2024 წელს დაგეგმილი წყალარინების სამუშაოები დაბა მანგლისში

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

გთხოვთ მოგვახსენოთ არის თუ არა გათვალისწიენბული წყალარინების პრობლემის მოგვარება დაბა მანგლისში, 2024 წლის ბიუჯეტში.
თუ არის გთხოვთ მოგვაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია ვადებთან დაკავშირებით.
ასევე გთხოვთ გვაცნობოთ GWP მიერ არის თუ არა გათვალისწინებული წყალმომარაგების პრობლემის მოგვარება ?

პატივისცემით,

prezident

Meria, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია

1 თანდართული დოკუმენტი

გამარჯობა , დამიდასტურეთ მიღება. 

პატივისცემით,

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია

მისამართი: ქ.თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქ. #34