საჯარო დაწესებულება

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

3 მოთხოვნა
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში https://drive.google.com/drive/folders/1zg553z5d36v8bVAZNXOccGScIHS3OQe_?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rN37R768KNTBjYeB5ASPAfq1uJbECBbX/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საწვავი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების telavimunicipality counsil საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის Ana abashidze მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?