2022 წლიდან დღემდე, ქალთა მიმართ სექსუალური შევიწრეობის სტატისტიკა.

ეს განცხადება უკან გამოითხოვა ავტორმა. მიზეზი, შესაძლოა ქვემოთ, მიმოწერაში იხილო.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: 2022 წლიდან დღემდე, ქალთა მიმართ პარტნიორის მიერ ჩადენილი ფიზიკური ძალადობის სტატისტიკა.

გთხოვთ ინფორმაცია მომაწოდოთ, წლების, ასაკისა და საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.

გთხოვთ ინფორმაცია მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმატით (excel)

პატივისცემით,

ანი რევაზიშვილი