საოკუპაციო ხაზთან გატაცებული მოქალაქეების სტატისტიკა

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37, 38 და 40 მუხლების თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

საოკუპაციო ხაზთან გატაცებული/დაკავებული ქართველი მოქალაქეების სტატისტიკა 2007 წლიდან დღემდე
• მოქალაქეთა რაოდენობა
• მოქალაქეთა სქესი და ასაკი
• გატაცების სოფელი
• თარიღი
• რა დრო დაჰყო მოქალაქემ დაკავების რეჟიმში

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv, xml, pdf, word და ა.შ.).

განცხადების ფორმა: https://drive.google.com/file/d/1QvR2iCk...

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

მოგესალმებით,

თქვენს მიერ გამოგზავნილ მოთხოვნაში არ არის მითითებული საკონტაქტო
ინფორმაცია, გთხოვთ, დამატებით, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა
დაცვით, წარმოგვიდგინოთ  შემდეგი სახის ინფორმაცია: განმცხადებლის  ვინაობა
(სახელი და გვარი სრულად), მობილური ტელეფონის ნომერი, ოფიცილაური მისამართი,
სადაც მოხდება წერილზე პასუხის გამოგზავნა, ასევე თქვენი ელ - ფოსტის
მისამართი.

 

პატივისცემით,

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

 

2022-04-08 18:18-ში, Jubo დაწერა:

მოგესალმებით,

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37, 38 და 40 მუხლების
თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

საოკუპაციო ხაზთან გატაცებული/დაკავებული ქართველი მოქალაქეების სტატისტიკა
2007 წლიდან დღემდე
•    მოქალაქეთა რაოდენობა
•    მოქალაქეთა სქესი და ასაკი
•    გატაცების სოფელი
•    თარიღი
•    რა დრო დაჰყო მოქალაქემ დაკავების რეჟიმში

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით
(Excel, csv, xml, pdf, word და ა.შ.).

განცხადების ფორმა:
[1]https://drive.google.com/file/d/1QvR2iCk...

-------------------------------------------------------------------

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა გამოგზავნილია AskGov.ge-დან. ღია
მმართველობის პარტნიორობით, პლატფორმა ინფორმაციის მოთხოვნის პროცედურის
გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება. მოცემული წერილი წარმოადგენს
საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნას და სზაკ-ის 37-ე მუხლის
თანახმად, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია უზრუნველყოს მოქალაქის
მოთხოვნაზე რეაგირება. ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით,
ან მოცემულ ელ-ფოსტაზე წერილის გაგზავნით:
[2][მოთხოვნის #526 ელ-ფოსტა]

[3][სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მოთხოვნის ელ-ფოსტა] არასწორი მისამართია საჯარო დაწესებულებისთვის
"სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური" განცხადებების გასაგზავნად?
მისამართის განახლებისთვის, დაგვიკავშირდი:
[4]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[5]http://askgov.ge/ka/help/officers

როგორც საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელმა პირს, თუ ეს სერვისი
სასარგებლოდ მიგაჩნიათ, მოხარული ვიქნებით, თუ ჩვენი პორტალის შესახებ
ინფორმაციას თქვენი ორგანიზაციის ვებგვერდზე განათავსებთ.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://drive.google.com/file/d/1QvR2iCk...
2. mailto:[მოთხოვნის #526 ელ-ფოსტა]
3. mailto:[სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
4. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
5. http://askgov.ge/ka/help/officers

მოგესალმებით,

განცხადება მოთხოვნილი მონაცემებით: https://drive.google.com/file/d/1QvR2iCk...

მობ: 568 10 13 14

მომხმარებელმა Jubo დატოვა ანოტაცია თარიღით ()

დაწესებულებისგან მოწოდებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://drive.google.com/file/d/1HaAtqxS...