საჯარო დაწესებულება

გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერია

1 მოთხოვნა
გარდაბანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მოგესალმებით, თქვენს მიერ გადმოგზავნილი კორესპონდენციის რეგისტრაციის ნომერია 19/182221624-01 (04/08/2022) ════════════════════════════════════════...
პასუხის გამომგზავნი: გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
უარყოფილია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?