საჯარო დაწესებულება

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

2 მოთხოვნა
ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ორგანიზებული სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია მოგესალმებით, გიგზავნით წერილზე პასუხს. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ. პატივისცემით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საი...
პასუხის გამომგზავნი: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანანო თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ფოთის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა მოგესალმებით,     გიგზავნით წერილზე პასუხს.     გთხოვთ, მიღება დაგვიდასტუროთ.   [1]1   პატივისცემით,   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტე...
პასუხის გამომგზავნი: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?