მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია (page 19)

მოიძებნა 2829 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

სოციალურად დაუცველი პენსიონერები მოგესალმებით,  გთხოვთ, იხილოთ თანდართული წერილი და დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით ,  [1]1676024512408 სოციალური მომსახურების სააგენტო   S...
საჯარო დაწესებულება: სოციალური მომსახურების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნინი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
რუსთავის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ მოთხოვნილ ინფორმაციას ღონისძიებებთან დაკავშირებით. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, სალომე ლომიძე...

Attachment 2018 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები წერილის ნომერი: 90-902314270 თარიღი: 22/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუჩა...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
პროტალზე "შენი იდეა ქალაქის მერს" შემოსული განცხადებები თქვენი 2023 წლის 19 მაისის N19/01231393196-01 განცხადების პასუხად, გიგზავნით ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციას:  ღია მმართველობის პარტნიორობის“ (OGP) თ...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 96-96231385 თარიღი: 18/05/2023 ადრესატი: ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 0100...
საჯარო დაწესებულება: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 96-962313734 თარიღი: 17/05/2023 ადრესატი: ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 010...
საჯარო დაწესებულება: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ წერილის ნომერი: 90-9023143113 თარიღი: 23/05/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი: 01017047251 მისამართი: თბილისი, თეიმურაზ ბოჭორიშვილის 20...
საჯარო დაწესებულება: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია წერილის ნომერი: 96-962313733 თარიღი: 17/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი:...
საჯარო დაწესებულება: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ელექტრომანქანების სტატისტიკა საქართველოში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: კახი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, მოგესალმებით, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და ს...
საჯარო დაწესებულება: ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი გიდასტურებთ მიღებას. მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, ელენე ნოდია
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
ღია სასროლეთებზე ინფორმაცია მოგესალმებით!   გიგზავნით წერილს.   პატივისცემით,     [1]logo სსიპ - საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტოს კანცელარია Chancellery of L...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: დავითი თარიღი: .
წარმატებული
სიღნაღის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. -- გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის  მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილება ადრესატი...
საჯარო დაწესებულება: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
სიღნაღის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 -- გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის  მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილება წერილის...
საჯარო დაწესებულება: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა -- გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის  მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილება ადრესატი...
საჯარო დაწესებულება: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები -- გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება. პატივისცემით,  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის  მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილება ადრესატი...
საჯარო დაწესებულება: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ წერილის ნომერი: 102-1022314250 თარიღი: 22/05/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი: 01017047251 მისამართი: თბილისი ვ. გორგასალის ქ. N 59 ქალ...

Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული მანქანების რაოდენობა წლების მიხედვით 2013-2023 მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ასპინძის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. გიდასტურებთ წერილის მიღებას! მადლობა! პატივისცემით...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელისაბედი თარიღი: .
წარმატებული
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ ქალბატონო მირანდა,   გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას. 1017-01-2-202305231124 N 01/1017 23/05/2023 საქართველოს მოქალაქე მირანდა თეთრაძ...
საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-მიწოდების სტატისტიკა ქალბატონო ლანა,   გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას. 1016-01-2-202305231046 N 01/1016 23/05/2023 საქართველოს მოქალაქე ლანა როყვას [ელ-ფ...
საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-გაცემის სტატისტიკა ქალბატონო თეკლა,   გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას. 1015-01-2-202305231045 N 01/1015 23/05/2023 საქართველოს მოქალაქე თეკლა ადამიას [მ...
საჯარო დაწესებულება: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
წარმატებული
ხულოს მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები მოგესალმებით, დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება -- ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია www.khulo.gov.ge [ელ-ფოსტა] +995 551 00 52 72 წერილის ნომერი: 98-982314319...

Attachment 222.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ხონის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო ხონის მუნიციპალიტეტის მერია გიგზავნით წერილს. გთხოვთ, მიღება დაგვიდასტურეთ. წერილის ნომერი: 60-602313944 თარიღი: 19/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე...

Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ხონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ხონის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები ხონის მუნიციპალიტეტის მერია გიგზავნით წერილს. გთხოვთ, მიღება დაგვიდასტურეთ. წერილის ნომერი: 60-602313946 თარიღი: 19/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე...
საჯარო დაწესებულება: ხონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

გამოიწერე ეს მოთხოვნები