საჯარო დაწესებულება

ცენტრალური საარჩევნო კომისია

11 მოთხოვნა
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გაბათილებული ბიულეტინები This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: ცენტრალური საარჩევნო კომისია მოთხოვნის ავტორი: chumbur თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
საჯარო დაწესებულება: ცენტრალური საარჩევნო კომისია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
საჯარო დაწესებულება: ცენტრალური საარჩევნო კომისია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
1995 წლიდან დღემდე ჩატარებულ ყველა არჩევნებში, ქალების რაოდენობა This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: ცენტრალური საარჩევნო კომისია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
2003 წლიდან დღემდე ჩატარებულ არჩევნებში, გაუქმებული ბიულეტენების რაოდენობა This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: ცენტრალური საარჩევნო კომისია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
საჯარო დაწესებულება: ცენტრალური საარჩევნო კომისია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
საჯარო დაწესებულება: ცენტრალური საარჩევნო კომისია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
საჯარო დაწესებულება: ცენტრალური საარჩევნო კომისია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
აქტივობის მაჩვენებლები საზღვარგარეთ გახსნილ საარჩევნო უბნებზე. (2003-2021) This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: ცენტრალური საარჩევნო კომისია მოთხოვნის ავტორი: Eleonora Tchania თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მოსახლეობის არჩევნებზე გამოცხადების ტენდენცია 2012 წლიდან დღემდე მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ სტატისტიკა მოსახლეობის არჩევნებზე გამოცხადების ტენდენციის შესახებ, ასაკის, სქესის, დარღვევის სახეების მიხედვით, 2012...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ცენტრალური საარჩევნო კომისია ავტორი: ნინო მჭედლიშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მოსახლეობის აქტივობა არჩევნებზე მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის (თავი III, ინფორმაციის თავისუფლება) შესაბამისად, გთხოვთ, კანონით დადგენილ ვადებში მომაწოდოთ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ცენტრალური საარჩევნო კომისია ავტორი: ლალი ცერცვაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?