საჯარო დაწესებულება

ფინანსთა სამინისტრო

21 მოთხოვნა
ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენი წერილების საპასუხოდ წარმოგიდგენთ მოთხოვნილ ინფორმაციას, დანართის სახით. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო https://edoc.mof.ge/publi...
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
განხილვაშია.
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა მოგესალმებით, გთხოვთ განცხადებაში მიუთითოთ ადრესატი, მინიმუმ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო და ისე გამოაგზავნოთ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: sergo sanikidze თარიღი: .
უარყოფილია.
მანგანუმის მოპოვება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ თქვენ მიერ გამოგზავნილ შეტყობინებას ვერ მიეცემა მსვლელობა. გთხოვთ აღნიშნული გადმოაგზავნოთ დანართის სახით PDF ფაილით ატვირთ...
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ანუკი გაბაძე თარიღი: .
უარყოფილია.
სახელმწიფო ბიუჯეტი მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ თქვენ მიერ გამოგზავნილ შეტყობინებას ვერ მიეცემა მსვლელობა. გთხოვთ აღნიშნული გადმოაგზავნოთ დანართის სახით PDF ფაილით ატვირთ...
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლანა თარიღი: .
უარყოფილია.
საქართველოში, რუსეთის მოქალაქეების მიერ უძრავი ქონების შეძენის ტენდენციებით ბოლო 24 თვის განმავლობაში. მოგესალმებით,  თქვენ მიერ მოთხოვნილი საჯარო  ინფორმაცია, სცდება ფინანსთა სამინისტროს კომპეტენციას. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. 20 მარ. 2022 10...
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირიანი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
უმცირესობების გაძლიერების მიზნით შემოსული გრანტები მოგესალმებით,     თქვენ მიერ გამოგზავნილი წერილი არის ხელმოწერის გარეშე, გთხოვთ უზრუნველყოთ PDF ფაილით ხელმოწერილი დოკუმენტის გადმოგზავნა სამინისტრო...
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: levan თარიღი: .
უარყოფილია.
საახაწლო დეკორაციებისთვის გამოყოფილი თანხა მოგესალმებით, გთხოვთ განცხადების ტექსტი გამოაგზავნოთ სრულყოფილად, თქვენი სახელი და გვარი მიუთითოთ და ხელმოწერაც ელექტრონულად დააფიქსიროთ. საქართველოს...
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
უარყოფილია.
ვაკის რეკონსტრუქციისთვის რა თანხა გამოიყო 2022 წელს მოგესალმებით, გთხოვთ განცხადების ტექსტი გამოაგზავნოთ სრულყოფილად, თქვენი სახელი და გვარი მიუთითოთ და ხელმოწერაც ელექტრონულად დააფიქსიროთ. საქართველოს...
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: tornike თარიღი: .
უარყოფილია.
ვაკის რეკონსტრუქციისთვის რა თანხა გამოიყო 2022 წელს 2022 წლის 6 დეკემბრის №08-02/111100 წერილის პასუხად დანართის სახით გეგზავნებათ ვაკის რეკონსტრუქციისა და ინფრასტრუქტურული ღონისძიებისთვის გაწეულ ხარჯე...
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: tornike თარიღი: .
წარმატებული
ბოლო 10 წლის სტატისტიკა/მონაცემები თუ რამდენი და რა რაოდენობის თანხები გამოიყოფოდა ყოველწლიურად სოციალურად დაუცველი ბავშვების ყოველთვიური დახმარების დასაფინანსებლად მოგესალმებით, თქვენი წერილის რეგისტრაციის ნომერია-228306/01. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. ═════════════════════════════════════════════════════...
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ ძოწენიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებული ადამიანების სტატისტიკა მოგესალმებით, თანდართული ფაილის სახით გიგზავნით საპასუხო წერილს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. https://edoc.mof.ge/public/#/ 102417-08-02-2-202211...
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: chumbur თარიღი: .
გამოტანილია განმცხადებლის მიერ.
უმცირესობების გაძლიერების მიზნით, საჯარო დაწესებულებებზე გაცემული გრანტების 2012-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით, გიგზავნით თქვენ მიერ გამოგზავნილ წერილზე პასუხს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო https://edoc.mof.ge/public/#/ 89045-08-02-2-2022092315...
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
უმცირესობების გაძლიერების მიზნით მიღებული საერთაშორისო გრანტები მოგესალმებით, გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციაზე პასუხს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. https://edoc.mof.ge/public/#/ 89044-08-02-2-202209...
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .
უარყოფილია.
ბიუჯეტი მოგესალმებით, გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციაზე პასუხს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. https://edoc.mof.ge/public/#/ 86772-08-02-2...
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ტურიზმის წილი მშპ-ში მოგესალმებით, თქვენი წერილის რეგისტრაციის ნომერი გახლავთ-178853/01 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლაშა თარიღი: .
განხილვაშია.
საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა მოგესალმებით,      გთხოვთ მიუთითოთ ადრესატი ( მინიმუმ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო) და ისე გამოაგზავნოთ წერილი. კეთილი სურვილებით, საქართველოს ფ...
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
რამდენი საჯარო ინფორმაცია შემოვიდა და გაეცა პასუხი 2021 წელს მოგესალმებით, თქვენს მიერ გამოგზავნილ განცხადებაში არ არის ადრესატი მითითებული და არც თქვენი უწყების ტიტულიან ფურცელზე არ არის ტექსტი წარმოდგენილი, შე...
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .
წარმატებული
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა მიღებული მონაცემები ხელმისაწვდომია ბმულზე - https://mof.ge/saxelmwifo_valis_martva
მოთხოვნის მიმღები: ფინანსთა სამინისტრო ავტორი: sergo sanikidze. გაეცანით Jubo-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
რამდენი საჯარო ინფორმაცია შემოვიდა და გაეცა პასუხი 2021 წელს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნას. მოგეხსენ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ფინანსთა სამინისტრო ავტორი: გიორგი თარიღი: .
წარმატებული
აქციზური ალკოჰოლური საქონლის სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენს 2022 წლის 14 აპრილის ელექტრონულ წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ აღნიშნული მეილი განკუთვნილია საბაჟო და საგადასახადო კანონმდე...
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Gigi Giorgadze თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
მანგანუმის მოპოვება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მოგესალმებით, ფინანსთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ფინანსთა სამინისტრო ავტორი: ანუკი გაბაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?