საჯარო დაწესებულება

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

9 მოთხოვნა
პარტიების სახელმწიფო დაფინანსება 2003 წლიდან დღემდე მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ელექტრონული კომუნიკაციის ახალ სისტემაზე გადავი...
პასუხის გამომგზავნი: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
პარტიების შემოსავლების 2021 წლის სტატისტიკა მოგესალმებით გთხოვთ დააზუსტოთ საკუთარი მონაცემები საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად. პატივისცემით, ლევან ლობჟანიძე...
პასუხის გამომგზავნი: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Mariam Chkheidze თარიღი: .
უარყოფილია.
2003 წლიდან დღემდე, არჩევნებში მონაწილე პარტიების მიერ გაღებული საარჩევნო ხარჯები მოგესალმებით, გაცნობებთ, რომ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ელექტრონული კომუნიკაციის ახალ სისტემაზე გადავი...
პასუხის გამომგზავნი: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
პარტიების ოფისების რაოდენობა მოგესალმებით, თქვენი წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ პოლიტიკური პარტიების საკუთრებაში არსებული ან შემოწირულების სახით მიღებული ოფისების შესახებ ინფორმაც...
პასუხის გამომგზავნი: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Jubo თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
უმცირესობების გაძლიერების მიზნით შემოსული გრანტები მოგესალმებით, გიგზავნით სამსახურის პასუხს თქვენს წერილთან დაკავშირებით. გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებული ფაილი. პატივისცემით, ლევან ლობჟანიძე ადმინისტრაც...
პასუხის გამომგზავნი: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მოთხოვნის ავტორი: levan თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
პარტიების შემოსავლების 2021 წლის სტატისტიკა მოგესალმებით, გიგზავნით თქვენს წერილზე პასუხს. გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებული ფაილები. პატივისცემით, ლევან ლობჟანიძე ადმინისტრაციის საორგანიზაციო და პრო...
პასუხის გამომგზავნი: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ალექსანდრე გაჩეჩილაძე თარიღი: .
წარმატებული
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციებისა და მათი შესრულების სტატისტიკა 2018-2021 წლებში მოგესალმებით, გიგზავნით თქვენს განცხადებაზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პასუხს. გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებული ფაილები.     პატივისცემით,  ...
პასუხის გამომგზავნი: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ანანო თარიღი: .
წარმატებული
პანდემიის საპასუხოდ გატარებელი ღონისძიებები მოგესალმებით, გიგზავნით სამსახურის პასუხს თქვენს წერილთან დაკავშირებით. გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებული ფაილი. პატივისცემით, ლევან ლობჟანიძე ადმინისტრაც...
პასუხის გამომგზავნი: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Eleonora Tchania თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
პარტიების შემოსავლების სტატისტიკა   მოგესალმებით,   გიგზავნით  პოლიტიკური პარტიების 2017-2020 წლების შემოსავლებისა და ხარჯების შესახებ სტატისტიკურ მონაცემებს.   აქვე მოგახსენ...
პასუხის გამომგზავნი: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Jubo თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?