მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 110)

მოიძებნა 2769 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ყოველწლიურად სმენის აპარატების უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში გაცემული სმენის აპარატების რაოდენობა. გიგზავნით წერილს სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო ქ.თბილისი, მიხეილ ასათიანის ქუჩა N9 LEPL Agency...
წარმატებული
არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი დანაშაულების სტატისტიკა საქართველოში წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სტატისტიკა მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე, მე-40 მუხლების თანახმად, სსიპ საპენსიო სააგენტოში დაცული საჯარო ინფორმაციის მისა...
საჯარო დაწესებულება: საპენსიო სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ilia თარიღი: .
უარყოფილია.
არასრულწლოვანთა თვითმკვლელობის სტატისტიკა საქართველოში წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ თარიღი: .
წარმატებული
ავარიების სტატისტიკა 2020-21 წლები წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: სოფიო აფრიამაშვილი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
არასრულწლოვანი ონკოპაციენტები საქართველოში აღნიშნულ საფოსტო მისამართზე შეტყობინებების მიღება დაბლოკილია. საჭიროების შემთხვევაში ურთიერთობისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ [1][email address] Refere...

Attachment Copy of.xlsx

ნაწილობრივ წარმატებული
ინფორმაცია აჭარის რეგიონში პარასპორტის სახეობებისა და შშმ პირთა მონაწილეობის შესახებ. 27 ნოემბერი, 2021წ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს, საქ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ავტორი: მარიამ ტაკიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სტატისტიკა განხორციელებული და მიმდინარე გარემოსდაცვითი პროექტების შესახებ მოგესალმებით, გიდასტურებთ წერილის მიღებას. დიდი მადლობა დეტალური ინფორმაციისთვის. წარმატებებს გისურვებთ პატივისცემით თამარ ჯანგულაშვილი

Attachment 1.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: tjangulashvili თარიღი: .
წარმატებული
დანაშაულის შემთხვევის სტატისტიკა თბილისში ადმინისტრაციული ერთეულების და სქესის დაყოფის მიხედვით. წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული ადამიანების რაოდენობრივი სტატისტიკა ანა მოგესალმებით, მოგახსენებთ, რომ თქვენ მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია საქსტატს არ აქვს. პატივისცემით, საქსტატი იკვლევს მხოლოდ აზარტული საქმიანობით დაკ...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
პროფესიულ სასწავლებლებში ჩაბარების სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს პროფესიულ სასწავლებლებში ჩაბარების სტატისტიკური მონაცემები ჩაშლილი შემდეგ მაჩვენ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: ლელა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ფსიქიკური დაავადებების სტატისტიკა საქართველოში მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ საქართველოში 2017-2021 წლებში ფსიქიკური დაავადებების პაციენტთა რაოდენობა შემდეგნაირად ჩაშლილი: - ასაკისა და სქესის...
პასუხი არ მოსულა
1+4 საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილე სტუდენტების სტატისტიკა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს “სოციალური სამართლიანობის ცენტრი” ადამიანის უფლებებსა და სოციალურ სამართლიანობაზე მომუშავე ორგანიზ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: Anastasia Raiki თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მოთხოვნის მიმღები: დაცული ტერიტორიების სააგენტო ავტორი: ირინოლა. გაეცანით Admin-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
2020-2021 წლის სტატისტიკა ქალზე სექსუალური შევიწროების პრევენციის შესახებ მოგესალმებით, ამ ფორმით საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა არ ხდება, იხილეთ აქ - https://www.ombudsman.ge/geo/sadjaro-informatsiis-gatsemaze-pasukhismgebel...
საჯარო დაწესებულება: სახალხო დამცველის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: ირინოლა თარიღი: .
უარყოფილია.
სიმსივნის დიაგნოზის სტატისტიკა წლების მიხედვით მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენი ადამიანი დაავადდა სიმსივნით 2015-2021 წლებში საქართველოში. მადლობა, წინასწარ პატი...
პასუხი არ მოსულა
2021 წლის ნოემბერში მწვანე პასპორტის მოთხოვნის სტატისტიკა მოგესალმებით, იუსტიციის სახლის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს, საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თან...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: ირინოლა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
COVID-19_ის საწინააღმდეგო აცრების სტატისტიკა საქართველოში მოგესალმებით, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს საქართველოს კონსტიტუციი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მასწავლებელთა ეროვნული გამოცდის სტატისტიკა სქესის და ადმინისტრაციული ერთეულის მიხედვით. მოგესალმებით, გთხოვთ გამომიგზავნოთ მასწავლებელთა ეროვნული გამოცდის შედეგების მიხედვით სტატისტიკური მონაცემები, ადმინისტაციული ერთეულების და სქესის დაყ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ავტორი: ნინი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შიდსით დაავადებულთა სტატისტიკა 2021 წლის მონაცემებით, დაყოფა სქესის და ასაკის მიხედვით მოგესალმებით, გთხოვთ გამომიგზავნოთ საქართველოში 2021 წლის სტატისტიკური მონაცემები შიდსით დაავადებულთა, დაყოფილი სქესის და ასაკის მიხედვით. პატივისცემ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: ნინი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კიბერ ინციდენტების სტატისტიკა მოგესალმებით, საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად: გთხოვთ, მომაწოდოთ სსიპ "ციფრული მმართველობის სააგენ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავტორი: მამუკა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
Statistical data on NEET youth in Georgia მოგესალმებით, Dear Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia, I am kindly asking you for the detailed information and statistica...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: Lika Merabishvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოში მომხდარი დანაშაულთა სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ , 2020-2021 წლებში საქართველოში ჩადენილი დანაშაულების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია: - გაიზარდა თუ შემცირდა ეს მაჩ...
პასუხი არ მოსულა
აბორტების სტატისტიკა საქართველოში მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია, 2020-2021 წლებში საქართველოში ჩატარებული აბორტების რაოდენობის შესახებ: - გაიზარდა თუ შემცირდა ეს მაჩვენ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: მარიამ თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

გამოიწერე ეს მოთხოვნები