანდრა, თქვენი 2022 წლის 12 იანვრი...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ალექსანდრა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ნარჩენების გადამუშავება This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფილ დევნილთა რაოდენობა ასაკის მიხედვის მოგესალმებით, საქართველოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე...
ნაწილობრივ წარმატებული
დასაქმებულთა ხელფასები მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია დასაქმებულთა საშუალო ხელფასების შესახებ : 2021- 2022 წლის მონაცემების მიხედვით- ჩაშლილი სქესისა და საქმიანო...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: Nino თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
თამბაქოს მოხმარების გავლენა ჯანდაცვაზე მოგესალმებით. მე ვარ სოსო კაციტაძე. ვიკვლევ საქართველოში თამბაქოს მოხმარების გავლენას, ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი მონაცემ...
პასუხი არ მოსულა
ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის ღონისძიებების განხორციელებისათვის გაწეული სოციალური მომსახურების შესახებ მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია თუ რა ღონისძიებები გაატარა სამინისტრომ ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის მიზნით გაწეული სოციალური მომსახურე...
პასუხი არ მოსულა
გულის იშემიურ დაავადებათა სტატისტიკა საქართველოში დაავადების სახეობის, რეგიონის და სქესის მიხედვით. მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 წლების სტატისტიკა შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: • გულის იშემიური დაავადები...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: Nino თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სტატისტიკა ახალგაზრდული მოხალისეობრივი პროექტების შესახებ This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
უარყოფილია.
ქალების ჩართულობა 3000 IT სპეციალისტის გადამზადების პროგრამაში This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნინო ღონღაძე თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას

გამოიწერე ეს მოთხოვნები