ცენტრალური საარჩევნო კომისია

საჯარო დაწესებულება

10 მოთხოვნა
This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
1995 წლიდან დღემდე ჩატარებულ ყველა არჩევნებში, ქალების რაოდენობა
პასუხის გამომგზავნი: ცენტრალური საარჩევნო კომისია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .

განხილვაშია.

This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
აქტივობის მაჩვენებლები საზღვარგარეთ გახსნილ საარჩევნო უბნებზე. (2003-2021)
პასუხის გამომგზავნი: ცენტრალური საარჩევნო კომისია მოთხოვნის ავტორი: Eleonora Tchania თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
მოსახლეობის არჩევნებზე გამოცხადების ტენდენცია 2012 წლიდან დღემდე
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ცენტრალური საარჩევნო კომისია ავტორი: ნინო მჭედლიშვილი თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ სტატისტიკა მოსახლეობის არჩევნებზე გამოცხადების ტენდენციის შესახებ, ასაკის, სქესის, დარღვევის სახეების მიხედვით, 2012...
მოსახლეობის აქტივობა არჩევნებზე
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ცენტრალური საარჩევნო კომისია ავტორი: ლალი ცერცვაძე თარიღი: .

პასუხი არ მოსულა

მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის (თავი III, ინფორმაციის თავისუფლება) შესაბამისად, გთხოვთ, კანონით დადგენილ ვადებში მომაწოდოთ...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?