საჯარო დაწესებულება

ხონის მუნიციპალიტეტის მერია

14 მოთხოვნა
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი ხონის მუნიციპალიტეტის მერია გიგზავნით წერილს გთხოვთ მიღება დაგვიდასტურეთ წერილის ნომერი: 60-602333979 თარიღი: 05/12/2023 ადრესატი: ელენე ნოდია პირადი...

Attachment 2017.xls Attachment 2018.xls Attachment 2019.xls

This request has 9 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: ხონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
ხონის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები ხონის მუნიციპალიტეტის მერია გიგზავნით წერილს. გთხოვთ, მიღება დაგვიდასტურეთ. წერილის ნომერი: 60-602313946 თარიღი: 19/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე...
საჯარო დაწესებულება: ხონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ხონის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა თქვენი, წერილი დარეგისრირდა 19/602311411-01; 24/04/2023წ. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: ანა <[მო...
საჯარო დაწესებულება: ხონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ხონის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია ხონის მუნიციპალიტეტის მერია გიგზავნით წერილს. გთხოვთ, მიღება დაგვიდასტურეთ. წერილის ნომერი: 60-602313964 თარიღი: 19/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე...
საჯარო დაწესებულება: ხონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
საჯარო დაწესებულება: ხონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ხონის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. ხონის მუნიციპალიტეტის მერია გიგზავნით წერილს. გთხოვთ, მიღება დაგვიდასტურეთ. წერილის ნომერი: 60-60231538 თარიღი: 02/06/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე...
საჯარო დაწესებულება: ხონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ხონის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო ხონის მუნიციპალიტეტის მერია გიგზავნით წერილს. გთხოვთ, მიღება დაგვიდასტურეთ. წერილის ნომერი: 60-602313944 თარიღი: 19/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე...

Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ხონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ხონის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები ხონის მუნიციპალიტეტის მერია გიგზავნით წერილს. გთხოვთ, მიღება დაგვიდასტურეთ. წერილის ნომერი: 60-602313947 თარიღი: 19/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე...

Attachment 2015 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ხონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ხონის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 ხონის მუნიციპალიტეტის მერია გიგზავნით წერილს. გთხოვთ, მიღება დაგვიდასტურეთ. წერილის ნომერი: 60-602313945 თარიღი: 19/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე...

Attachment .xlsx Attachment .xlsx Attachment .xlsx

This request has 13 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: ხონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ვადა გავიდა და კვლავ ველოდები თქვენგან მოთხოვნილ ინფორმაციას. გთხოვთ, შეასრულოთ კანონით დაკისრებული მოვალ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ხონის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ხონის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უმოკლეს ვადასი მოგაწვდით თქვენს მოთხოვნილ ინფორმაციას. პატივისცემით, ხონის მუნიციპალიტეტის მერია ════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: ხონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ხონის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, თქვენი, 2023 წლის მიმართავა ხონის მუნიციპალიტეტის კანცელარიაში დარეგისტრირდა N 19/602312515-01; პატივისცემით, ხონის მუნიციაპლიტეტი...
საჯარო დაწესებულება: ხონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ხონის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით, გთხოვთ, დადგენილი 10 დღიანი ვადის შესაბამისად მომაწოდოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია. პატივისცემით, ანა
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ხონის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ხონის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?