უკრაინელი დევნილების სტატისტიკა

nataliaმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის მიწოდებისას, შეცდომა დაფიქსირდა. ხარვეზი Askgov.ge-ის ადმინისტრატორის ყურადღებას მოითხოვს.

მოგესალმებით,

საქართველოს დაწესებულება "ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო" საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

საქართველოში 23 თებერვლიდან დღემდე ჩამოსულთა სტატისტიკა კერძოდ, უკრაინელი დევნილების, დაყოფილი სქესის და ასაკის მიხედვით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv, xml და ა.შ.).

პატივისცემით,
ნატალია

დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

2 თანდართული დოკუმენტი

ტექნიკური მიზეზის გამო, წერილის მიწოდება ვერ მოხერხდა. გირჩევთ, ხელმეორედ სცადო გაგზავნა

მომხმარებელმა Jubo დატოვა ანოტაცია თარიღით ()

გამარჯობა

როგორც ჩანს, სამინისტროს ელ-ფოსტის ინბოქსი გადავსებულია და ახალ წერილებს ვერ იღებს. გთხოვთ, პრობლემის მოსაგვარებლად ტელეფონით დაუკავშირდეთ დაწესებულებას.