საქართველოს ფაქტიური ენერგობალანსები 1995-2021

ანრი თალაბეიშვილიმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

ანრი თალაბეიშვილი

მოგესალმებით,

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

საქართველოს ფაქტიური ენერგობალანსები 1995 წლიდან 2021 წლამდე.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ , გამოაგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (მხოლოდ და მხოლოდ Excel, csv ან xml ფორამტით)

მისამართი: იოანე პეტრიწის N16ა
საკონტაქტო ინფორმაცია: 555706076
თარიღი: 07.03.2022

პატივისცემით,
ანრი თვალაბეიშვილი

info, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა

მოგესალმებით, რადგან თქვენი მეილი გამოგზავნილი იყო მეილის ფორმატით და არა ოფიციალური, ხელმოწერილი წერილის სახით, ვერ მოხდა მისი გატარება კომპანიის კანცელარიაში. ამიტომ აქვე გიგზავნით პასუხს თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციაზე:
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ (შემდეგში - სსე) წარმოადგენს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე დაფუძნებულ კერძო სამართლის იურიდიულ პირს - სააქციო საზოგადოებას, რომლიც ეწევა ლიცენზირებად სამეწარმეო საქმიანობას - ელექტროენერგიის გადაცემას, დისპეტჩერიზაციას და საბალანსო ბაზრის ოპერირებას.
გაცნობებთ, რომ სსე არ ახორციელებს საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებებს
და არ წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ორგანოს, შესაბამისად, მასზე არ ვრცელდება
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით ადმინისტრაციული ორგანოსთვის დადგენილი საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მოთხოვნები.

გიგზავნით სსე-ის ვებგვერდის ბმულს, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ თქვენ მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია იმ ფორმატით, რომელიც ატვირთულია და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული მხარისთვის:

https://www.gse.com.ge/momkhmareblebistv...


________________________________________
From: ანრი თალაბეიშვილი [[მოთხოვნის #447 ელ-ფოსტა]]
Sent: Monday, March 7, 2022 1:37 PM
To: info
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - საქართველოს ფაქტიური ენერგობალანსები 1995-2021

მოგესალმებით,

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

საქართველოს ფაქტიური ენერგობალანსები 1995 წლიდან 2021 წლამდე.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ , გამოაგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (მხოლოდ და მხოლოდ Excel, csv ან xml ფორამტით)

მისამართი: იოანე პეტრიწის N16ა
საკონტაქტო ინფორმაცია: 555706076
თარიღი: 07.03.2022

პატივისცემით,
ანრი თვალაბეიშვილი

-------------------------------------------------------------------

საჯარო ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან მოცემულ ელ-ფოსტაზე წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #447 ელ-ფოსტა]

[საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა მოთხოვნის ელ-ფოსტა] არასწორი მისამართია საჯარო დაწესებულებისთვის "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" განცხადებების გასაგზავნად? მისამართის განახლებისთვის, დაგვიკავშირდი:
http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
http://askgov.ge/ka/help/officers

როგორც საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელმა პირს, თუ ეს სერვისი სასარგებლოდ მიგაჩნიათ, მოხარული ვიქნებით, თუ ჩვენი პორტალის შესახებ ინფორმაციას თქვენი ორგანიზაციის ვებგვერდზე განათავსებთ.

-------------------------------------------------------------------