საჯარო დაწესებულება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

4 მოთხოვნა
გარემოსდაცვითი საკითხების შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად განხორციელებული ინიციატივების სტატისტიკა მოგესალმებით, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის საჯარო ინფორმაციის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს. გიდასტურებთ წერილის მიღებას. გმ...

Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ავტორი: ლიზი თარიღი: .
წარმატებული
ნარჩენების გადამუშავება This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
წყლის რესურსების დასაცავად განხორციელებული ქმედებები საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ საჯარო ინფორმაცია წყლის რესურსების დასაცავად განხ...
საჯარო დაწესებულება: გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?