მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 116)

მოიძებნა 2957 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოში ინპორტირებული ნავთობისა და გაზის მონაცემები This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია მოთხოვნის ავტორი: კარენ ოქროიან თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
პარტიების შემოსავლების სტატისტიკა   მოგესალმებით,   გიგზავნით  პოლიტიკური პარტიების 2017-2020 წლების შემოსავლებისა და ხარჯების შესახებ სტატისტიკურ მონაცემებს.   აქვე მოგახსენ...

Attachment 2017 2020.xlsx

საჯარო დაწესებულება: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Jubo თარიღი: .
წარმატებული
შრომითი უფლებები ნინო მოგესალმებით, თუ შეიძლება მოთხოვნილ ინფორმაციას მიაწერეთ თქვენი სახელი, გვარი და საკონტაქტო ინფორმაცია და ისე გამოგზავნეთ მოთხოვნა. პატივისცემი...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
უარყოფილია.
კორონავირუსით ჰოსპიტალიზებული პაციენტების შესახებ ინფორმაცია მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ კოვიდინფიცირებული პაციენტების შესახებ შემდეგი სახის ინფორმცია: ასაკი; სქესი; აქვს თუ არა პაციენტს ონკოლოგიური დაავა...
პასუხი არ მოსულა
ინფორმაცი ქალაქში რეგისტრირებულ ცხოველებზე მოგესალმებით, 2021 წლის 24 ნოემბერს ქალაქ თბილისში ცხოველებთან დაკავშირებული სიტუაციიდან გამომდინარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისგან გამოვი...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Sopio Gogsadze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის დაჯავშნილ ვიზიტზე არ გამოცხადების სტატისტიკა გთხოვთ, მოთხოვნა მოიწეროთ ოფიციალურად წერილით, რომ დესით იყოს ატვირთვა შესაძლეელი და შესაბამის სტრუქტურებზე გადაგზავნა. პატივისცემით, ლალი
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Salome Sebiskveradze თარიღი: .
უარყოფილია.
ეროვნული გამოცდების აპლიკანტთა დემოგრაფია This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: ალექსანდრა თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
კიბერშეტევების სტატისტიკა მოგესალმებით, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ბიუროს მივმართავთ თხოვნით, აკადემიური კვლევის ხელშეწყობისთვის, მოგვაწოდოთ 2003-2021...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავტორი: ალექსანდრა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
იუნკერების სტატისტიკა მოგესალმებით, აკადემიური კვლევის ხელშეწყობის მიზნით, გთხოვთ, გაგვიზიაროთ 1991-2022 წლებში (ან ყველა ხელმისაწვდომ პერიოდში) ეროვნული თავდაცვის აკადემი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ეროვნული თავდაცვის აკადემია ავტორი: ალექსანდრა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ეროვნულ გამოცდებზე უმაღლესი ქულების სტატისტიკა This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლელა თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ეროვნულ გამოცდებზე უმაღლესი ქულების სტატისტიკა This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: ლელა თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული სერვისებით მოსარგებლე ადამიანთა სტატისტიკა მოგესალმებით, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: 2...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ლელა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სოციალური სერვისებით მოსარგებლე ადამიანთა სტატისტიკა მოგესალმებით, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: 2...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სოციალური მომსახურების სააგენტო ავტორი: ლელა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
აპლიკანტები საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამებზე მოგესალმებით, გიდასტურებთ მიღებას, დიდი მადლობა. პატივისცემით, ჯუმბერ ბერიძიშვილი

Attachment .xlsx Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: განათლების საერთაშორისო ცენტრი ავტორი: Jubo თარიღი: .
წარმატებული
ინფორმაცია საპატიმროებიდან მოგესალმებით,   იმისათვის, რომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში  რეგისტრაციაში მივიღოთ  თქვენი მოთხოვნა გთხოვთ გამოაგზავნოთ   განცხადების ფორმით...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლალი ცერცვაძე თარიღი: .
უარყოფილია.
კოვიდ-რეგულაციების დარღვევიდან ჯარიმების სახით შემოსული თანხის საერთო ოდენობა მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: კოვიდპანდემიის დაწყების დღიდან დღემდე, რა თანხა შემოვიდა ბიუჯეტში კოვიდ-რეგულაციებ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ლალი ცერცვაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ავტოსაგზაო შემთხვევები სახელმწიფოს ბალანსზე არსებული ავტომობილების მონაწილეობით მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადო ადმინისტრაციული კოდექსის (თავის III, ინფორმაციის თავისუფლება) შესაბამისად, გთხოვთ, კანონით დადგენილ ვადაში მომაწოდოთ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ლალი ცერცვაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ჩარიცხულ სტუდენტთა სტატისტიკა ფაკულტეტების მიხედვით This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლალი ცერცვაძე თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
დასაქმებული პატიმრების სტატისტიკა მოგესალმებით, მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოში მოქმედი საკულტო ნაგებობები მოგესალმებით, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების სტატისტიკა მოგესალმებით, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ტელევიზიების სარეკლამო შემოსავლების სტატისტიკა This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: კომუნიკაციების კომისია მოთხოვნის ავტორი: Jubo თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
გადაყვანილი მომხმარებლები პანდემიამდელ და პანდემიის პერიოდში მოგესალმებით, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შეწყალებულ პირთა სტატისტიკა დანაშაულთა კატეგორიის მიხედვით მოგესალმებით, 597 11 44 72 ძმ ზუბალაშვილების 4, თბილისი [email address] Yours sincerely, Anastasia Raiki
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავტორი: Anastasia Raiki თარიღი: .
წარიმართა საფოსტო მომსახურებით
აუტიზმის ქვეპროგრამა მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის (თავი III, ინფორმაციის თავისუფლება) შესაბამისად, კანონით დადგენილ ვადებში, გთხოვთ, მომაწოდო...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ლალი ცერცვაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

გამოიწერე ეს მოთხოვნები