საჯარო დაწესებულება

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

3 მოთხოვნა
საწვავი ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად,თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას გაცნობებთ 10 დღის განმავლობაში. პატივისცემით, -...
საჯარო დაწესებულება: თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
განხილვაშია.
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას,გთხოვთ გამიდასთუროთ მიღება. ოთხ, 24 აგვ. 2022, 14:12-ში telavimunicipality counsil-მა <[1][თელავის მუნიცი...

Attachment 2018.xlsx Attachment 2019.xlsx Attachment 2020.xlsx

This request has 4 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მოგესალმებით, გთხოვთ დააზუსტოთ და ოფიციალური ფორმით მოითხოვოთ ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია. - პატივისცემით,  აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების უ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?