მეწარმეთა სტატისტიკა

larani98მ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:
1.საქართველოს მასშტაბით რეგისტრირებულ მეწარმეთა სია რეგიონების და ასაკის მიხედვით, 2015დან 2022 წლამდე არსებული ინფორმაციის საფუძველზე.
2. მეწარმეთა სტატისტიკა წარმოების სფეროების მიხედვით.

მადლობა,
პატივისცემით,

larani98

Tamila Gabaidze,

პატივისცემით,
თამილა გაბაიძე
იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი,
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
აკ.მ.კომახიძის 119, ბათუმი, საქართველო
ტელ:+422 24 78 47
მობ:+995 577 57 33 88
ელ-ფოსტა:[ელ-ფოსტა]
[აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
http//:www.moa.ge

  მოგესალმებით, თქვენი 2022 წლის 30 მარტის ელექტრონული ფორმითი მოთხოვნილი
საჯარო ინფორმაციის განცხადების თაობაზე გაცნობებთ, რომ იგი არ აკმაყოფილების
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლით დადგენილ
მოთხოვებს.
      აქვე, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია არ
განეკუთვნება აჭარის ა.რ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კომპეტენციას.
გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება
პატივისცემით,
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ადამიანური რესურსების მართვისა და
საქმისწარმოების განყოფილება
Tel.: +995 0422 24 78 50
Mob.: +995 577 55 11 35

მოგესალმებით,

ბოდიშს გიხდით არასწორად გადმომისამართებული წერილისთვის და მადლობა სწრაფი პასუხისთვის.

გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია თუ ის შეესაბამება თქვენი სამინისტროს კომპეტენციას:
1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მეწარმეთა სია რეგიონების და ასაკის მიხედვით, 2015დან 2022 წლამდე არსებული ინფორმაციის საფუძველზე.
2. მეწარმეთა სტატისტიკა წარმოების სფეროების მიხედვით.
3. ასევე იმ მეწარმეთა სია, რომლებმაც მოიპოვეს დაფინანსება აჭარრის სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო პროგრამების მეშვეობით, 2015დან დღემდე, რეგიონების მიხედვით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv, xml და ა.შ.)

წინასწარ დიდი მადლობა,
პატივისცემით,

larani98

  მოგესალმებით, თქვენი 2022 წლის 4 აპრილის ელექტრონული ფორმითი შემოსული
 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვენის თაობაზე განცხადებასთან დაკავშირებით
გაცნობებთ, რომ იგი არ აკმაყოფილების საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 78-ე მუხლით დადგენილ მოთხოვებს.
აქვე გიგზავნით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვის წესს, იხ.ლინკი 
[1]http://adjara.gov.ge/Uploads/Publics/e2e...
გთხოვთ, საჯარო ინფორამაციის თაობაზე მოთხოვნა წარმოადგინოთ  ზემოაღნიშნული
წესის შესაბამისად.
გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება
პატივისცემით,
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ადამიანური რესურსების მართვისა და
საქმისწარმოების განყოფილება
Tel.: +995 0422 24 78 50
Mob.: +995 577 55 11 35

References

Visible links
1. http://adjara.gov.ge/Uploads/Publics/e2e...

მოგესალმებით,
საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს, უწყებიდან აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს,
საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მეწარმეთა სია რეგიონების და ასაკის მიხედვით, 2015დან 2022 წლამდე არსებული ინფორმაციის საფუძველზე.
2. მეწარმეთა სტატისტიკა წარმოების სფეროების მიხედვით.
3. ასევე იმ მეწარმეთა სია, რომლებმაც მოიპოვეს დაფინანსება აჭარის სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო პროგრამების მეშვეობით, 2015დან დღემდე, რეგიონების მიხედვით.
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv, xml და ა.შ.)

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მის: ტბელ აბუსერიძის N4, ბათუმი
ტელ:577550093
თარიღი:04.04.2022

პატივისცემით,

ლალი ფუტკარაძე