საჯარო დაწესებულება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია

15 მოთხოვნა
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა გიგზავნით 128-12823117206. 27,04,2023წ წერილი გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ -- პატივისცემით, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია Tel: 995(422) 25-93-1...
საჯარო დაწესებულება: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები გიგზავნით 128-12823116122, 26,04,2023წ წერილს. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ -- პატივისცემით, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია Tel: 995(422) 25-93-...

Attachment 2 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ხელვაჩაურის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 გიგზავნით 128-12823128212, 08,05,2023წ წერილს. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ -- პატივისცემით, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია Tel: 995(422) 25-93-...
საჯარო დაწესებულება: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო  რეგისტრაციის N19/1282311443-128   კვი, 23 აპრ. 2023, 02:36-ში ანა-მა <[1][მოთხოვნის #2126 ელ-ფოსტა]> დაწერა: მოგესალმებით, ხელვაჩაურის მუნიციპალ...
საჯარო დაწესებულება: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია გიგზავნით 128-12823118103. 28,04,2023წ წერილი გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ -- პატივისცემით, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია Tel: 995(422) 25-93-1...
საჯარო დაწესებულება: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები გიგზავნით 128-12823117201. 27,04,2023წ წერილი გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ -- პატივისცემით, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია Tel: 995(422) 25-93-1...

Attachment 2013.xls Attachment 2015.xls.xls Attachment 2017.xls

This request has 11 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ხელვაჩაურის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. გიგზავნით 128-12823122191. 02,05,2023წ წერილს. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ -- პატივისცემით, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია Tel: 995(422) 25-93-...

Attachment 6 4 4.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები გიგზავნით 128-12823128213, 08,05,2023წ წერილს. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ -- პატივისცემით, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია Tel: 995(422) 25-93-...

Attachment 2016 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ გიგზავნით 128-12823137221, 17,05,23წ წერილს. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ -- პატივისცემით, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია Tel: 995(422) 25-93-13...

Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული მანქანების რაოდენობა წლების მიხედვით 2013-2023 მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების khelvachauri mun საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. გიდასტურებთ ინფორმაციის მიღებას, მადლობა! პატივი...

Attachment 2013 2022 4 4.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელისაბედი თარიღი: .
წარმატებული
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი --გიგზავნით 128-1282312566. 05,05,2023წ წერილს. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ პატივისცემით, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია Tel: 995(422) 25-93-13...

Attachment 2013 2023 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები გიგზავნით 128-12823124111. 04,05,2023წ წერილს. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ -- პატივისცემით, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია Tel: 995(422) 25-93-...
საჯარო დაწესებულება: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები გიგზავნით 128-12823124156. 04,05,2023წ წერილს. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ -- -- პატივისცემით, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია Tel: 995(422) 25...

Attachment 2017.xlsx Attachment 2015.xlsx Attachment 2013 1.xlsx

This request has 11 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, მადლობა, ინფორმაციის მოწოდებისთვის. პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე

Attachment 2013 2023.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, მადლობა, ინფორმაციის მოწოდებისთვის. პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე

Attachment 2013 2023 1.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?