თავდაცვის ბიუჯეტი და დასავლელი პარტნიორების დახმარება

Juboმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37, 38 და 40 მუხლების თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1. თავდაცვის სამინისტროს წლიური ბიუჯეტი 2004 წლიდან დღემდე.
2. 2004 წლიდან დღემდე, დასავლელი პარტნიორების (ორგანიზაციები, ქვეყნები) მიერ საქართველოს თავდაცვის ძალებისთვის გადაცემული ფინანსური დახმარების სტატისტიკა წლების მიხედვით და გადაცემული სამხედრო შეიარაღების/ტექნიკის ჩამონათვალი.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv, xml, pdf, word და ა.შ.).

განცხადების ფორმა: https://drive.google.com/file/d/10zqbb9C...

Public, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი