ფინანსთა სამინისტრო

საჯარო დაწესებულება

12 მოთხოვნა
მოგესალმებით, თქვენი წერილის რეგისტრაციის ნომერი გახლავთ-142564/01 რეგისტრაციის თარიღი-05/08/2022 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .

ნაწილობრივ წარმატებული

მოგესალმებით,      გთხოვთ მიუთითოთ ადრესატი ( მინიმუმ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო) და ისე გამოაგზავნოთ წერილი. კეთილი სურვილებით, საქართველოს ფ...
რამდენი საჯარო ინფორმაცია შემოვიდა და გაეცა პასუხი 2021 წელს
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: გიორგი თარიღი: .

წარმატებული

მოგესალმებით, თქვენს მიერ გამოგზავნილ განცხადებაში არ არის ადრესატი მითითებული და არც თქვენი უწყების ტიტულიან ფურცელზე არ არის ტექსტი წარმოდგენილი, შე...
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა
მოთხოვნის მიმღები: ფინანსთა სამინისტრო ავტორი: sergo sanikidze. გაეცანით Jubo-ის შეტყობინებას. თარიღი: .

ნაწილობრივ წარმატებული

მიღებული მონაცემები ხელმისაწვდომია ბმულზე - https://mof.ge/saxelmwifo_valis_martva
რამდენი საჯარო ინფორმაცია შემოვიდა და გაეცა პასუხი 2021 წელს
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ფინანსთა სამინისტრო ავტორი: გიორგი თარიღი: .

წარმატებული

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნას. მოგეხსენ...
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: sergo sanikidze თარიღი: .

განხილვაშია.

მოგესალმებით, გთხოვთ განცხადებაში მიუთითოთ ადრესატი, მინიმუმ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო და ისე გამოაგზავნოთ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
აქციზური ალკოჰოლური საქონლის სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Gigi Giorgadze თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

მოგესალმებით, თქვენს 2022 წლის 14 აპრილის ელექტრონულ წერილთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ აღნიშნული მეილი განკუთვნილია საბაჟო და საგადასახადო კანონმდე...
მოგესალმებით,  თქვენ მიერ მოთხოვნილი საჯარო  ინფორმაცია, სცდება ფინანსთა სამინისტროს კომპეტენციას. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. 20 მარ. 2022 10...
სახელმწიფო ბიუჯეტი
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლანა თარიღი: .

კატეგორიზაციის მოლოდინშია.

მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ თქვენ მიერ გამოგზავნილ შეტყობინებას ვერ მიეცემა მსვლელობა. გთხოვთ აღნიშნული გადმოაგზავნოთ დანართის სახით PDF ფაილით ატვირთ...
მანგანუმის მოპოვება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ანუკი გაბაძე თარიღი: .

განხილვაშია.

მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ თქვენ მიერ გამოგზავნილ შეტყობინებას ვერ მიეცემა მსვლელობა. გთხოვთ აღნიშნული გადმოაგზავნოთ დანართის სახით PDF ფაილით ატვირთ...
მანგანუმის მოპოვება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ფინანსთა სამინისტრო ავტორი: ანუკი გაბაძე თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, ფინანსთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის...
უმცირესობების გაძლიერების მიზნით შემოსული გრანტები
პასუხის გამომგზავნი: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: levan თარიღი: .

კატეგორიზაციის მოლოდინშია.

მოგესალმებით,     თქვენ მიერ გამოგზავნილი წერილი არის ხელმოწერის გარეშე, გთხოვთ უზრუნველყოთ PDF ფაილით ხელმოწერილი დოკუმენტის გადმოგზავნა სამინისტრო...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?