საჯარო დაწესებულება

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 მოთხოვნა
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://drive.google.com/drive/folders/1Do98U3OaU6GtF3b6JjENIBprrpLEGK-T?usp=drive_link
მოთხოვნის მიმღები: ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?