საჯარო დაწესებულება

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

16 მოთხოვნა
მასწავლებელთა საგნობრივი გამოცდის სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავტორი: გიორგი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *MES5230001775645* MES 5 23 0001775645 28/12/2023 განმცხადებელ მირანდა თეთრაძეს ელ. ფოსტა: [მოთხოვნის #2649 ელ-ფოსტა] ქა...
საჯარო დაწესებულება: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
აბიტურიენტთა პრიორიტეტული პროგრამური ჩამონათვალი 2015-2021 წლებში. This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: ნენე თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების აქტივობა ერთაინ ეროვნულ გამოცდებში გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.       პატივისცემით,   ნანა გაფრინდაშვილი     *MES6230000438704* MES 6 23 0000438704 21/04/2023 განმცხადებელ ჟანნა...
საჯარო დაწესებულება: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: ჟანნა ჩოგანდარიან თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები წლების მიხედვით გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.       პატივისცემით,   ნანა გაფრინდაშვილი     *MES4230000453426* MES 4 23 0000453426 25/04/2023 განმცხადებელ ნინო...

Attachment 1 UEE 2017 2022.xlsx

საჯარო დაწესებულება: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
წარმატებული
ერთიანი ეროვნული გამოცდებისა და საატესტატო გამოცდების შედეგები გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.       პატივისცემით,   ნანა გაფრინდაშვილი     *MES6230000442286* MES 6 23 0000442286 21/04/2023 განმცხადებელ ლანა...

Attachment 1 UEE 2010 2022.xlsx Attachment 2 CAT 2011 2018.xlsx

საჯარო დაწესებულება: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: ლანა თარიღი: .
წარმატებული
ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები წლების მიხედვით გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.       პატივისცემით,   ნანა გაფრინდაშვილი     *MES9230000424135* MES 9 23 0000424135 18/04/2023 განმცხადებელ ელენე...
საჯარო დაწესებულება: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები სკოლების მიხედვით გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.     პატივისცემით,  ნანა გაფრინდაშვილი    *MES0230000145929* MES 0 23 0000145929 08/02/2023 განმცხადებელ დავით სიჭ...
საჯარო დაწესებულება: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: დავით სიჭინავა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სტატისტიკა გამოგიგზავნეთ რამოდენიმე წერილი დანაწილებული ფაილებით გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება პატივისცემით,

Attachment 1 UEE 2005 2007.xlsx Attachment 2 UEE 2008 2009.xlsx Attachment 3 UEE 2010 2012.xlsx

This request has 15 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტატისტიკა მოგესალმებით, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელი...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავტორი: ლიზი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ენის არჩევანის სტატსტიკაეროვნულ გამოცდებზე მოგმოგესალმებით, "შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრის " საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავტორი: mariam rokhvadze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ეროვნული გამოცდების ქულების სტატისტიკა (პროცენტულად) This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: Salome თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების აქტივობა ერთაინ ეროვნულ გამოცდებში This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: shako.t თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ეროვნული გამოცდების აპლიკანტთა დემოგრაფია This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: ალექსანდრა თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ეროვნულ გამოცდებზე უმაღლესი ქულების სტატისტიკა This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: ლელა თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?