საჯარო დაწესებულება

სახალხო დამცველის აპარატი

13 მოთხოვნა
ინფორმაცია საქართველოში მოქმედი ფსიქიატრიული დაწესებულებების შესახებ გაცნობებთ, რომ თქვენი განცხადება დარეგისტრირდა N1937/24 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მომსახურებისა და პირველადი რეაგირების დეპარ...
საჯარო დაწესებულება: სახალხო დამცველის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: მესხი თარიღი: .
წარმატებული
სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში გაცნობებთ, რომ თქვენი განცხადება დარეგისტრირდა N 15122/23 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მომსახურებისა და პირველადი რეაგირების დეპ...
საჯარო დაწესებულება: სახალხო დამცველის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: გიორგი ხურციძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კონსტიტუციის 15-ე მუხლთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოში შესული საჩივრების სტატისტიკა გაცნობებთ, რომ თქვენი განცხადება დარეგისტრირდა N15074/23 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მომსახურებისა და პირველადი რეაგირების დეპა...
საჯარო დაწესებულება: სახალხო დამცველის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: ანანო კეკელიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ჩაბარებულ ბავშვთა რაოდენობა ბავშვთა სახლებში . მოგესალმებით, აღნიშნულ წერილში არ ფიქსირდება, რომ წერილის ადრესატი არის სახალხო დამცველის აპარატი და მისგან ითხოვთ საჯარო ინფორმაციას, გთხოვთ მიუთითო...
საჯარო დაწესებულება: სახალხო დამცველის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: მონიკა თარიღი: .
უარყოფილია.
სოციალურად დაუცველი დევნილების რაოდენობა 2010-2022 წლებში მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ თქვენი განცხადება დარეგისტრირდა N 13319/22 პატივისცემით, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მომსახურებისა...
საჯარო დაწესებულება: სახალხო დამცველის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: მარიამ შონია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
არასრულწლოვანთა უფლებების სისხლისსამართლებრივ დარღვევათა სტატისტიკა მოგესალმებით, გეგზავნებათ წერილი, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მომსახურებისა და პირვე...
საჯარო დაწესებულება: სახალხო დამცველის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: მაკო თარიღი: .
უარყოფილია.
თავისუფლებაშეზღუდულ პირთა მიმართ არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების სტატისტიკა 2020-2022 წლებში მოგესალმებით, გეგზავნებათ წერილი, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მომსახურებისა და პირვე...
საჯარო დაწესებულება: სახალხო დამცველის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: ქეთი თარიღი: .
უარყოფილია.
2021 წელს გამოვლენილი ოჯახური ძალადობის ფაქტები 2021-2022 წლებში მოგესალმებით, გეგზავნებათ წერილი, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მომსახურებისა და პირვე...
საჯარო დაწესებულება: სახალხო დამცველის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
უარყოფილია.
რელიგიური და ეთნიკური ნიშნით დევნის შემთხვევათა რაოდენობა უწყებამ პირად იმეილზე მომწერა შეტყობინება, რომ ჩემ მიერ მოთხოვნილი კატეგორიის მიხედვით ინფორმაცია სისტემატიზირებული და დაცული არ არის. ამასთან, თანასწო...
მოთხოვნის მიმღები: სახალხო დამცველის აპარატი ავტორი: მილანა. გაეცანით მილანა-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
გენდერული თანასწორობა- განცხადება/საჩივრები მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ თქვენი განცხადება დარეგისტრირდა N11812/22 ნომრით პატივისცემით, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მოქალაქეთა მომსახურ...
საჯარო დაწესებულება: სახალხო დამცველის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქალზე და მამაკაცზე სექსუალური შევიწროების 2021/2022 წლის სტატისტიკა შრომით ურთიერთობებში მიღებული მონაცემები ხელმისაწვდომია ბმულებზე: 1. https://ombudsman.ge/geo/190308041856angarishebi/tanastsorobis-mdgomareobis-shesakheb-sakhalkho-damtsv...
მოთხოვნის მიმღები: სახალხო დამცველის აპარატი ავტორი: Anna Khitiri. გაეცანით Jubo-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ქალბატონო მართა, გთხოვთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ გამოაგზავნოთ  ხელმოწერილი განცხადება. პატივისცემით, საქართველოს სახალხო დამცველის ა...
საჯარო დაწესებულება: სახალხო დამცველის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
წარმატებული
2020-2021 წლის სტატისტიკა ქალზე სექსუალური შევიწროების პრევენციის შესახებ მოგესალმებით, ამ ფორმით საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა არ ხდება, იხილეთ აქ - https://www.ombudsman.ge/geo/sadjaro-informatsiis-gatsemaze-pasukhismgebel...
საჯარო დაწესებულება: სახალხო დამცველის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: ირინოლა თარიღი: .
უარყოფილია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?