ფინანსთა სამინისტრო

საჯარო დაწესებულება

19 მოთხოვნა
ვაკის რეკონსტრუქციისთვის რა თანხა გამოიყო 2022 წელს
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: tornike თარიღი: .

განხილვაშია.

მოგესალმებით, გთხოვთ განცხადების ტექსტი გამოაგზავნოთ სრულყოფილად, თქვენი სახელი და გვარი მიუთითოთ და ხელმოწერაც ელექტრონულად დააფიქსიროთ. საქართველოს...
ვაკის რეკონსტრუქციისთვის რა თანხა გამოიყო 2022 წელს
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: tornike თარიღი: .

განხილვაშია.

მოგესალმებით, გთხოვთ განცხადების ტექსტი გამოაგზავნოთ სრულყოფილად, თქვენი სახელი და გვარი მიუთითოთ და ხელმოწერაც ელექტრონულად დააფიქსიროთ. საქართველოს...
საახაწლო დეკორაციებისთვის გამოყოფილი თანხა
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .

განხილვაშია.

მოგესალმებით, გთხოვთ განცხადების ტექსტი გამოაგზავნოთ სრულყოფილად, თქვენი სახელი და გვარი მიუთითოთ და ხელმოწერაც ელექტრონულად დააფიქსიროთ. საქართველოს...
საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებული ადამიანების სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: chumbur თარიღი: .

გამოტანილია განმცხადებლის მიერ.

მოგესალმებით, თანდართული ფაილის სახით გიგზავნით საპასუხო წერილს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. https://edoc.mof.ge/public/#/ 102417-08-02-2-202211...
მოგესალმებით, გიგზავნით თქვენ მიერ გამოგზავნილ წერილზე პასუხს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო https://edoc.mof.ge/public/#/ 89045-08-02-2-2022092315...
უმცირესობების გაძლიერების მიზნით მიღებული საერთაშორისო გრანტები
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .

უარყოფილია.

მოგესალმებით, გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციაზე პასუხს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. https://edoc.mof.ge/public/#/ 89044-08-02-2-202209...
ბიუჯეტი
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციაზე პასუხს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. https://edoc.mof.ge/public/#/ 86772-08-02-2...
ტურიზმის წილი მშპ-ში
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლაშა თარიღი: .

განხილვაშია.

მოგესალმებით, თქვენი წერილის რეგისტრაციის ნომერი გახლავთ-178853/01 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .

ნაწილობრივ წარმატებული

მოგესალმებით,      გთხოვთ მიუთითოთ ადრესატი ( მინიმუმ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო) და ისე გამოაგზავნოთ წერილი. კეთილი სურვილებით, საქართველოს ფ...
რამდენი საჯარო ინფორმაცია შემოვიდა და გაეცა პასუხი 2021 წელს
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .

წარმატებული

მოგესალმებით, თქვენს მიერ გამოგზავნილ განცხადებაში არ არის ადრესატი მითითებული და არც თქვენი უწყების ტიტულიან ფურცელზე არ არის ტექსტი წარმოდგენილი, შე...
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა
მოთხოვნის მიმღები: ფინანსთა სამინისტრო ავტორი: sergo sanikidze. გაეცანით Jubo-ის შეტყობინებას. თარიღი: .

ნაწილობრივ წარმატებული

მიღებული მონაცემები ხელმისაწვდომია ბმულზე - https://mof.ge/saxelmwifo_valis_martva
რამდენი საჯარო ინფორმაცია შემოვიდა და გაეცა პასუხი 2021 წელს
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ფინანსთა სამინისტრო ავტორი: გიორგი თარიღი: .

წარმატებული

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნას. მოგეხსენ...
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: sergo sanikidze თარიღი: .

განხილვაშია.

მოგესალმებით, გთხოვთ განცხადებაში მიუთითოთ ადრესატი, მინიმუმ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო და ისე გამოაგზავნოთ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
აქციზური ალკოჰოლური საქონლის სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Gigi Giorgadze თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

მოგესალმებით, თქვენს 2022 წლის 14 აპრილის ელექტრონულ წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ აღნიშნული მეილი განკუთვნილია საბაჟო და საგადასახადო კანონმდე...
მოგესალმებით,  თქვენ მიერ მოთხოვნილი საჯარო  ინფორმაცია, სცდება ფინანსთა სამინისტროს კომპეტენციას. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. 20 მარ. 2022 10...
სახელმწიფო ბიუჯეტი
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლანა თარიღი: .

კატეგორიზაციის მოლოდინშია.

მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ თქვენ მიერ გამოგზავნილ შეტყობინებას ვერ მიეცემა მსვლელობა. გთხოვთ აღნიშნული გადმოაგზავნოთ დანართის სახით PDF ფაილით ატვირთ...
მანგანუმის მოპოვება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ანუკი გაბაძე თარიღი: .

განხილვაშია.

მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ თქვენ მიერ გამოგზავნილ შეტყობინებას ვერ მიეცემა მსვლელობა. გთხოვთ აღნიშნული გადმოაგზავნოთ დანართის სახით PDF ფაილით ატვირთ...
მანგანუმის მოპოვება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ფინანსთა სამინისტრო ავტორი: ანუკი გაბაძე თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, ფინანსთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის...
უმცირესობების გაძლიერების მიზნით შემოსული გრანტები
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: levan თარიღი: .

კატეგორიზაციის მოლოდინშია.

მოგესალმებით,     თქვენ მიერ გამოგზავნილი წერილი არის ხელმოწერის გარეშე, გთხოვთ უზრუნველყოთ PDF ფაილით ხელმოწერილი დოკუმენტის გადმოგზავნა სამინისტრო...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?