საჯარო დაწესებულება

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

24 მოთხოვნა
საგარეო საქმეთა სამინისტროდან გათავისუფლებული თანამშრომლების სასამართლო დავები Your message is ready to be sent with the following file or link attachments: 19457 Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may p...
საჯარო დაწესებულება: საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
დაკავებული და დეპორტირებული საქართველოს მოქალაქეების სტატისტიკა მოგესალმებით, 2021 წლის აგვისტოს შემდეგ აღარ გახლავართ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი საგარეო საქმეთა სამინისტრ...
საჯარო დაწესებულება: საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნათია თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-მიწოდების სტატისტიკა Your message is ready to be sent with the following file or link attachments: 18701 Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may p...
საჯარო დაწესებულება: საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საჯარო ინფორმაციის წერილი - რეკლამები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შტატგარეშე თანამშრომლები და მათი ხელფასები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საგარეო საქმეთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-გაცემის სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ყველა ვადა გავიდა და თქვენგან განცხადების რეგისტრაციის ნომერიც კი არ მიმიღია. ველოდები რეგისტრაციის ნომერ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
2013-2023 წლებში გათავისუფლებულ თანამშრომლებთან წაგებული სასამართლოები - საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოგესალმებით, თქვენგან პასუხს კვლავ ველოდები. კანონით გათვალისწინებული 10 სამუშაო დღე უკვე გავიდა. გთხოვთ, შეასრულოთ კანონით დაკისრებული მოვალეობა და...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საზღვარგარეთის სასწავლო კურსები და ამ კურსებზე გაგზავნილი თანამშრომლების რაოდენობა და მათი სამუშაო პოზიციები - 2013-2023 წწ მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საგარეო საქმეთა სამინისტროს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, საგარეო საქმეთა სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაცემული სახელფასო დანამატები და პრემიები პოზიციების და წლების მიხედვით 2013-2023 წწ. მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველო...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ადმინისტრაციული წარმოებისა და საჩივრების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ელენე ფანჩ თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო დაწესებულება: საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ფრონელი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით, ერთი თვე გავიდა რაც განცხადება დავწერე და პასუხი არ მიმიღია. გთხოვთ, მომწეროთ მიზეზი, რატომ არ ასრულებთ კანონით დაკისრებულ ვალდებულებას...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ევროპის კავშირის მიერ საქართველოსთვის გაწეული ფინანსური დახმარება წლების მიხედვით მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ხატია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
უკრაინის ომში დაღუპული საქართველოს მოქალაქეების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სამინისტროების მიერ გაწეული სამივლინებო ხარჯები გამარჯობა, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით დადგენილი საჯარო ინფორმაციის გაცემის დროითი ვალდებულება...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: მილანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
დაკავებული და დეპორტირებული საქართველოს მოქალაქეების სტატისტიკა ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════       მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება Your message is ready to...

Attachment 24650 1.xls

საჯარო დაწესებულება: საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
რამდენი საჯარო ინფორმაცია შემოვიდა და გაეცა პასუხი 2021 წელს მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნას. მონაწილეობას ვიღებთ კონკურსში, რისთვისაც გვესაჭიროება გავაკეთოთ მონაცემების ცხრილი. ცხრილის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: გიორგი თარიღი: .
წარმატებული
საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა მოგესალმებით, 1. რამდენი საჯარო ინფორმაცია გასცა თქვენმა უწყებამ 2018 წლის 1 იანვრიდან დღემდე; ძირითადად რა ჯგუფებისგან იყო მოთხოვნა საჯარო ინფორმაცი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ნინო თარიღი: .
წარმატებული
უვიზო მიმოსვლა მოგესალმებით, უკვე გავიდა კანონით გამსაზღვრული ვადა ჩემს მიერ მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის მოსაწოდებლად. მოგიწოდებთ კიდევ ერთხელ და გაძლევთ დამატები...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ლუკა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სამუშაო ვიზების სტატისტიკა მოგესალმებით, 2022 წლის ივლისის შემდეგ მე აღარ ვარ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი. პატივისცემით, ირაკლი ქოიავ...
საჯარო დაწესებულება: საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: რუსო თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
სამინისტროს სამივლინებო და როუმინგის ხარჯები მოგესალმებით, საქართველოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ალექსანდრა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საკონსულო აღრიცხვაზე მყოფი ქართველი მოქალაქეების სტატისტიკა მოგესალმებით, Საქართველოს Საგარეო საქმეთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ლელა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?