რუსი მიგრანტების რაოდენობა საქართველოში 2023 წლის დეკემბრის მონაცემებით

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას იუსტიციის სახლი საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების იუსტიციის სახლი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
1)2023 წლის დეკემბრის მონაცემებით, რამდენმა რუსეთის მოქალაქემ გადმოკვეთა საზღვარი 2022 წლის თებერვლიდან 2023 წლის დეკემბრამდე, თვეების მიხედვით?
2)რამდენმა რუსეთის მოქალაქემ მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა 2022 წლის 20 თებერვლიდან-2023 31 დეკემბრის საანგარიშო პერიოდში.
3)რუსეთის მოქალაქეების მიერ საქართველოში შპს რეგისტრირების სტატისტიკა 2022 წლის 20 თებერვლიდან-2023 31 დეკემბრის საანგარიშო პერიოდში.

პატივისცემით,

ირაკლი

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების იუსტიციის სახლი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

შეგახსენებთ, რომ ჩემ მიერ გამოგზავნილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხს ველოდები. გთხოვთ, დამიდასტურეთ, რომ მიიღეთ და კანონით განსაზღვრულ ვადებში მიპასუხებთ.

პატივისცემით,
ირაკლი თაკალანძე

გამარჯობა, შეგახსენებთ რომ ჩემ
მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას ჯერ კიდევ ველოდები, გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება და მომაწოდოთ ინფორმაცია დაუყონებლივ.

პატივისცემით,

ირაკლი