საჯარო დაწესებულება

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

27 მოთხოვნა
საქართველოს მიერთება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის სახელით გაკეთებულ განცხადებებზე მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ნინო თარიღი: .
იგვიანებს.
საქართველოს მიერთება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის სახელით გაკეთებულ განცხადებებზე მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ნინო თარიღი: .
იგვიანებს.
მანქანები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საგარეო საქმეთა სამინისტროდან გათავისუფლებული თანამშრომლების სასამართლო დავები Your message is ready to be sent with the following file or link attachments: 19457 Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may p...
საჯარო დაწესებულება: საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
დაკავებული და დეპორტირებული საქართველოს მოქალაქეების სტატისტიკა მოგესალმებით, 2021 წლის აგვისტოს შემდეგ აღარ გახლავართ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი საგარეო საქმეთა სამინისტრ...
საჯარო დაწესებულება: საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნათია თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-მიწოდების სტატისტიკა Your message is ready to be sent with the following file or link attachments: 18701 Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may p...
საჯარო დაწესებულება: საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საჯარო ინფორმაციის წერილი - რეკლამები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შტატგარეშე თანამშრომლები და მათი ხელფასები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საგარეო საქმეთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-გაცემის სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: Tekla Adamia თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ყველა ვადა გავიდა და თქვენგან განცხადების რეგისტრაციის ნომერიც კი არ მიმიღია. ველოდები რეგისტრაციის ნომერ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
2013-2023 წლებში გათავისუფლებულ თანამშრომლებთან წაგებული სასამართლოები - საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოგესალმებით, თქვენგან პასუხს კვლავ ველოდები. კანონით გათვალისწინებული 10 სამუშაო დღე უკვე გავიდა. გთხოვთ, შეასრულოთ კანონით დაკისრებული მოვალეობა და...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საზღვარგარეთის სასწავლო კურსები და ამ კურსებზე გაგზავნილი თანამშრომლების რაოდენობა და მათი სამუშაო პოზიციები - 2013-2023 წწ მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საგარეო საქმეთა სამინისტროს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, საგარეო საქმეთა სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაცემული სახელფასო დანამატები და პრემიები პოზიციების და წლების მიხედვით 2013-2023 წწ. მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველო...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ადმინისტრაციული წარმოებისა და საჩივრების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ელენე ფანჩ თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო დაწესებულება: საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ფრონელი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით, ერთი თვე გავიდა რაც განცხადება დავწერე და პასუხი არ მიმიღია. გთხოვთ, მომწეროთ მიზეზი, რატომ არ ასრულებთ კანონით დაკისრებულ ვალდებულებას...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ევროპის კავშირის მიერ საქართველოსთვის გაწეული ფინანსური დახმარება წლების მიხედვით მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ხატია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
უკრაინის ომში დაღუპული საქართველოს მოქალაქეების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სამინისტროების მიერ გაწეული სამივლინებო ხარჯები გამარჯობა, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით დადგენილი საჯარო ინფორმაციის გაცემის დროითი ვალდებულება...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: მილანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
დაკავებული და დეპორტირებული საქართველოს მოქალაქეების სტატისტიკა ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════       მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება Your message is ready to...

Attachment 24650 1.xls

საჯარო დაწესებულება: საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
რამდენი საჯარო ინფორმაცია შემოვიდა და გაეცა პასუხი 2021 წელს მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნას. მონაწილეობას ვიღებთ კონკურსში, რისთვისაც გვესაჭიროება გავაკეთოთ მონაცემების ცხრილი. ცხრილის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: გიორგი თარიღი: .
წარმატებული
საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა მოგესალმებით, 1. რამდენი საჯარო ინფორმაცია გასცა თქვენმა უწყებამ 2018 წლის 1 იანვრიდან დღემდე; ძირითადად რა ჯგუფებისგან იყო მოთხოვნა საჯარო ინფორმაცი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ნინო თარიღი: .
წარმატებული
უვიზო მიმოსვლა მოგესალმებით, უკვე გავიდა კანონით გამსაზღვრული ვადა ჩემს მიერ მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის მოსაწოდებლად. მოგიწოდებთ კიდევ ერთხელ და გაძლევთ დამატები...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ლუკა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სამუშაო ვიზების სტატისტიკა მოგესალმებით, 2022 წლის ივლისის შემდეგ მე აღარ ვარ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი. პატივისცემით, ირაკლი ქოიავ...
საჯარო დაწესებულება: საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: რუსო თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?