საჯარო დაწესებულება

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

12 მოთხოვნა
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, მადლობა, ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე

Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
საოკუპაციო ხაზთან გატაცებული/დაკავებული ქართველი მოქალაქეების სტატისტიკა. მოგესალმებით, გიგზავნით პასუხს თქვენს მომართვასთან დაკავშირებით. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. პატივისცემით, საქართველოს სახელმწიფო უსა...
საჯარო დაწესებულება: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ანი ყრუაშვილი თარიღი: .
წარმატებული
კიბერთავდასხმების სტატისტიკა წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
კიბერ უსაფრთხოების სპეციალისტების სტატისტიკა გიგზავნით პასუხს თქვენს წერილზე. პატივისცემით,   საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 2022-08-05 15:01-ში, ელენე დაწერა: მოგესალმები...
საჯარო დაწესებულება: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
კიბერ უსაფრთხოების სპეციალისტები გიგზავნით პასუხს თქვენს წერილზე. პატივისცემით, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური   2022-08-06 21:00-ში, Viktor Datashvili დაწერა:...
საჯარო დაწესებულება: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Viktor Datashvili თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
კიბერ უსაფრთხოების სპეციალისტები მოგესალმებით, თქვენს მიერ გამოგზავნილ მოთხოვნაში არ არის მითითებული საკონტაქტო ინფორმაცია, გთხოვთ, დამატებით, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა...
საჯარო დაწესებულება: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Bacho თარიღი: .
უარყოფილია.
გატაცებებისა და ბორდერიზაციის სტატისტიკა წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
წარმატებული
საოკუპაციო ხაზთან გატაცებული მოქალაქეების სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენს მიერ გამოგზავნილ მოთხოვნაში არ არის მითითებული საკონტაქტო ინფორმაცია, გთხოვთ, დამატებით, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა...
საჯარო დაწესებულება: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Jubo თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
კიბერთავდასხმების სტატისტიკა მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37, 38 და 40 მუხლების თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: კიბერთ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
უცხო ქვეყნის ანტისახელმწიფოებრივი კამპანიები სოციალურ მედიაში მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37, 38 და 40 მუხლების თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: სოციალ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საოკუპაციო ხაზის კვეთისთვის დაკავებულთა რაოდენობა მოგესალმებით, გიგზავნით პასუხს თქვენს განცხადებასთან დაკავშირებით. პატივისცემით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური   2022-02-14 16:20-ში, მარ...
საჯარო დაწესებულება: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მოთხოვნის ავტორი: მარიამ თარიღი: .
წარმატებული
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიში დასაქმებულ პირთა ოდენობა თანამდებობების მითითებით, წარმოდგენილი გენდერულ ჭრილში მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ 2012, 2013, 2015, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 წლებში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიში დასაქმებულ პირთ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავტორი: E.M თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?