მოგესალმებით,

გთხოვთ მომაწოდოთ საქართველოში 2000 წლიდან დღემდე (რა პერიოდის მონაცემებიც არსებობს) ყოველთვიურად (ან ასეთის არ არსებობის შემთხვევაში კვარტალურად) განხორციელებული იმპორტი ქვეყნების მიხედვით:
1) ეკონომიკური კატეგორიების (BEC 3-ნიშნა) მიხედვით;
2) საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული კლასიფიკაციის (SITC) სასაქონლო პოზიციების მიხედვით; და
3) საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული კლასიფიკაციის (SITC) სექციების მიხედვით;

წინასწარ დიდი მადლობა,

Nika Nasrashvili

Beka Barblishvili, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

4 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

 

საგარეო ვაჭრობასთან დაკავშირებული სტატისტიკური ინფორმაცია შეგიძლიათ
მოიძიოთ საქსტატის ვებ-გვერდზე, საგარეო ვაჭრობის კატეგორიაში: 
[1]https://www.geostat.ge/ka/modules/catego...

იმპორტის მონაცემები ხელმისაწვდომია როგორც ფართო ეკონომიკური კატეგორიების
(BEC 3 ნიშნა), ასევე საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული კლასიფიკაციის
(SITC) სექციებისა და სასაქონლო პოზიციების მიხედვით.

 

ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ საგარეო ვაჭრობის პორტალით, სადაც შესაძლებელია
თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციის მოძიება BEC-1 და SITC-1 სასაქონლო
კლასიფიკატორების მიხედვით.

[2]http://ex-trade.geostat.ge/ka

 

თუ დამატებით დაგაინტერესებთ უფრო დეტალური ინფორმაცია, გთხოვთ მოგვწეროთ
თქვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი და დაგიკავშირდებით.

 

პატივისცემით,

 

[3]cid:image001.png@01D450F8.1249E090 ბექა ბარბლიშვილი
უფროსი სპეციალისტი
საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკის სამმართველო
საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტი
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
ცოტნე დადიანის ქ. 30
თბილისი, 0180
2
2 36 36
72 10 72
[4]cid:image002.png@01D450F8.1249E090 (316) [5]cid:image003.png@01D450F8.1249E090 [6]cid:image004.png@01D450F8.1249E090 13

 

 

References

Visible links
1. https://www.geostat.ge/ka/modules/catego...
2. http://ex-trade.geostat.ge/ka
3. http://www.geostat.ge/