საჯარო დაწესებულება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

2 მოთხოვნა
წყლის რესურსების დასაცავად განხორციელებული ქმედებები საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ საჯარო ინფორმაცია წყლის რესურსების დასაცავად განხ...
პასუხის გამომგზავნი: გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ნარჩენების გადამუშავება This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
პასუხის გამომგზავნი: გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
განხილვაშია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?