საქართველოს გენერალური პროკურატურა

საჯარო დაწესებულება

7 მოთხოვნა
უწყებამ გამოთხოვილი ინფორმაცია გამომიგზავნა ფოსტით.
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .

განხილვაშია.

მოგესალმებით, აღნიშნული გამოგზავნეთ განცხადების ფორმით ხელმოწერილი. საკონტაქტო მონაცემებთან ერთად. საქართველოს გენერალური პროკურატურა  ტელეფონი:...
ინტერნეტით შანტაჟის სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

    საქართველოს გენერალური პროკურატურა   ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 45 ელ-ფოსტა:      [1][ელ-ფოსტა] ვებ-გვერდი:    [2]www.pog.gov.ge...
ინტერნეტით შანტაჟის სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: მარიოტო თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

გაცნობებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად: 1. განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა) იმ...
სქართველოში არასრულწლოვანთა ადრეული ქორწინების მაჩვენებელი
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გენერალური პროკურატურა ავტორი: მილანა თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ სტატისტიკური ინფორმაცია საქართვლოში არასრულწლოვნების ადრეულ ქორწინებათა შესახებ უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში (2017...
კრიმინალური აქტივობა არასრულწლოვნებს შორის 2016-2021 წლებში
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გენერალური პროკურატურა ავტორი: მიხეილ მღებრიშვილი თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია საქართველოში 2016-2021 წლებში არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი სისხლის სამართლის დანაშაულების სტატისტიკა, კერ...
თქვენი ორგანიზაციის დასახელება მოიწერეთ და საკონტაქტო პატივისცემით,   საქართველოს გენერალური პროკურატურა ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 44          ...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?