მონაცემები უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხულ სტუდენტებზე

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,

გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით
1. რეგიონის და სქესის მიხედვით,
2. დარგობრივი ჯგუფის მიხედვით,
3. კურსდამთავრებულთა რაოდენობა დარგობრივი ჯგუფების მიხედვით

ასევე, მონაცემები საქართველოს სამუშაო ძალის შესახებ ბოლო 10 წლის განმავლობაში შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით
1. დასაქმებულთა რაოდენობა დარგობრივი ჯგუფის მიხედვით
2. შემოსავლის საშუალო რაოდენობა დარგობრივი ჯგუფის მიხედვით

პატივისცემით,

ლიკა ლომთაძე

Giga Kikoria, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

7 თანდართული დოკუმენტი

ქალბატონო ლიკა,

 

გთხოვთ, იხილოთ თანდართული ფაილები.

 

პატივისცემით,

 

 

[1]logo_geo გიგა კიკორია
უფროსი სპეციალისტი
სოციალური ინფრასტრუქტურის სტატისტიკის სამმართველო
სოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტი
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
ცოტნე დადიანის ქ. 30
თბილისი, 0180
[2]tel 2 36 72 10 (675) [3]mob 598 40 47 35 [4]fax 2 36 72 13

 

 

References

Visible links
1. http://www.geostat.ge/