თავდაცვის ბიუჯეტი და დასავლელი პარტნიორების დახმარება

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37, 38 და 40 მუხლების თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1. თავდაცვის სამინისტროს წლიური ბიუჯეტი 2004 წლიდან დღემდე.
2. 2004 წლიდან დღემდე, დასავლელი პარტნიორების (ორგანიზაციები, ქვეყნები) მიერ საქართველოს თავდაცვის ძალებისთვის გადაცემული ფინანსური დახმარების სტატისტიკა წლების მიხედვით და გადაცემული სამხედრო შეიარაღების/ტექნიკის ჩამონათვალი.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv, xml, pdf, word და ა.შ.).

განცხადების ფორმა: https://drive.google.com/file/d/10zqbb9C...

Public, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი