გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

საჯარო დაწესებულება

2 მოთხოვნა
წყლის რესურსების დასაცავად განხორციელებული ქმედებები
პასუხის გამომგზავნი: გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .

ნაწილობრივ წარმატებული

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ საჯარო ინფორმაცია წყლის რესურსების დასაცავად განხ...
ნარჩენების გადამუშავება
პასუხის გამომგზავნი: გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .

განხილვაშია.

This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?