საკომუნიკაციო სისტემების უსაფრთხოების აუდიტის შედეგები

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო.

მოგესალმებით,

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37, 38 და 40 მუხლების თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

საკომუნიკაციო სისტემების უსაფრთხოების აუდიტის შედეგები 2017 წლიდან დღემდე.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv, xml, pdf, word და ა.შ.).

განცხადების ფორმა: https://docs.google.com/document/d/1LDkH...

პატივისცემით,
ფატიმა

Public, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი