გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერია

საჯარო დაწესებულება

1 მოთხოვნა
გარდაბანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
პასუხის გამომგზავნი: გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .

უარყოფილია.

მოგესალმებით, თქვენს მიერ გადმოგზავნილი კორესპონდენციის რეგისტრაციის ნომერია 19/182221624-01 (04/08/2022) ════════════════════════════════════════...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?