სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

საჯარო დაწესებულება

10 მოთხოვნა
კიბერ უსაფრთხოების სპეციალისტები
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავტორი: Viktor Datashvili თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, "საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" 37-ე მუხლის თანახმად, ამავე კოდექსის მე - 40 მუხლით დადგენილ ვადებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შ...
კიბერთავდასხმების სტატისტიკა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავტორი: ელენე თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
კიბერ უსაფრთხოების სპეციალისტების სტატისტიკა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავტორი: ელენე თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
კიბერ უსაფრთხოების სპეციალისტები
პასუხის გამომგზავნი: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Bacho თარიღი: .

უარყოფილია.

მოგესალმებით, თქვენს მიერ გამოგზავნილ მოთხოვნაში არ არის მითითებული საკონტაქტო ინფორმაცია, გთხოვთ, დამატებით, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა...
გატაცებებისა და ბორდერიზაციის სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .

წარმატებული

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საოკუპაციო ხაზთან გატაცებული მოქალაქეების სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Jubo თარიღი: .

ნაწილობრივ წარმატებული

მოგესალმებით, თქვენს მიერ გამოგზავნილ მოთხოვნაში არ არის მითითებული საკონტაქტო ინფორმაცია, გთხოვთ, დამატებით, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა...
კიბერთავდასხმების სტატისტიკა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავტორი: Jubo თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37, 38 და 40 მუხლების თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: კიბერთ...
უცხო ქვეყნის ანტისახელმწიფოებრივი კამპანიები სოციალურ მედიაში
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავტორი: Jubo თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37, 38 და 40 მუხლების თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: სოციალ...
საოკუპაციო ხაზის კვეთისთვის დაკავებულთა რაოდენობა
პასუხის გამომგზავნი: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მოთხოვნის ავტორი: მარიამ თარიღი: .

წარმატებული

მოგესალმებით, გიგზავნით პასუხს თქვენს განცხადებასთან დაკავშირებით. პატივისცემით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური   2022-02-14 16:20-ში, მარ...
მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ 2012, 2013, 2015, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 წლებში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიში დასაქმებულ პირთ...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?