საჯარო დაწესებულება

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია

1 მოთხოვნა
ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მოგესალმებით, თქვენგან მივიღე პდფ ფაილი სადაც მატყობინებთ რომ ინფორაცია განთავსებულია თქვენს ვებ-საიტზე, რაც სზაკ-ის მე-40 მუხლის მესამე ნაწილის მიხედ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მართა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?