საჯარო დაწესებულება

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

20 მოთხოვნა
ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები ქალბატონო ანა მოგესალმებით,   გიგზავნით წერილზე პასუხს.     გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ.                     [1]1  ...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები მოგესალმებით, თითოეულ კომპანიაზე გაცემულია თითო ნებართვა. პატივისცემით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საინფორმაც...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ფოთის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია მოგესალმებით, ქალბატონო ანა გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციაზე პასუხს. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ. პატივისცემით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერ...

Attachment .xlsx Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ფოთის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. მოგესალმებით, გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციაზე პასუხს. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ. პატივისცემით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტ...

Attachment 2019 2023...xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2019-2023 წწ. მოგესალმებით, გიგზავნით წერილზე პასუხს. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ. პატივისცემით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახუ...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ფოთის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა მოგესალმებით, გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციაზე პასუხს. გთხოვთ მღება დაგვიდასტუროთ. პატივისცემით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინი...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები მოგესალმებით, გიგზავნით წერილზე პასუხს. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ. პატივისცემით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ფოთის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები მოგესალმებით, გიგზავნით წერილზე პასუხს. პატივისცემით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საინფორმაციო, საგარეო და სა...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ფოთის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო მოგესალმებით, გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციაზე პასუხს. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ. პატივისცემით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრა...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ქალაქ ფოთში კუნძულის სანაპირო ზოლისა და მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია მოგესალმებით, მოთხოვნილ წერილებზე პასუხს. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ. პატივისცემით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანანო თარიღი: .
წარმატებული
ქალაქ ფოთში "პენსიონერთა კლუბის" დანიშნულებაზე მოგესალმებით, შეგახსენებთ, რომ ჩემ მიერ გამოგზავნილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხს ველოდები. გთხოვთ, დამიდასტურეთ, რომ მიიღეთ და კანონით განსაზ...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანანო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქალაქ ფოთში კუნძულის სანაპირო ზოლისა და მისასვლელი გზების რეაბილიტაციის საპროექტო მოგესალმებით, გიგზავნით მოთხოვნილ საჯარო ინფორაციაზე პასუხს. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ. პატივისცემით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინ...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანანო თარიღი: .
წარმატებული
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ ქალბატონო მირანდა მოგესალმებით, გიგზავნით მოთხოვნილს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხს. პატივისცემით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ...

Attachment 2015 2023.xlsx Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
ფოთის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, გიგზავნით წერილზე პასუხს. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ. პატივისცემით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის...

Attachment .xls

საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
ფოთის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები მოგესალმებით, გიგზავნით წერილზე პასუხს. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ. პატივისცემით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურ...

Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ფოთის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 მოგესალმებით, გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინ...

Attachment ..xlsx Attachment 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი გიდასტურებთ მიღებას. მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, ელენე ნოდია

Attachment 2013 2023.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ორგანიზებული სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია მოგესალმებით, გიგზავნით წერილზე პასუხს. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ. პატივისცემით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საი...

Attachment 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანანო თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ფოთის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა მოგესალმებით,     გიგზავნით წერილზე პასუხს.     გთხოვთ, მიღება დაგვიდასტუროთ.   [1]1   პატივისცემით,   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტე...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?