საჯარო დაწესებულება

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

22 მოთხოვნა
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში დასაქმებული თემის სოციალური მუშაკის შესახებ: ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: მესხი <[მოთხოვნის #2969 ელ-ფოსტა]> Sent: Tuesday, March 12, 2024 10...
საჯარო დაწესებულება: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მესხი თარიღი: .
წარმატებული
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: ანა <[მოთხოვნის #1699 ელ-ფოსტა]> Sent: Wednesday, April 12, 2023 9:...
საჯარო დაწესებულება: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: მირანდა თეთრაძე <[მოთხოვნის #1903 ელ-ფოსტა]> Sent: Wednesday, April...
საჯარო დაწესებულება: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: ანა <[მოთხოვნის #2052 ელ-ფოსტა]> Sent: Saturday, April 22, 2023 12:...
საჯარო დაწესებულება: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: ანა <[მოთხოვნის #2117 ელ-ფოსტა]> Sent: Sunday, April 23, 2023 2:30:...
საჯარო დაწესებულება: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: ანა <[მოთხოვნის #1633 ელ-ფოსტა]> Sent: Wednesday, April 12, 2023 8:...
საჯარო დაწესებულება: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: ანა <[მოთხოვნის #1990 ელ-ფოსტა]> Sent: Friday, April 21, 2023 9:36:...
საჯარო დაწესებულება: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: ელენე ნოდია <[მოთხოვნის #2495 ელ-ფოსტა]> Sent: Thursday, May 4, 202...
საჯარო დაწესებულება: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ჩოხატაურის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 #19/462311433-46 24.04.2023 წელი ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: ანა <[მოთხოვნის #2308 ელ-ფოსტა]...
საჯარო დაწესებულება: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2019-2023 წწ. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: ელენე ნოდია <[მოთხოვნის #1845 ელ-ფოსტა]> Sent: Tuesday, April 18, 2...
საჯარო დაწესებულება: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: ელენე ნოდია <[მოთხოვნის #2409 ელ-ფოსტა]> Sent: Monday, April 24, 20...
საჯარო დაწესებულება: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ჩოხატაურის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: ანა <[მოთხოვნის #2245 ელ-ფოსტა]> Sent: Sunday, April 23, 2023 4:47:...
საჯარო დაწესებულება: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: ანა <[მოთხოვნის #2181 ელ-ფოსტა]> Sent: Sunday, April 23, 2023 3:36:...
საჯარო დაწესებულება: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ყველა ვადა გავიდა და კვლავ ველოდები მოთხოვნილ ინფორმაციას. იგივე პასუხს ნუ გადმომიგზვანით, რაზეც უკვე გაგ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: ანა <[მოთხოვნის #2426 ელ-ფოსტა]> Sent: Monday, April 24, 2023 2:01:...
საჯარო დაწესებულება: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები #19/46231025-46 12.04.2023 წელი ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ From: ანა <[მოთხოვნის #1516 ელ-ფოსტა]>...
საჯარო დაწესებულება: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
fdfd Dear Test authority, fff Yours faithfully, Signature Testing User
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Signature Testing User თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
Test 555 Dear Test authority, fff Yours faithfully, Admin
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Admin თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
Test 333 Dear Test authority, fffff Yours faithfully, Signature Testing User
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Signature Testing User თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
Test reply param pam pam
საჯარო დაწესებულება: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Signature Testing User თარიღი: .
განხილვაშია.
Test test test Dear Test authority, dsf Yours faithfully, Signature Testing User
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Signature Testing User თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?