მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 117)

მოიძებნა 2957 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

სტატისტიკა მოგესალმებით, დიდი მადლობა! ვადასტურებ ინფორმაციის მიღებას.
წარმატებული
ვაქცინაციის სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით (დღიური ჩაშლა) მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ რეგიონების მიხედვით COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრილ პირთა დღიურად დათარიღებული რაოდენობა ამა წლის თხუთმეტი მა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: Mariam Gegelashvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ჭიათურის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობა და შრომის ანაზღაურება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელ პირს გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთია...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: თამუნა ქიმაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ხარაგაულის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობისა და შრომის ანაზღაურების სტატისტიკა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელ პირს გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: თამუნა ქიმაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
უმაღლეს სასწავლებლებში შშმ სტუდენტების სტატისტიკა Thank you for submitting a request to delist an IP address. To complete the process, please confirm your email address by clicking the following link...
საჯარო დაწესებულება: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ინფორმაცია სტატუსშეჩერებული სტუდენტების შესახებ This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: მაგდა მემანიშვილი თარიღი: .
უარყოფილია.
კორონავირუსით გარდაცვლილთა სტატისტიკა ქალბატონო მარიამ, გთხოვთ, ინფორმაცია გამოგზავნოთ ცენტრის ოფიციალურ მეილზე წერილობით, რომ დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში მოხვდეს და პასუხი გაგეცე...
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Mariam Lazaria თარიღი: .
უარყოფილია.
2021 წელს ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ , 2021 წელს საქართველოში ჩადენილი დანაშაულების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია: - რამდენი რეგისტრირებული დანაშაული...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო ავტორი: Mariam Lazaria თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
1+4 საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილე სტუდენტების სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ აღნიშნული ინფორმაცია 10 დღის ვადაში. პატივისცემით, ანასტასია რაიკი
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: Anastasia Raiki თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
საქართველოს საპატრიარქოსთვის გადაცემული ტყეების სტატისტიკა მოგესალმებით, გმადლობთ, გიდასტურებთ მიღებას. პატივისცემით, ჯუმბერ ბერიძიშვილი

Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ავტორი: Jubo თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ინფორმაცია „შშმ სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო რეაბილიტაციის“ - პროგრამის შესახებ. გამარჯობა, გეგზავნებათ, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასი შემოსული თქვენი განცხადების პასუხი. გთხოვთ დაადასტუროთ მიღება. -----Исходное сообщение-----...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მარიამ ტაკიძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ოჯახური ძალადობის სტატისტიკა საქართველოში წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ეკატერინე აბაშიძე თარიღი: .
წარმატებული
ავთვისებიანი სიმსივნეებით დაავადებულ მოქალაქეთა საზღვარგარეთ მკურნალობის დაფინანსება 01/19387 აღნიშნულ საფოსტო მისამართზე შეტყობინებების მიღება დაბლოკილია. საჭიროების შემთხვევაში ურთიერთობისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ [1][email addre...

Attachment Copy of 2011 2021.xls

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ყოველწლიურად სმენის აპარატების უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში გაცემული სმენის აპარატების რაოდენობა. გიგზავნით წერილს სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო ქ.თბილისი, მიხეილ ასათიანის ქუჩა N9 LEPL Agency...
წარმატებული
არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი დანაშაულების სტატისტიკა საქართველოში წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სტატისტიკა მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე, მე-40 მუხლების თანახმად, სსიპ საპენსიო სააგენტოში დაცული საჯარო ინფორმაციის მისა...
საჯარო დაწესებულება: საპენსიო სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ilia თარიღი: .
უარყოფილია.
არასრულწლოვანთა თვითმკვლელობის სტატისტიკა საქართველოში წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ თარიღი: .
წარმატებული
ავარიების სტატისტიკა 2020-21 წლები წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: სოფიო აფრიამაშვილი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
არასრულწლოვანი ონკოპაციენტები საქართველოში აღნიშნულ საფოსტო მისამართზე შეტყობინებების მიღება დაბლოკილია. საჭიროების შემთხვევაში ურთიერთობისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ [1][email address] Refere...

Attachment Copy of.xlsx

ნაწილობრივ წარმატებული
ინფორმაცია აჭარის რეგიონში პარასპორტის სახეობებისა და შშმ პირთა მონაწილეობის შესახებ. 27 ნოემბერი, 2021წ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს, საქ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ავტორი: მარიამ ტაკიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სტატისტიკა განხორციელებული და მიმდინარე გარემოსდაცვითი პროექტების შესახებ მოგესალმებით, გიდასტურებთ წერილის მიღებას. დიდი მადლობა დეტალური ინფორმაციისთვის. წარმატებებს გისურვებთ პატივისცემით თამარ ჯანგულაშვილი

Attachment 1.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: tjangulashvili თარიღი: .
წარმატებული
დანაშაულის შემთხვევის სტატისტიკა თბილისში ადმინისტრაციული ერთეულების და სქესის დაყოფის მიხედვით. წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული ადამიანების რაოდენობრივი სტატისტიკა ანა მოგესალმებით, მოგახსენებთ, რომ თქვენ მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია საქსტატს არ აქვს. პატივისცემით, საქსტატი იკვლევს მხოლოდ აზარტული საქმიანობით დაკ...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
პროფესიულ სასწავლებლებში ჩაბარების სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს პროფესიულ სასწავლებლებში ჩაბარების სტატისტიკური მონაცემები ჩაშლილი შემდეგ მაჩვენ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: ლელა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

გამოიწერე ეს მოთხოვნები