მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 115)

მოიძებნა 2862 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

საქართველოში ველობილიკების რაოდენობა და ადგილმდებარეობა მოგესალმებით, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო სკოლებში მომუშავე სპეციალური მასწავლებლების სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით. მოგესალმებით, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო უწყებებში დასაქმებული შშმ პირების სტატისტიკა მოგესალმებით, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციუ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
Statistical data on NEET youth in Georgia This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Lika Merabishvili თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
სტატისტიკა ფინანსური წიგნიერების არსებული მდგომარეობის შესახებ ახალგაზრდებში 18 ნოემბერი 2021 წ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს გ ა ნ ც ხ ა დ ე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: tjangulashvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
პოლიეთილენის და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეალიზაციის კონტროლი საცალო ქსელებში 2019 წლის აპრილიდან 18 ნოემბერი 2021წ. ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა (საჯარო ინფორმაციის მიღები...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ზურა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
პოლიეთილენის და ბიოდეგრადირებადი პარკების იმპორტი საქართველოში 2019 წლის აპრილიდან 18 ნოემბერი 2021წ. სსიპ შემოსავლების სამსახურის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა (საჯარო ინფორმაციი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შემოსავლების სამსახური ავტორი: ზურა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მშობიარობის შემდგომი დეპრესიის სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ საქართველოში დაფიქსირებული მშობიარობის შემდგომი დეპრესიის შემდეგი სტატისტიკა: - აღწერილი შემთხვევების სტატისტიკა?...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: მარიამ გამხარაშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მოსახლეობის აქტივობა არჩევნებზე მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის (თავი III, ინფორმაციის თავისუფლება) შესაბამისად, გთხოვთ, კანონით დადგენილ ვადებში მომაწოდოთ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ცენტრალური საარჩევნო კომისია ავტორი: ლალი ცერცვაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ნაკრძალთა რაოდენობა საქართველოში რეგიონების მიხედვით მოგესალმებით, საქმისწარმოების სისტემაში ასატვირთად, გთხოვთ მოგვართოთ  წერილით,  გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელზე, ხელი მოაწერო...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Giga თარიღი: .
უარყოფილია.
შინამეურნეობების შემოსავლები საქართველოში რეგიონების მიხედვით მოგესალმებით, გთხოვთ გამომიგზავნოთ შინამეურნეობების შემოსავლების მონაცემები საქართველოს რეგიონების და წლების მიხედვით პატივისცემით, მარიამი
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: მარიამი თარიღი: .
უარყოფილია.
ქვეყანაში კორონავირუსით გარდაცვლილთა სტატისტიკა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველო...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: Teona Tomashvili თარიღი: .
უარყოფილია.

გამოიწერე ეს მოთხოვნები