საჯარო დაწესებულება

გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერია

6 მოთხოვნა
გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ გიდასტურებთ მიღებას. თქვენი განცხადების ნომერია  19/182313194-18  ხუთ, 11 მაი. 2023, 12:52-ში მირანდა თეთრაძე-მა <[1][მოთხოვნის #1861 ელ-ფოსტა]> დაწე...
საჯარო დაწესებულება: გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო დაწესებულება: გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი მოგესალმებით, გთხოვთ მიუთითედ ადრესატი და დააფიქსირეთ ხელმოწერა პარ, 21 აპრ. 2023, 18:01-ში ელენე ნოდია-მა <[1][მოთხოვნის #1762 ელ-ფოსტა]> დაწერა:...

Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები -- გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება პატივისცემით, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების განყოფილება წერილის ნომე...
საჯარო დაწესებულება: გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
უარყოფილია.
ინფორმაცია პეტიციების შესახებ მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: სალომე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
გარდაბანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მოგესალმებით, თქვენს მიერ გადმოგზავნილი კორესპონდენციის რეგისტრაციის ნომერია 19/182221624-01 (04/08/2022) ════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
უარყოფილია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?