საჯარო დაწესებულება

საქართველოს გენერალური პროკურატურა

18 მოთხოვნა
კიბერსივრცეში პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ხელყოფის შემთხვევები         საქართველოს გენერალური პროკურატურა   ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 45 ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 44 ელ-ფოსტა:      [1][ელ-...

Attachment 1 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
განხილვაშია.
პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ხელყოფისა და კიბერდანაშაულის შემთხვევები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს გენერალური პროკურატურა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გენერალური პროკურატურა ავტორი: ანი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ხელყოფისა და კიბერდანაშაულის შემთხვევები     საქართველოს გენერალური პროკურატურა   ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 45 ელ-ფოსტა:      [1][ელ-ფოსტა] ვებ-გვერდი:    [2]www.pog.gov.ge...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
წარმატებული
ქალთა მიმართ ძალადობის სტატისტიკა საქართველოში, ადმინისტრაციული ერთეულებისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით თქვენი ორგანიზაციის დასახელება მოიწერეთ და საკონტაქტო პატივისცემით,   საქართველოს გენერალური პროკურატურა ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 44          ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: მარი თარიღი: .
უარყოფილია.
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება გაცნობებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად:  1. განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა) იმ ადმი...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: ლეონორა თარიღი: .
უარყოფილია.
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ თქვენი განცხადება დარეგისტრირდა ნომრით 01/13-22110 პატივისცემით,   საქართველოს გენერალური პროკურატურა ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 44              ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: მარი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ოჯახში ძალადობაზე დაფიქსირებული შემთხვევების შესახებ 2017-2021 წლებში მოგესალმებით, აღნიშნულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნათ ა/წლის 02 ნოემბერს წერილის N 13/69498. მოიკითხეთ საქართველოს ფოსტაში კოდით C010008950325. სერ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება     საქართველოს გენერალური პროკურატურა   ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 45 ელ-ფოსტა:      [1][ელ-ფოსტა] ვებ-გვერდი:    [2]www.pog.gov.ge...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: ლიკა თარიღი: .
წარმატებული
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება მოგესალმებით, განცხადებაში თქვენი გვარი არ გაქვთ დაფიქსირებული, ასეთი ფორმით ვერ გატარდება. მიუთითეთ და ისე გამოგზავნეთ.     საქართველოს გენერალ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: ლიკა თარიღი: .
უარყოფილია.
ფემიციდის შემთხვევების სტატისტიკა 2016 წლიდან დღემდე მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს გენერალური პროკურატურა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გენერალური პროკურატურა ავტორი: ნია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება მოგესალმებით, აღნიშნული გამოგზავნეთ განცხადების ფორმით ხელმოწერილი. საკონტაქტო მონაცემებთან ერთად. საქართველოს გენერალური პროკურატურა  ტელეფონი:...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
უარყოფილია.
ეთნიკური ნიშნით ჩადენილი დანაშუალების სტატისტიკა თქვენი განცხადება დარეგისტრირდა ნომრით 01/13-103244 პატივისცემით,   საქართველოს გენერალური პროკურატურა ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 44             ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .
წარმატებული
სქართველოში არასრულწლოვანთა ადრეული ქორწინების მაჩვენებელი     საქართველოს გენერალური პროკურატურა   ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 45 ელ-ფოსტა:      [1][ელ-ფოსტა] ვებ-გვერდი:    [2]www.pog.gov.ge...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის საფუძველზე სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების სტატისტიკა დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარეობლობის მოტივით (მათ შორის, რელიგიური და ეთნიკური) ჩადენილი დანაშაულის სტატისტკას შეგიძლიათ გაეცნოთ შემდეგ ლინკებზე: htt...
მოთხოვნის მიმღები: საქართველოს გენერალური პროკურატურა ავტორი: მილანა. გაეცანით მილანა-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ბიომეტრიული მონაცემების შენახვა თქვენი განცხადება დარეგისტრირდა ნომრით 01/13-101603   პატივისცემით,   საქართველოს გენერალური პროკურატურა ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 44...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: Viktor Datashvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ინტერნეტით შანტაჟის სტატისტიკა     საქართველოს გენერალური პროკურატურა   ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 45 ელ-ფოსტა:      [1][ელ-ფოსტა] ვებ-გვერდი:    [2]www.pog.gov.ge...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ინტერნეტით შანტაჟის სტატისტიკა გაცნობებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად: 1. განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა) იმ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: მარიოტო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
კრიმინალური აქტივობა არასრულწლოვნებს შორის 2016-2021 წლებში მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია საქართველოში 2016-2021 წლებში არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი სისხლის სამართლის დანაშაულების სტატისტიკა, კერ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გენერალური პროკურატურა ავტორი: მიხეილ მღებრიშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?