მოგესალმებით,

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37, 38 და 40 მუხლების თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

საქართველოს თავდაცვის ძალებისთვის ნატოს ან სხვა დასავლელი პარტნიორების წვრთნების, გადამზადებების და სხვა სახის სწავლებების შესახებ ინფორმაცია 2006 წლიდან დღემდე
- წვრთნის/გადამზადების/სწავლების პროგრამის დასახელება
- ხანგრძლივობა
- საქართველოს თავდაცვის ძალების რამდენი წარმომადგენელი იყო ჩართული.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv, xml, pdf, word და ა.შ.).

განცხადების ფორმა: https://drive.google.com/file/d/1RhdPq81...

Public, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

2 თანდართული დოკუმენტი